latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 21/06/2019
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


Društvo za procesnu tehniku,
pri SMEITS-u u
 

undefined

 Katedra za procesnu tehniku
Mašinskog fakulteta u Beograd
Inženjerska komora Srbije
Beograd

Programski pokrovitelji

 

undefined  

Fakultet organizaconih nauka,
Univerziteta u Beogradu,
Beograd

 

undefined  

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,
Novi Sad

 

undefined  

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Fakulteta tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu,
Novi Sad

 

undefined  

Vojnotehnički institut,
Beograd

 

undefined  

Tehnološki fakultet
Univerziteta u Novom Sadu,
Novi Sad

 

undefined 

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac

 

 

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

undefined  

Fakultet za menadžment
Sremski Karlovci
Univerzitet "Union - Nikola Tesla"
Beograd

 undefined 

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš


 
Održavanje 32. Procesinga finansijski je pomoglo 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije 
 undefined 

Sponzori

             undefined

 
        
 gasteh     
 

Medijski sponzor 


undefined  
  

 


Program 32. Procesinga

Četvrtak, 30. maj 2019.

09.00-9.30 Prijavljivanje učesnika

9.30-10.30 Svečano otvaranje

10.30-11.40 h - 1. Procesne tehnologije

1-1

Upravljanje i nadzor procesa toplog cinkovanja

Control and monitoring of hot dip galvanizing process 

     

Stanko STANKOV, Nikola DANKOVIĆ, Dragan ANTIĆ, Milutin PETRONIJEVIĆ

Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

1-2

Pouzdanost jednog tehnološkog procesa

Reliability of one technological process

 

Stanko STANKOV, Nikola DANKOVIĆ, Dragan ANTIĆ, Milutin PETRONIJEVIĆ

Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

1-3

Termička i mehanička svojstva kompozita na bazi nezasićene poliestarske smole i cirkonijum karbida

Thermal and mechanical properties of composites based on unsaturated polyester resin and zirconium carbide

Tihomir KOVAČEVIĆ, Jelena RUSMIROVIĆ, Saša BRZIĆ, Slavko MIJATOV, Marica BOGOSAVLJEVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ

Vojnotehnički institut, Ministarstvo odbrane Republike Srbije

1-4

Lasersko površinsko čišćenje bakra i mesinga za primene u procesnoj industriji

Laser surface cleaning of copper and brass for applications in the process industry

   

Sanja PETRONIĆ1, Zoran STEVIĆ2, D. MILOVANOVIĆ, Radomir JOVIČIĆ3

1Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Beograd;2 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;3 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Beograd

1-5

Ispitivanje solvatohromnih i homosenzornih svojstva nove azo-azomrtinske boje na bazi 4-(1H-benzoimidazol-2-il)aniline

Study of solvatochromic and homosensor properties of novel azo-azomethine dye based on 4-(1H-benzoimidazol-2-yl)aniline core

   

Julijana TADIĆ, Marija NEŠOVIĆ, Aleksandra MAŠULOVIĆ, Luka MATOVIĆ, Jelena LAĐAREVIĆ, Dušan MIJIN

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Beograd

1-7

Sinteza i karakterizacija boja na bazi piridinijum piridona

Synthesis and characterization of pyridinium pyridone based azo dyes

   

Aleksandra MAŠULOVIĆ, Julijana TADIĆ, Luka MATOVIĆ, Jelena LAĐAREVIĆ, Nataša VALENTIĆ, Dušan MIJIN

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

1-8

Izbor  tehnologije sinteze amonijaka zasnovan na  energetskim zahtevima procesa

Identification of ammonia synthesis technology based on process energy requirements

   

Marina VASIĆ, Mirjana KIJEVČANIN, Mirko STIJEPOVIĆ,

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

11.40-11.50 h Pauza

11.50-12.50 h - 2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

2-1

Analiza problema termičke dilatacije L kompenzatora prema standardu AD 2000 i drugim metodama

Analyiss of L compensator thermal dilatation according to standard AD 200 and other methods 

   

Milan TRAVICA1, Nenad MITROVIĆ2, Aleksandar PETROVIĆ2

1 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd;2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

2-2

Risk analysis of the flammability of the color dusts (Holi powder)

   

Isabel AMEZ ARENILLAS, Javier GARCÍA-TORRENT, Blanca CASTELLS, Ljiljana MEDIĆ PEJIĆ

Laboratorio Oficial Madariaga, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain

2-3

Primena ograničenja koncentracije kiseonika kao mera kojom se utiče na smanjenje verovatnoće nastanka požara i eksplozije

Application of limiting oxygen concentration as a measure which has impact on reduction of probability of occurrence of fire and explosion

   

Miroslav GOJIĆ

Termoenergo inženjering, Beograd

2-4

Procedura za eksploatacijsko ispitivanje sfernog rezervoara za gasoviti kiseonik

The procedure for exploitation testing of a spherical gas oxygen tank

 

Radomir JOVIČIĆ, Ljubiša BUČANOVIĆ, Sanja PETRONIĆ, Simon SEDMAK, Katarina JOVIČIĆ BUBALO

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

2-5

Kontinualno upravljanje elektropneumatskim servo uređajima

Continuous controlling of electro-pneumatic servo actuators

   

Petar MIŠLJEN, Miloš PAVIĆ, Nikola RADOSAVLJEVIĆ, Katarina NESTOROVIĆ

Vojnotehnički institut, Beograd

2-6

Promena troškova opreme i usluga u procesnim industrijama u periodu 2014-201

Change of costs of equipment and services in process industries from 2014 to 20188

   

Srbislav GENIĆ1, Branislav JAĆIMOVIĆ1, Miloš IVOŠEVIĆ1, Tomislav SIMONOVIĆ1, Ilija ĐINOVIĆ2

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
2 Nacionalni centar za kriminalističku forenziku MUP-a Republike Srbije, Beograd

 

12.50-13.30 h Predstavljanje sponzora

 • Procesno omekšavanje vode, mr Andrej ŠKORC, Sipatec Building, Beograd

13.30-14.30 h Koktel

14.30-15.40 h - 3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

3-2

CNC tehnike u proizvodnji namještaja

Revitalization of furniture production using CNC machines

Neila FETIĆ, Atif HODŽIĆ

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, BiH

3-3

Analiza uticaja fizičkih karakteristika sirove nafte na cevovodni transport

Analysis of the influence of physical characteristics of crude oil in pipeline transport

Jasna TOLMAČ1, Slavica PRVULOVIĆ1, Marija NEDIĆ1, Aleksandra ALEKSIĆ2, Dragiša TOLOMAČ3

1 Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin, Srbija;2 NIS Gazprom Neft, Novi Sad, Srbija;3 Fakultet za Menadžment Univerziteta „Nikola Tesla", Sremski Karlovci, Srbija

3-4

Numeričko istraživanje bazenskog ključanja i mehanizama razmene toplote na zagrejačkom zidu

Numerical investigations of pool boiling and heat transfer mechanisms at the heating wall

   

Milan M. PETROVIĆ, Vladimir STEVANOVIĆ, Milica ILIĆ, Sanja MILIVOJEVIĆ

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

3-5

Vibracioni transportni pogon, kinematika i dinamika režima rada transportujućih materijala, mehanički parametri

Vibrational transport drive, kinematics and dynamics of the operating mode of transport materials, mechanical parameters

Vladimir ŠINIK1, Željko DESPOTOVIĆ3

1 Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin, Srbija;2 Institut "Mihajlo Pupin"  Beograd

3-6

Tiristorski  i  triački energetski pretvarač za pogon vibracionih motora

Thyristor and triac energy converter for vibrating motors

Vladimir ŠINIK1, Željko DESPOTOVIĆ3

1 Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin, Srbija;2 Institut "Mihajlo Pupin"  Beograd

3-7

Tranzistorski energetski pretvarač za pogon vibracionih motora

Transistor energy converter for vibrating motors

Vladimir ŠINIK1, Željko DESPOTOVIĆ3

1 Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin, Srbija;2 Institut "Mihajlo Pupin"  Beograd

3-8

Simulacija procesa apsorpcija vlage iz prirodnog gasa pomoću trietilenglikola

Simulation of the Natural Gas Dehydration Process With Triethylene glycol

   

Branislava NIKOLOVSKI1, Svetlana KUZMINAC1, Nevena BLAGOJEVIĆ1, Jelena BAJAC1, Biljana MILJKOVIĆ2, Momčilo SPASOJEVIĆ2, Milan SOVILJ1

1 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija;2 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

   

15.40-15.50 h Pauza

15.50-17.20 h - 4. Energetska efikasnost u procesnoj industriji

4-1

Solarna termička energija u procesnoj industriji - stanje i perspektive

Solar thermal energy in process industry - state and perspectives

   

Milan GOJAK

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

4-2

Od ideje do proizvoda: Arhimedova turbina - ispitna stanica

From idea to product: Archimedes screw testing station

Hrvoje DEDIĆ-JANDREK, Petra BAGAVAC

Udruga za zelenu energiju, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Split, Hrvatska

4-3

Proces sušenja i sušare sa aspekta obnovljivih izvora energije

Drying proces and dryers from the aspect of renewable energy

Marija NEDIĆ1, Jasna TOLMAČ1, Slavica PRVULOVIĆ1, Dragiša TOLMAČ2

1 Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Univerziteta u Novom Sadu,  Zrenjanin, Srbija;2 Fakultet za Menadžment Univerziteta "Nikola Tesla", Sremski Karlovci, Srbija

4-4

Mogućnosti primene gasifikatora uvučenog protoka za preradu čvrstog komunalnog otpada u Republici Srbiji

Possibilities for Application of the Entrained Flow Gasifier for the Processing of Municipal Solid Waste in the Republic of Serbia

   

Branislav TODOROVIĆ1, Miroslav STANOJEVIĆ2, Marta TRNINIĆ2

1 National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece;2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

4-5

Upravljanje energijom u zgradama s baterijskom i termalnom pohranom putem modela predictive control

Predictive control energy management in building with battery and thermal storage

   

Domagoj BADANJAK1, Milica BOGDANOVIĆ2

1 Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

2 RWTH Aachen, Njemačka
 

4-6

Perovskit-silicijske tandemske solarne ćelije

Perovskide-silicon tandem solar cells

   

Lovro MARKOVIĆ

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

4-7

Kotao na drva - piroliza, gasifikacija, sagorijevanje

Wood boiler - pyrolysis, gasification, combustion

 

Mirko DOBRNJAC1, Nemanja KORUGA1, Sanja DOBRNJAC2

1 Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet, Banja Luka, BiH

2 Krebs+Kiefer Eastern Europe Banja Luka, BiH 

4-8

Sistemi za dojavu vlage u predizolovanim sistemima, njihova primena i uticaj na energetsku efikasnost

Humidification systems in pre-insulated systems, their application and impact on energy efficiency

Danijela SIMONOVIĆ1, Martin ROMER1, Snežana PAVIĆEVIĆ1, Aleksandar PETROVIĆ2,

1 JR Isotronic, Beograd;2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

4-9

Energetska efikasnost u rafinerijama nafte sa posebnim osvrtom na toplotnu energiju

Energy efficiency in oil refinery with special heat on heating

   

Stojan SIMIĆ1, Goran ORAŠANIN1, Miroslav STANOJEVIĆ2, Davor MILIĆ1

1 Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo, BIH; 2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

4-10 

Sveobuhvatan pregled malih stanica za testiranje biogasa i laboratorijskih aplikacija 

Overall information regarding small scale biogas test rigs and laboratory applications 

Adrian Eugen CIOABLA, Dorin LELEA

Mechanical Engineering Faculty, Politechnica University Timisoara, Timisoara, Romania 

   

 

Petak, 31. maj

9.00-10.30 h - 5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

5-1

Inovativni postupak sinteze visoko efikasnog adsorpcionog materijala za uklanjanje Cd2+jona na bazi vinil modifikovanog lignina

Novel method of optimized synthesis of efficient adsorbent based on vinyl modified lignin for Cd2+ ions removal

   

Ana POPOVIĆ, Jelena RUSMIROVIĆ, Željko RADOVANOVIĆ, Milena MILOŠEVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ

Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

5-2

Optimizacija sinteze i ispitivanje sorpcionih svojstava hibridnog adsorbenta na bazi silike za uklanjanje As(V) jona

Optimisation of synthesis and testing of adsorption efficiency of hybrid silica based adsorbent for As(V) ions removal

Slavko MIJATOV, Jelena RUSMIROVIĆ, Tihomir KOVAČEVIĆ, Zlate VELIČKOVIĆ, Aleksandra PERIĆ-GRUJIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ

Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

5-3

Viskoznost binarne smeše DMA + 2-butanol za potencijalnu upotrebu kao rastvarača za regenerativne procese odsumporavanja dimnih gasova

Viscosity of binary mixture DMA + 2-butanol with potential use as solvent for regenerative flue gas desulfurization processes

   

Divna MAJSTOROVIĆ1, Nikola ŽIVKOVIĆ2, Mirjana KIJEVČANIN1, Emila ŽIVKOVIĆ2

1 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;2 Institut za nuklearne nauke "Vinča" Univerziteta u Beogradu, Beograd

5-4

Ergotoksikologija kao novi pristup u prevenciji hemijskih štetnosti i opasnosti na radnom mestu

Ergotoxicology as a novel approach to chemical hazard and risk prevention in the working environment

Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ1, Sanja LEPIĆ2, Nikolina BANJANIN3, Petar BULAT4

1 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu;2 Institut za higijenu Vojnomedicinske Akademije;3 Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;4 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

5-6

Uticaj strukture azo boja na fotonaponske karakteristike solarnih ćelija aktiviranih bojom

Influence of azo dye structure on photovoltaic characteristics of dye sentisized solar cells

   

Luka MATOVIĆ, Julijana TADIĆ, Aleksandra MAŠULOVIĆ, Nemanja TRIŠOVIĆ, Jelena LAĐAREVIĆ, Dušan MIJIN

Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

5-7

Vibracije koje se prenose na šake i ruke. Procena i  vrednovanje rizika

Vibrations that are passed on to your hands and arms. Assessment and evaluation of risks

Vladimir ŠINIK1, Željko DESPOTOVIĆ2

1 Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin, Srbija;2 Institut "Mihajlo Pupin"  Beograd "

5-8

Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa getitom za uklanjanje As(V) iz vodenih rastvora

Fly Ash Modified by Goethite as Adsorbent for As(V) Removal

   

Milica KARANAC, Maja ĐOLIĆ, Zlate VELIČKOVIĆ, Željko KAMBEROVIĆ, Vladimir PAVIĆEVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beograd, Beograd

5-9

Pregled primene mentoda višektriterijumskog odlučivanja na rešavanje problema u vezi biomase

Miloš PAPIĆ1, Dušan GARABINOVIĆ2, Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ3

1 Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, Čačak, Srbija; 2 Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković", Kruševac, Srbija, 3Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beograd, Beograd

5-10

Izdvajanje i mineralizacija ugljen-dioksida: nova tehnologija pogodna za cirkularnu ekonomiju

CO2 capture and mineralization: a novel circular economy enabling technology 

   

Akrivi ASIMAKOPOULOU, Dimitris KOUTSONIKOLAS, Grigoris PANTOLEONTOS, George SKEVIS

Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI)/Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), Thessaloniki, Greece 

   

 

10.30-12.30 h - Okrugli sto

 

Zakon o klimatskim promenama, koji je u nacrtu, i prateći podzakonski akti, uvode obavezu monitoringa, verifikacije i izveštavanja o emisiji ugljen-dioksida iz određenih industrijskih postrojenja. Dodatno, do ulaska u EU, industrijska postrojenja moraće značajno da izmene način poslovanja i unaprede tehnologije i proizvodnju da bi izbegle troškove kupovine smanjenja emisija ugljen-dioksida na berzi i/ili finansijske penale za prekoračenje emisija ugljen-dioksida.

Ovi zahtevi i obaveze biće tema Okruglog stola na kom će govoriti:

 • Aleksandar JOVOVIĆ, MF, Beograd, Emisije GHG iz industrijskih postrojenja u RS i mogući načini smanjenja,

     

 • Danijela BOŽANIĆ, nezavisni ekspert, Propisi RS i stanje usaglasavanja sa propisima EU i obaveze koje iz njih proizilaze,

     

 • Natalija JOVIČIĆ-ZARIĆ, ATS, Beograd, Proces akreditacije verifikatora i iskustva zemalja EU

     

 • Zoran KOVAČEVIĆ, Metroalfa, Zagreb, Iskustva akreditovane laboratorije u verifikaciji emisija u industriji u Hrvatskoj.

     

Posle uvodnih predavanja predviđena je diskusija.

Obaveštenje za učesnike okruglog stola

Učešće na okruglom stolu je besplatno, uz obaveznu elektronsku prijavu . Ukoliko žele, učesnici mogu uplatiti kotizaciju u iznosu od 3.000 RSD, a za članove SMEITS-a 2.400 RSD (sa uključenim PDV), čime stiču pravo na kongresni materijal i prisustvo svečanom ručku.

12.30-13.00 h Predstavljanje sponzora

13.00-13.10 h Pauza

13.10-14.10 h - 6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

6-1

Uticaj mikroorganizama na starenje vodozahvatnih objekata odabranih pojava mineralnih voda Srbije

Vladimir ŠARABA

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

6-2

Modernizacija i dogradnja postrojenja za preradu vode (PPV) „Hadžet" u Novom Pazaru u cilju postizanja maksimalne efikasnosti i povećanja kapaciteta sistema na Q = 800 L/s

Modernization and upgrade of water treatment plant (WTP) "Hadžet" in Novi Pazar in order to achieve maximum efficiency and increase the capacity up to Q = 800 L/s

Zorana RADIBRATOVIĆ1, Biljana CAKIĆ1, Bojan OBUŠKOVIĆ1, Mirjana KIJEVČANIN2

1 Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi", Beograd;2 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

6-3

Ekstrakcija enzima iz biljnog otpadnog materijala: Primena u obezbojavanju industrijskih otpadnih voda

Enzyme extraction from plant waste materials: Implementation in decolorizing of industrial effluents

   

Milica SVETOZAREVIĆ, Julijana TADIĆ, Nataša ŠEKULJICA, Ana DAJIĆ, Marina MIHAJLOVIĆ, Mića JOVANOVIĆ, Dušan MIJIN

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

6-4

Tretman zauljenih otpadnih voda primenom otpadnog vlaknastog materijala kao filtracionog medijuma

Treatment of oily wastewater appliying waste fiber material as filter media

   

 

Dunja SOKOLOVIĆ1, Arpad KIRALJ2, Srđan SOKOLOVIĆ3

1 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

2 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

3 NIS, a.d., Novi Sad, Srbija

6-5

Proizvodnja biogasa na postrojenjima za tretman otpadnih voda u Centralnoj Srbiji
Production of biogas in wastewater treatment plants in Central Serbia

   

Čedo LALOVIĆ, Goran BOŠKOVIĆ
Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Aranđeloviac, Srbija

6-6

Tretman otpadne vode iz industrije čelika bez upotrebe hemikalija

Wastewater treatment from the steel industry without using chemicals

Jovana GRADINAC1, Aleksandar JOVOVIĆ2

1 Danieli, Bitrio, Italy

2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

   

 

14.10-14.20 h Pauza

14.20-15.40 h - 7. Sušenje i sušare

7-1

Obnovljivi izvori energije u procesu sušenja drveta

Renewable energy sources in the wood drying process

Atif HODŽIĆ, Redžo HASANGIĆ

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, BIH

7-2

Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica

   

 

Mihal ĐURIŠ1, Zorana ARSENIJEVIĆ, Dragan POVRENOVIĆ, Tatjana KALUĐEROVIĆ RADOIČIĆ

Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd

Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

7-4

Eksperimentalno istraživanje procesa sušenja duvana tipa burley

Experimental investigation of Burley tobacco drying process

Jelena N. JANEVSKI, Branislav STOJANOVIĆ, Mića VUKIĆ, Predrag ŽIVKOVIĆ, Dragana DIMITRIJEVIĆ JOVANOVIĆ, Dejan MITROVIĆ

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija

7-5

Sušenje i termička obrada drveta sa aspekta fitosanitarnih zahteva

Drying and thermal wood processing from the phytosanitary requirements aspect

Nedim HUREM

„Hara d.o.o.“, Visoko, BiH

   

 9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

9-1

Modelovanje i procesa istosmerne gasifikacije čvrste biomase korišćenjem softverskog paketa ASPEN Plus

Modelling of solid biomass downdrift gasification process using ASPEN Plus software package

   

Dragoslava STOJILJKOVIĆ, Ivana ČEKOVIĆ, Aleksandar JOVOVIĆ, Nebojša MANIĆ

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 

9-2

Primena savremenih metaheurističkih algoritama u optimizaciji tehnoloških procesa izrade proizvoda

Modern metaheuristic algorithms in process planning optimization

   

Mića ĐURĐEV1, Jasmina PEKEZ1, Mijodrag MILOŠEVIĆ2, Dejan LUKIĆ2, Borivoj NOVAKOVIĆ1

1 Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Srbija

2 Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

   

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

10-1

Nove metode određivanja inicijalne temperature gasa u vezi sa emisijama pri sagorevanju

New methodology for determinate initial temperature of gas related to combustion emissions

   

Blanca Castells, Javier GARCÍA-TORRENT, Isabel AMEZ ARENILLAS, Ljiljana MEDIĆ PEJIĆ

Laboratorio Oficial Madariaga, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Espana

10-2

Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode

Application of instrumental methods in analysis of water samples

   

Zoran SIMIĆ

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

   

15.40-15.50 h Pauza

15.50-17.40 h 11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

11-1

Izvori buke, štetni efekti buke na zdravlje čoveka i prevencija

Noise sources, harmful effects of noise on human health and prevention

   

Nikolina BANJANIN

Institut za higijenu sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

11-2

Analiza i prikaz Smernice "G" - Direktive o opremi pod pritiskom 2014/68 / EU

Analysis and review of Guideline "G" - Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

   

Sanja PETRONIĆ1, Radomir JOVIČIĆ2, K. Colić2

1 Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu, Beograd;2 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

11-3

Određivanje protoka vode na hidrantskom priključku primenom kalibrisanih mlaznica

Determination of water flow rate at the hydrant connection using calibrated nozzles

   

Ivan ARANĐELOVIĆ1, Srbislav GENIĆ1, Radenko RAJIĆ2, Ilija ĐINOVIĆ3

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;2 VIŠSS Tehnikum Taurunum, Zemun;3 Nacionalni centar za kriminalističku forenziku, MUP Srbije, Beograd

11-4

Klase opasnosti od požara industrijskih objekata

Fire hazard classes of industrial facilities

   

Ivan ARANĐELOVIĆ1, Radenko RAJIĆ2, Marko SAVANOVIĆ3, Ilija ĐINOVIĆ3

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;2 VIŠSS Tehnikum Taurunum, Zemun;3 Sektor za vanredne situacije, MUP Srbije, Beograd;4 Nacionalni centar za kriminalističku forenziku, MUP Srbije, Beograd

11-5

Upoznatost sa konceptom Lean-a i 5S alatom u različitim profesijama

The knowledge about  Lean concept and 5S tools in different professions

   

Helena PAPIĆ, Katarina MASAL, Mladen ĐURIĆ

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

11-6

Planiranje kvaliteta i analiza: Ispitivanje i rangiranje kritičnih potreba korisnika integracijom tehnika Mystery Shopping i Kritični incidenti

Quality planning and analysis: Identifying and ranking customer needes through techiques: Mystery Shopping and Critical Incidents

   

Milica RAJKOVIĆ, Andrej POPADIĆ, Nikola MILOSAVLJEVIĆ

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

11-7

Lean razmišljanje u proizvodnoj organizaciji - Pregled Lean alata za unapređenje procesa

Lean Thinking in the manufacturing organization - Overview of the Lean tools for process improvement

   

Jovana ČABARKAPA, Aleksa SEKULOVIĆ

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

11-8

Standardizacija i automobilska industrija: Prelazak na IATF 16949:2016 standard u lancu snabdevanja automobilske industrije

Standardization and automotive industry: Transiton to IATF:16949 standard in the supply chain of automotive industry

Aleksa SEKULOVIĆ, Jovana ČABARKAPA

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

11-9

Percepcija korisnika o značaju primene standarda za postizanje kvaliteta medicinskih usluga

Perception of users about the importance of applying standards for achieving the quality of medical services

   

Jelena ČABARKAPA, Julija PETKOVIĆ

 

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta Beogradu, Beograd

 

11-10

Pregled nemačkog standarda VDA 6 za sistem menadžmenta kvaliteta u autoindustriji

   

 

Anđela ĐOŠIĆ i Katarina MILETIĆ

 

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

11-11

Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara

Review of technical standards and calculation methods for dimensioning of pressure differential systems for evacuation routes in case of fire

   

Nikola TANASIĆ1, Mirjana STAMENIĆ2, Miloš MIHAILOVIĆ1

1 Visoka inženjerska škola strukovnih studija “Tehnikum-Taurunum” Beograd-Zemun

Univerzitet u Beogradu-Mašinski fakultet

   

 

Radovi na posterima

1-6

Proučavanje solvatohromnih svojstava piridinskih azo boja kao gradivnih jedinica za molekulske prekidače

Solvatochromic investigation of pyridine-containing azo dyes as building blocks for molecular switches

Nataša VALENTIĆ, Anita LAZIĆ, Kristina GAK, Nemanja TRIŠOVIĆ

Katedra za organsku hemiju, Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

3-1

Hidrodinamika poluindustrijskih pulzacionih ekstrakcionih kolona sa punjenjem

Hydrodynamics of pilot plant pulsed packed extraction columns

Milan N. SOVILJ1, Momčilo Đ. SPASOJEVIĆ2

1 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija;2 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

5-5

Gustine i izvedena volumetrijska svojstva jonskih tečnosti sa [NTf2] anjonom

High pressure densities and derived volumetric properties of ionic liquids with [NTf2] anion

Gorica R. IVANIŠ1, Olalla G. SAS2, Mirjana Lj. KIJEVČANIN1, Begoña GONZÁLEZ2, Angeles DOMÍNGUEZ2, Ivona R. RADOVIĆ1

1Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2 Vigo Universitad, Vigo, Espana

7-3

Energijska i eksergijska analiza pokretne, komorne, konvektivne, jednokratne, indirektne, aktivne solarne sušare

Energy and exergy analysis of mobile, chamber, convective, one way, indirect, active solar dryer

Radivoje M. TOPIĆ1, Jelena R. TASIĆ2, Milovan ŽIVKOVIĆ3, Dragomir AĆIMOVIĆ4, Nenad ĆUPRIĆ5

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;2 Energoprojekt, Beograd;3 Capoto Build, Beograd;4 Termo Concept, Užice, Srbija;5 Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

10-3

Termička destrukcija farmaceutskog i medicinskog otpada

Thermal destruction of pharmaceutical and medical waste

Biljana MILJKOVIĆ1, Ivan PEŠENJANSKI1, Bojana KARLOVIĆ1, Branislava NIKOLOVSKI2

1 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija;2 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

   

Svečano zatvaranje 32. Procesinga

18.00 h Svečani ručak za učesnike sa kotizacijom

 


Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH