latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 03/08/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


undefined

 

PROGRAM 

Sreda, 1. juni 2022.

09.00–09.30 h – Prijavljivanje učesnika i preuzimanje kongresnog materijala

09.30–10.30 h – Svečano otvaranje

Snimak Svečanog otvaranja dostupan je ovde:

Snimak dodele priznanja dostupan je ovde:

11.00–12.30 h – Okrugli sto 

undefined

Predsedavajući i uvodničari: prof. dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet Beograd; predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike; Boško Aleksić, dipl. inž.maš.; Radivoje Nikoličić, dipl. inž.maš.

Tema 1. Zahtevi za obrazovanjem kadrova koji se bave opremom pod pritiskom. Uvodna reč: Boško Aleksić, dipl. inž. maš., ocenjivač ATS-a, predavač na kursevima za IBR.

Tema 2. Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom. Uvodna reč: Radivoje Nikoličić, dipl. inž. maš., Akreditaciono telo Srbije - ATS.

Diskusije Razgovor o minimalnom nivou potrebnog obrazovanja koja moraju da poseduju lica zaposlena u imenovanim telima i lica koja se bave ispitivanjem, održavanjem, i korišćenjem opreme pod pritiskom. Razgovor o uvođenju sertifikacije u oblast opreme pod pritiskom. Kontrolna tela i ispitne laboratorije – nadležnosti. Akreditacija za potrebe imenovanja.

Tema 3. Inicijativa za ponovno udruživanje imenovanih tela i korisnika opreme pod pritiskom. Pre više godina pokrenuta je inicijativa za udruživanje imenovanih tela pri SMEITS-u. Iako su stvoreni preduslovi za takvu aktivnosti – to nije zaživelo.

Potrebno je osnovati Komitet za opremu pod pritiskom u okviru Društva za procesnu tehniku, sa ciljem rešavanja aktuelne probleme u primeni propisa, brige o unapređenju znanja, predlaganja poboljšanja o svim aktivnostima, donošenja preporuka za rad u oblasti…

Predsedavajući: sumiranje zaključaka na osnovu diskusija. 

Snimak okruglog stola dostupan je ovde:

12.30–13.30 h – Predstavljanje sponzora

 • We are Bosch industrial, Bosch
 • Wilo Beograd
        
 • Industrijsko hlađenje, Jasminka Savić, Grundfos Srbija
        
 • Božidarac digital
 • APIS Centar
        
 • 31 jednu godinu sa vama, Dario Bogner, Cim gas
        

13.30–14.30 h – Koktel dobrodošlice

14.30–16.15 h – 1. Procesne tehnologije

 • ISPITIVANJE MEŠLJIVOSTI SA VODOM METANOLA KAO PETROHEMIKALIJE
  Matilda LAZIĆ1, Dragan HALAS1, Duško SALEMOVIĆ1, Aleksandar DEDIĆ2
  1 Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin
  2 Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd
        
 • KONTROLISANO OTPUŠTANJE KOFEINA IZ TRODIMENZIONIH MREŽA NA BAZI POLI(METAKRILNE KISELINE) I KAZEINA – ISPITIVANJE UTICAJA KONCENTRACIJE KOFEINA NA PROCES OTPUŠTANJA
  Maja D. MARKOVIĆ1, Rada V. PJANOVIĆ2, Pavle M. SPASOJEVIĆ1, Sanja I. SAVIĆ3, Vesna V. PANIĆ1
  1
  University of Belgrade, Innovation Center of Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
  2 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
  3 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

 • ISPITIVANJE ANTIMIKROBNIH SVOJSTAVA NEKIH BIĐINELI-AZO PIRIDONSKIH BOJA
  Julijana TADIĆ, Ivana GAZIKALOVIĆ, Jelena LAĐAREVIĆ, Aleksandra MAŠULOVIĆ, Milica SVETOZAREVIĆ, Slavica POROBIĆ, Dušan MIJIN,
  Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
 • PROUČAVANJE Α-CIJANOSTILBENA KAO POTENCIJALNIH MOLEKULSKIH PREKIDAČA METODOM LINEARNE KORELACIJE ENERGIJE SOLVATACIJE
  Anita LAZIĆ1, Nemanja TRIŠOVIĆ1, Nataša VALENTIĆ2,
  1
  Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd;
  2 Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
        
 • ISPITIVANJE ANTIOKSIDATIVNE AKTIVNOSTI AZO BOJA NA BAZI 6-HIDROKSI-4-METIL-2-PIRIDONA
  Aleksandra MAŠULOVIĆ, Jelena LAĐAREVIĆ, Julijana TADIĆ, Vanja VERUŠEVSKI, Luka MATOVIĆ, Milica SVETOZAREVIĆ, Dušan MIJIN,
  Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd
        
 • KOMPOZITNI MATERIJALI NA BAZI NEZASIĆENIH POLIESTARSKIH SMOLA DOBIJENIH IZ BIOOBNOVLJIVIH IZVORA I OTPADNE KAFE
  Olga PANTIĆ1, Vesna PANIĆ2, Sanja SAVIĆ1, Maja MARKOVIĆ2, Melina KALAGASIDIS KRUŠIĆ3, Pavle SPASOJEVIĆ1,
  1 Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
  2 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
  3 Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
        
 • TERMIČKA OBRADA PROIZVODA POMOĆU UHT (SDI) TEHNOLOGIJE
  Lazar MANDIĆ,
  Polimark, Beograd

 • UTICAJ ČUVANJA U KONTROLISANOJ ATMOSFERI NA KVALITET PLODOVA JABUKE
  Snežana M. STEVANOVIĆ1, Dragan MARKOVIĆ2, Uroš MILOVANČEVIĆ2, Milena OTOVIĆ2
  1 Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni Fakultet, Beograd;
  2 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd

16.15–16.30 h – Pauza

16.30-18.00 h – 2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

 • DODATNA ZAŠTITA OD KOROZIJE KULA ZA HLAĐENJE VODE
  Nemanja STOJANOVIĆ1, Mirko DIMITRIJEVIĆ1, Martin BOGNER2,
  1Technology International Services, Beograd,
  2 Univeritet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
        
 • ANALIZA I PRORAČUN GMRS I PRIMARNE GASNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U URBANOJ SREDINI – STUDIJA SLUČAJA KUČEVO
  Aleksandar MADŽAREVIĆ, Pavle JANKOVIĆ,
  Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
        
 • OSNOVNI ASPEKTI ODRŽAVANJA EKSPLOATACIJE I PROJEKTOVANJA NAFTOVODA
  Jasna TOLMAČ, Slavica PRVULOVIĆ, Saša JOVANOVIĆ, Milan MARKOVIĆ
  Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
       
 • PROBLEMATIKA EKSPLOATACIJE I ODRŽAVANJA VEZANA ZA ZAŠTITU KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U DOMENU PROCESNE INDUSTRIJE
  Branislav TODOROVIĆ1, Darko TRIFUNOVIĆ1, Marina TODOROVIĆ2, Mina MARKOVIĆ2
  1 Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, Beograd,
  2 Air Serbia, Beograd
        
 • APPLICATION OF GIS IN DESIGN OF PROCESS FACILITIES AND ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS
  Christos SINODINOS1, Branislav TODOROVIĆ2
  1
  Department of Building Services; Municipality of Chios Island; North Aegean Region; Greece
  2 National Technical University of Athens (NTUA); Athens; Greece
        
 • ANALIZA RAZLIČITIH MOGUĆNOSTI ZA ODREĐIVANJE RAVNOTEŽNIH LINIJA KOD RAVNOTEŽE TEČNOST-TEČNOST
  Zoran SIMIĆ, Mirjana KIJEVČANIN, Ivona RADOVIĆ
  Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
     
 • SVRHA I PRINCIPI PROCENE PREOSTALOG RADNOG VEKA DELOVA TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA SA PRIMEROM
  Gordana BAKIĆ1, Borivoje VUJIČIĆ2, Bratislav RAJIČIĆ3,
  Aleksandar MASLAREVIĆ3, Miloš ĐUKIĆ1, Nenad MILOŠEVIĆ1
  1 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakulteta, Beograd
  2 Mešoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje
  3 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

 • ANALIZA KORELACIJA ZA PRORAČUN KOEFICIJENTA TRENJA ZA FORMIRANJE NUMERIČKOG MODELA ZA PRORAČUN PADA PRITISKA ZA SLUČAJ PNEUMATSKOG TRANSPORTA LETEĆEG PEPELA LIGNITA U TERMOENERGETSKIM POSTROJENJIMA
  Nikola KARLIČIĆ, Marko OBRADOVIĆ, Dušan TODOROVIĆ, Milan M. PETROVIĆ, Dejan RADIĆ, Aleksandar JOVOVIĆ, 
  Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
      
 • UTICAJ SADRŽAJA VLAGE U DRVNOJ SEČKI NA GUBITKE SA DIMNIM GASOVIMA I EFIKASNOST KOTLA
  Marko OBRADOVIĆ, Nikola KARLIČIĆ, Dušan TODOROVIĆ, Dejan RADIĆ, Aleksandar JOVOVIĆ,
  Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
      
 • FAKTOR SAGOREVANJA I NJEGOVA PRIMENA U PROCENI OTPORNOSTI NA POŽAR
  Ivan ARANĐELOVIĆ, Branislav GAJIĆ, Filip JEKIĆ
  Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
      
 • OTPORNOST PREMA POŽARU NOSEĆE KONSTRUKCIJE OBJEKTA KOTLARNICA NA ČVRSTO GORIVO
  Marko SAVANOVIĆ1, Ivan ARANĐELOVIĆ2, Nikola TANASIĆ3, Radenko RAJIĆ3
  1 MUP Srbije, Sektor za vanredne situacije, Beograd
  2 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakulteta, Beograd
  3 Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Odsek za saboraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, Zemun
     
 • GLAVNO PROVETRAVANJE JAMA PODZEMNIH RUDNIKA UGLJA U SRBIJI
  Dejan DRAMLIĆ1, Vladica RISTIĆ2, Dragan ZLATANOVIĆ3, Duško ĐUKANOVIĆ3,
  1 Institut za ispitivanje materijala, Beograd,
  2 Univerzitet Metropoliten, Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura", Beograd
  3 Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija

 • ZNAČAJNO POVEĆANJE INDEKSA TROŠKOVA PROCESNIH POSTROJENJA I OPREME TOKOM 2021.
  Srbislav GENIĆ1, Branislav JAĆIMOVIĆ1, Vladislav STANKOVIĆ2, Branislav GAJIĆ1
  1 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
  2 ENG, Beograd
     
 • POVEĆAN HIDRAULIČKI OTPOR U CEVIMA JEDNOPROTOČNOG PARNOG KOTLA USLED ZAPRLJANJA: STUDIJA SLUČAJA NA PARNOM BLOKU SNAGE 650 MWe NA LIGNIT
  Vladimir D. STEVANOVIĆ1Sanja MILIVOJEVIĆ1Milan M. PETROVIĆ1Milica ILIĆ2
  1 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
  2 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Beograd

 • INVESTIGATION OF THERMAL AND DIMENSIONAL BEHAVIOR OF 3D PRINTED MATERIALS USING THERMAL IMAGING AND 3D SCANNING
  Zorana GOLUBOVIĆ1, Milan TRAVICA2, Issak TRAJKOVIĆ2, Aleksandar PETROVIĆ1, Nenad MITROVIĆ1
  1 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
  2 Univerzitet u Beogradu, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Beograd

Četvrtak, 2. juni 2022.

9.30–11.00 h – 5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

 • MAGNEZIJUM I HIPERTENZIJA U PROCESNOJ INDUSTRIJI
  Nikolina BANJANIN,
  Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu sa medicinskom ekologijom, Beograd
        
 • UPOTREBA MIKROREAKTORSKIH SISTEMA U PROCESIMA PREČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE
  Ana DAJIĆ, Marina MIHAJLOVIĆ, Milica SVETOZAREVIĆ,
  Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

 • IMOBILIZACIJA PEROKSIDAZE IZ KROMPIROVIH LJUSKI U OBLIKU UMREŽENIH ENZIMSKIH AGREGATA ZA "ZELENU" RAZGRADNJU ANTRAHINONSKE BOJE
  Milica SVETOZAREVIĆ, Nataša ŠEKULJICA, Ana DAJIĆ, Marina MIHAJLOVIĆ, Zorica KNEŽEVIĆ-JUGOVIĆ, Dušan MIJIN,
  Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

 • BIOSORPCIJA NIKLA IZ OTPADNIH VODA KORIŠĆENJEM EGZOPLOISAHARIDA IZOLOVANOG IZ BAKTERIJSKOG SOJA KLEBSIELLA OXYTOCA J7
  Verica LJUBIĆ, Jovana PERENDIJA, Slobodan CVETKOVIĆ, Mina POPOVIĆ,
  Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, institut od nacionalnog značaja, Univerzitet u Beogradu, Beograd

 • ODREĐIVANJE BEZOPASNOG RASTOJANJA KOD IZVOĐENJA MINIRANJA NA PK „DOLAC“ – B. PALANKA
  Slobodan TRAJKOVIĆ, Sanja BAJIĆ1, Nikolinka DONEVA2,
  1 Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
  2 Univerzitet u Štipu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka, Štip, Severna Makedonija

 • PRIPREMA KOMPANIJE ELIXIR GROUP ZA UVOĐENJE PREKOGRANIČNOG MEHANIZMA ZA PRILAGOĐAVANJE UGLJENIKA NA GRANICAMA (CBAM)
  Alija SALKUNIĆ1, Nikola BELOBABA1, Bajro SALKUNIĆ2, Ljiljana STANOJEVIĆ1, Slavica BOGDANOVIĆ1
  1 Elixir Zorka – Mineralna đubriva doo Šabac, Srbija
  2 Elixir Group doo, Šabac, Srbija

 • KINETIKA METANOLIZE ULJA IZ JEZGRA KOŠTICE ŠLJIVE KATALIZOVANE PEPELOM LJUSKI KOŠTICA ŠLJIVE
  Marija R. MILADINOVIĆ1, Ivana B. BANKOVIĆ-ILIĆ2, Olivera S. STAMENKOVIĆ2, Vlada B. VELJKOVIĆ2
  1 Univerzitet u Nišu, Poljoprivredni fakultet, Kruševac, Srbija
  2 Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija

11.00–12.00 h – Okrugli sto

undefined

Predsedavajući i uvodničari: prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Beograd; Vladimir Milovanović, Beo čista energija, Beograd; prof. dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet Maribor, Slovenija; Danijela Božanić, ekspertkinja u oblasti klimatskih promena, predstavnik Privredne komore Srbije.

Snimak okruglog stola dostupan je ovde:

12.00–13.30 h – Predstavljanje sponzora

 • AUMA POGONI ZA PODIZNE CILINDRE – ELEKTRO CILINDRI
  Bojana BERDIĆ, APIS Centar, Beograd
         

13.30–14.30 h – Koktel – Domaćin koktela APIS Centar

14.30–15.30 h – 4. Energetska efikasnost u procesnoj industriji

 • UTICAJ RADNIH FLUIDA ZA ORC NA EFIKASNOST KOMBINOVANOG SISTEMA INTEGRISANOG SA GORIVOM ĆELIJOM, GASNOM TURBINOM, ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM I PARNOM TURBINOM
  Nurdin ĆEHAJIĆ, Jasmin FEJZIĆ
  JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, BiH,

 • MOGUĆNOSTI UŠTEDE VODE I ISKORIŠTENJA OTPADNE TOPLOTE IZ PROCESA ODMULJIVANJA I ODSOLJAVANJA INDUSTRIJSKIH PARNIH KOTLOVA
  Jasmin FEJZIĆ1, Indira BULJUBAŠIĆ2, Nurdin ĆEHAJIĆ1
  1 JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, BiH
  2 Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla
        
 • EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE OPTIMALNOG RADA GASNOG GORIONIKA
  Vladan MITROVIĆ, Biljana MILJKOVIĆ,
  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 • POTENCIJAL KOGENERATIVNIH POSTROJENJA NA BIOMASU U POSTIZANJU KLIMATSKE NEUTRALNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE do 2050. GODINE
  Azrudin HUSIKA, Nurin ZEČEVIĆ, Ejub DŽAFEROVIĆ,
  Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Sarajevo


 • METODOLOGIJA ANALIZE TROKRAKE H-DAIRIJUS VETROTURBINE
  Boško RAŠUO1, Marta TRNINIĆ2, Mirko DINULOVIĆ1
  1 Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet
  1 Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
       
 • EKSPERIMENTALNA I CFD ANALIZA TURBULATORA U OBLIKU OPRUGE KOD KOTLOVA NA BIOMASU
  Đorđe A. NOVČIĆ1, Miloš V. NIKOLIĆ1, Dušan M. TODOROVIĆ2, Rade M. KARAMARKOVIĆ1, Marko O. Obradović1
  1 Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu, Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
  2 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakulteta, Beograd Srbija
     
 • PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ KOGENERACIONIH POSTROJENJA, NA ORGANIZOVANIM TRŽIŠTIMA U JUGOISTOČNOJ EVROPI
  Zorana BOŽIĆ1, Dušan DOBROMIROV2
  1 NIS a.d. Novi Sad
  2 Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

15.30–16.00 h – 6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

 • DEFINSANJE POTROŠNJE VAZDUHA U PROCESU BIOLOŠKE OBRADE SANITARNIH OTPADNIH VODA U SEKVENCIJALNOM ŠARŽNOM REAKTORU (SBR) NA PRIMERU POSTROJENJA KAPACITETA 1000 ES
  Ognjen ĐORĐEVIĆ, Nikola KARLIČIĆ, Miroslav STANOJEVIĆ,
  Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
     
 • PRIMENA KОMPOZITNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA U PREČIŠĆAVANJU INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA
  Ivana JELIĆ1, Dragi ANTONIJEVIĆ2, Marija ŠLJIVIĆ-IVANOVIĆ1, Slavko DIMOVIĆ1
  1 Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča
  2 Univerzitet u Beogradu, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Beograd
     
 • KVALITET OTPADNIH VODA MLEKARA NA TERITORIJI CENTRALNE SRBIJE
  Radmila LIŠANIN1, Čedo LALOVIĆ
  1 Univerzitet Metropoliten, Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura", Beograd

16.00–16.15 h – Pauza

16.15–18.00 h – 9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

 • ISTRAŽIVANJE UTICAJA COVID-19 NA TEHNOLOŠKI RAZVOJ U PROCESNOJ INDUSTRIJI SRBIJE
  Mitar BIJELIĆ, Zdravko BIJELIĆ, Biljana MILANOVIĆ
  “Logos”, institut u osnivanju, Novi Sad, Srbija

 • 3D FLUIDO-DINAMIČKI PRORAČUN MALOG KOTLA NA DRVNE PELETE ZA POBOLJŠANJE EMISIJE DIMNIH GASOVA SA UPOTREBOM RECIRKULACIJE DIMNIH GASOVA I STEPENASTIM DOVOĐENJEM VAZDUHA
  Filip KOKALJ1, Tomas ZADRAVEC1, Aleksandar M. JOVOVIĆ2, Niko SAMEC1,
  1 Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Maribor, Slovenia
  2 Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
       
 • MODELIRANJE SAGOREVANJA PREDMEŠANOG CH4/VAZDUH PLAMENA PRI RAZLIČITIM TURBULENTNIM REŽIMIMA STRUJANJA
  Andrijana STOJANOVIĆ, Srđan BELOŠEVIĆ, Nenad CRNOMARKOVIĆ, Ivan TOMANOVIĆ, Aleksandar MILIĆEVIĆ,
  Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju


 • PIROLIZA STABLJIKE KUKURUZA U ŠARŽNOM REAKTORU: UTICAJ PARAMETARA PROCESA NA PRODUKTE
  Biljana MILJKOVIĆ
  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 • ISPITIVANJE UTICAJA SPECIFIČNE TEŽINE ČESTICA RAZLIČITIH DIMENZIJA NA RADNE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA ZA PRIPREMU UGLJENOG PRAHA
  Ognjen STAMENKOVIĆ, Goran STUPAR, Dragan TUCAKOVIĆ
  Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
       

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

 • ZAKONSKA REGULATIVA I STANDARDIZACIJA U OBLASTI MERENJA PRIRODNOG GASA
  Mileva CVETKOVIĆ,
  Agencija za energetiku Republike Srbije, Beograd


 • ISPITIVANJE OTPORNOSTI PREMA POŽARU POŽARNO-OTPORNIH KLAPNI
  Aleksandar KIJANOVIĆ, Milica MIRKOVIĆ MARJANOVIĆ, Snežana ILIĆ,
  Institut IMS a.d., Beograd
       

11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

 • MODEL OPTIMALNOG UPRAVLJANJA INTEGRISANIM KVALITETOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI
  Mitar BIJELIĆ, Biljana MILANOVIĆ, Zdravko BIJELIĆ
  “Logos”, institut u osnivanju, Novi Sad, Srbija

 • ODNOS MENADŽMENTA KVALITETA I BLOKČEJN TEHNOLOGIJE U LANCIMA SNABDEVANJA
  Andrej POPADIĆ, Mladen ĐURIĆ, Luka POPADIĆ,
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
        
 • ANALIZA STANDARDA ISO 30405 ZA REGRUTACIJU KADROVA I NJEGOV ZNAČAJ U POSLOVANJU ORGANIZACIJA
  Milica STOJILJKOVIĆ, Mladen ĐURIĆ, Jelena RUSO,
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

 • PREGLED STANDARDA ZA KOMPANIJE IZ PREHRAMBENE INDUSTRIJE I NJIHOV LANAC SNABDEVANJA
  Milena TOKIĆ, Mladen ĐURIĆ,
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

 • PREGLED STANDARDA ZA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, UZ ANALIZU METRIKE KOJA SE KORISTI U NJIMA
  Valentina MARKOVIĆ, Mladen ĐURIĆ
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Petak, 3. juni 2022.

Poseta Centru za upravljanje otpadom u Vinči

Poseta centru za upravljanje otpadom u Vinči izazvala je veliko interesovanje učesnika i broj mesta brzo je popunjen.

 

Skup se održava uz finansijsku podršku

 undefined      undefined 

Republika Srbija, Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja 

     Inženjerska komora Srbije,
Beograd 
 

Sponzori 

    
 Robert Bosch doo,
Beograd
 Wilo Beograd doo,
Beograd
Vupis doo,
Ruma
 undefined  undefined
 Cim Gas
Subotica
Grundfos Srbija,
Beograd
 Ovex inženjering
Beograd
   
undefined   undefined      
undefined
GasTeh,
Inđija 
  Božidarac,
Beograd
 
Apis centar,
Beograd
 Institut za nuklearne
nauke "Vinča"

 

    
Vodavoda
Mionica

Medijski pokrovitelji

undefined            undefined  


 

 

 Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH