latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 02/09/2018
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


Procesing '18

     

 

Zbornik radova pisanih za
31. Međunarodni kongres o procesnoj industrji

U ovom zborniku su radovi koje je Naučno-stručni odbor Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji Procesing'18. posle obavljenih recenzija prihvatio za izlaganje. 

U zborniku nisu radovi koji će biti objavljeni u dva ovogodišnja broja časopisa „Procesna tehnika" , kao i radovi koji su predloženi za objavljivanje u časopisu „FM Transactions".

S obzirom da su zvanični jezici na kongresu srpski i engleski, u drugom delu zbornika su radovi pisani na engleskom.

Za preuzimanje zbornika, kliknuti na sliku.

Međunarodni karakter Procesinga '18 i ove godine ostvaren je inostranim učesnicima sa radovim, kao i članovima naučnog odbora. Osnovni ciljevi kongresa su inoviranje i proširivanje znanja inženjera u procesnoj industriji, energetici, rudarstvu, komunalnom sektoru (vodovodima, toplanama) i podrška istraživačima u predstavljanju ostvarenih rezultata istraživačkih projekata.

Tematika Procesinga '18 obuhvatila je osnovne procesne operacije - mehaničke, hidromehaničke, toplotne, difuzione, hemijske i biohemijske, kao i procesna postrojenja i opremu (aparate i mašine).

Program Procesinga '18 obuhvatio je oblasti: projektovanja i razvoja u procesnoj industriji; konstruisanja mašina, aparata i uređaja; pripreme i vođenja izgradnje i montaže industrijskih postrojenja; industrijskih i laboratorijskih merenja; ispitivanja i atestiranja materijala, proizvoda, mašina i aparata; istraživanja i razvoja nove opreme i industrijskih sistema.

U okviru 10 tematskih oblasti tokom dva dana skupa 48 radova izloženo je usmeno ili u okviru poster-sesije.

Procesing '18 organizovalo je Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u, a u Naučnom i Organizacionom odboru su predstavnici svih mašinskih fakulteta u Srbiji (iz Novog Sada, Niša, Kragujevca i Kraljeva), kao i tehnoloških fakulteta u okviru kojih je oblast procesne tehnike zastupljena u nastavi.

Kao i u prethodnom periodu najveću pomoć u organizovanju Procesinga dali su članovi Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Poslednjih nekoliko godina unapređena je saradnja sa predstavnicima Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu kroz uključivanje u Društvo za procesnu tehniku, organizaciju Procesinga i prijavu značajnog broja radova.

Na našim ranijim skupovima ostvaren je značajan doprinos i u okupljanju bivših studenata i profesora, diplomiranih inženjera usmerenja procesne tehnike različitih generacija i inženjera drugih struka.

U prvom prilogu ovog Zbornika dat je tekst o prof dr Dimitriju Voronjecu koji je pripremio dr Milovan Živković

Povodom obeležavanja 150 godina postojanja Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS) u drugom prilogu Zbornika rezimea radova dat je pregled istorijata.

U Beogradu juna 2018.

Uvodna reč

Procesing ’18 je trideset prvi Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu – Katedrom za procesnu tehniku. Poput nekadašnjih skupova organizovanih van Beograda, Organizacioni odbor odlučio je da 31. Procesing priredi u Bajinoj Bašti, u hotelu „Cepter hotel Drina“. Radni deo će se uglavnom odvijati u prepodnevnim časovima, a popodneva će biti slobodna za druženje i obilazak Bajine Bašte i okoline.

Program ovogodišnjeg skupa biće delom usmeren na problematiku privrede tog dela zemlje, na obnovljive izvore energije regiona: biomasu, hidroenergiju, solarnu energiju i njihov uticaj na životnu sredinu.

Tematske oblasti | Naučni odbor | Organizacioni odbor | Program | Kotizacija |
Obaveštenje autorima | Poziv na sponzorstvo
Obaveštenje za članove Inženjerske komore Srbije

Društvo za procesnu tehniku,
pri SMEITS-u u
 

undefined

 Katedra za procesnu tehniku
Mašinskog fakulteta u Beograd
Inženjerska komora Srbije
Beograd

Programski pokrovitelji

 

Opština Bajina Bašta

undefined 

Inovacioni centar
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

undefined 

Fakultet organizaconih nauka,
Beograd

 

Univerzitet Metropolitan,
Beograd

undefined 

Visoka tehničkaškola
strukovnih studija
Niš

undefined

Nemačko-srpska privredna komora

undefined 

Privredna komora Srbije
Regionalna privredna komora
Užice

Visoka inženjerska škola
strukovnih studija

TEHNIKUM TAURUNUM

Beograd, Zemun


 
Evropski univerzitet
Beograd

undefined

Arhitektonski fakultet
Univerziteta u Beogradu,
Beograd 

 

undefined 

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

 

Tehnički fakultet u Boru
Univerziteta u Beogradu,
Bor

 undefined

 Institut za nuklearne nauke "Vinča"
Beograd

 

Stalna konferencija
gradova i opština
Savez gradova
i opština Srbije

  

 

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Održavanje 30. Procesinga finansijski je pomoglo
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije 
 undefined 

Sponzori


gasteh            
 
           
 
     
 
     undefined


Obaveštenje za članove Inženjerske komore Srbije

Procesing '18 organizuje se uz podršku Inženjerske komore Srbije, Regionalnog centra Beograd regionalnih odbora podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera, Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova.

Prisustvo skupu je besplatno, uz obaveznu elektronsku prijavu. Ukoliko učesnik Organizatoru uplati kotizaciju u iznosu od 60 € bruto (u dinarskoj protvvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate) ima pravo na sledeće pogodnosti.

 • štampani zbornik rezimea radova i ostali kongresni materijal;
 • prisustvo koktelu dobrodošlice, 6. juna;
 • prisustvo svečanoj večeri, 7. juna;
 • obilazak Bajine Bašte i okoline (destilerija BB Kleke, Nacionalni park – centar za posetioce, kućica na Drini) sa vodičem, 8. juna.

   

Program Procesinga '18  

Sreda, 6. juni 2018. 

Seminar „Fotonaponski paneli u gradovima“

 

"Zepter hotel Drina”, Bajina Bašta  

11.30–12.00

Prijavljivanje učesnika

 

12.00–12.45

Zakonski okviri i politika u oblasti obnovljivih izvora električne energije

Rastislav KRAGIĆ, Republika Srbija, Ministarstvo rudarstva i energetike

12.45–13.30

Proučavanje i projektovanje mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

Dr Zoran NIKOLIĆ, Institut tehničkih nauka SANU

13.30–14.00

Pauza

 

14.00–14.45 

Monitoring i skladištenje energije kod fotonaponskih sistema u gradovima

Prof. dr Zoran STEVIĆ, profesor Univerziteta u Beogradu

14.45–15.30

Implementacija mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

Žarko ŠEVALJEVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

15.30-16.00

Iskustva u projektovanju, gradnji i eksploataciji solarnih elektrana u Srbiji

Miloš KOSTIĆ, Ceefor, Beograd

 

"Zepter hotel Drina", Bajina Bašta 

17.00–18.00 Svečano otvaranje 31. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji

 

18.00–19.00 Koktel

 

Četvrtak, 7. jun 2018.

9.00–11.15 h Izlaganje radova 1. 2. i 3. tematske grupe

1. Procesne tehnologije 

1.

Upravljanje linijom za beljenje i bojenje u tekstilnoj industriji

Control of line for bleaching and dyeing of yarn in the textile industry


Stanko P. STANKOV, Nikola B. DANKOVIĆ, Milutin P. PETRONIJEVIĆ, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu

2.

Proizvodnja PVB kompozitnih nanovlakana sa modifikovanim istem nanočesticama i
ugljeničnim nanocevima metodom elektropredenja

Production of PVB composite nanofibres with modified silica nanoparticles and carbon nanotubes by electrospinning method

     

Vera OBRADOVIĆ1, Dušica B. STOJANOVIĆ2, Ivona JANKOVIĆ-ČASTVAN2, Aleksandar KOJOVIĆ2, Vesna RADOJEVIĆ2, Petar S. USKOKOVIĆ2; 1 Univerzitet u Beogradu, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, Srbija
2 Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija

3.

Uticaj početne dužine Cu šipki na strukturu i mikro-tvrdoću frikciono zavarenih i presovanih Al/Cu bimetalnih spojeva

Influence of the initial length of the Cu bars on the structure and micro-hardness of friction-welded and open-die forged Al/Cu bimetallic bars

 

Veljko D. MILAŠINOVIĆ, Sergii VOINAROVYCH, Karlo T. RAIĆ, Krzysztof KRASNOWSKI, Ana B. ALIL, Nenad A. RADOVIĆ, Bojan R. GLIGORIJEVIĆ; Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

4.

Potencijalne tehnologije transformacije zemnog gasa u funkciji efikasnog transporta i međunarodne trgovine

Potential technologies of natural gas transformation in the function of effective transport and international trade

Dragan RADIŠ, Pančevo

5.

Ispitivanje novog postupka sinteze Schiff-ove baze u mikroreaktorskom sistemu

Study of a new procedure for the synthesis of Schiff base in a microreactor system

     

Julijana TADIĆ, Petra PAVLOVIĆ, Marina MIHAJLOVIĆ, Dušan MIJIN, Mića JOVANOVIĆ; Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

6.

Inspekcija cevovoda u eksploataciji i analiza uzroka otkaza

Inspection of pipeline in exploitation and analysis of pipeline failure

   

Sanja PETRONIĆ, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Beogradu; Radomir JOVIČIĆ, Aleksandar SEDMAK, Aleksandar PETROVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja   

7.

Analiza loma zavarene boce za transport tečnog hlora

Failure analysis of a welded vessel used for transporting of liquid chlorine

     

Radomir JOVIČIĆ, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta; Simon SEDMAK; Sanja PETRONIĆ, Institut za nuklearnu nauku „Vinča”; Katarina JOVIČIĆ-BUBALO, Institut „Goša“ Beograd; Vuk ADŽIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

8.

Određivanje otpornosti prema lomu materijala cevovoda primenom epruveta oblika prstena

Determining the fracture resistance of pipeline material by application of the ring-shaped specimens

Bojan MEĐO1,, Walid MUSRATI1, Nenad GUBELJAK2, Primož ŠTEFANE2, Miodrag ARSIĆ3, Marko RAKIN1, 1 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu; 2 Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija; 3 Institut za ispitivanje materijala (IMS), Beograd

9.

Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema za odvođenje dima i toplote u slučaju požara u podzemnim garažama

Review of technical standards and calculation methods for dimensioning of smoke and heat control systems in case of fire in underground car parks

     

Nikola TANASIĆ, Tomislav SIMONOVIĆ, Miloš IVOŠEVIĆ, Branislav JAĆIMOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

10.

3D lasersko skeniranje , izrada 3D modela procesnih postrojenja

3D laser scanning, 3D modeling of processing plants

 

Nikola VUJOVIĆ, Geourb group, Beograd

11.

Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani

Preliminary desing of steam boilers preservation in thermal power plant

     

Marko OBRADOVIĆ, Dejan RADIĆ, Aleksandar JOVOVIĆ, Dušan TODOROVIĆ, Nikola KARLIČIĆ, Miroslav STANOJEVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

12.

Kako pripremiti tehnički izveštaj - od naučnog do žurnalističkog pristupa

How to write a technical report - from scientific to journalistic approach

     

Marija STEVANOVIĆ, Mirjana STAMENIĆ, Srbislav GENIĆ, Petar KOLENDIĆ, Marko SAVANOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

13.

Proračun trostepene ejektorske vakuum pumpe sa barometarskom kondenzacijom 

Calculation of three-stage ejector vacuum pump with barometric condensation 

     

Milan TRAVICA, Nenad MITROVIĆ, Aleksandar PETROVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu  

14.

Tehnička poboljšanja na destilacionoj liniji za proizvodnju eteričnih ulja na primjeru desetilacije smilja

Technical improvements on the essential oils distillation plant using the distillation of immortelle as an example 

     

Mirko DOBRNJAC1, Ljubica VASILJEVIĆ2, Sanja DOBRNJAC3, Dragan SELINIĆ4;
1 Mašinski fakultet, Banja Luka, 2 Tehnološki fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Zvornik, 3 "Projekt" ad, Banja Luka, 4 SAR "Budućnost", Bajina Bašta 

   

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

15.

 

Eksperimentalno ispitivanje gasifikacionog kotla: dizajn komore za sagorevanje gorivog gasa

Experimental investigation of a gasifying boiler: combustion chamber design 

Rade KARAMARKOVIĆ, Đorđe NOVČIĆ, Miloš NIKOLIĆ, Miodrag KARAMARKOVIĆ, Dragiša ŠIMUNOVIĆ, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo

11.15–11.30 h Pauza

11.30–13.20 h Izlaganje radova 4. tematske grupe

4. Energija u procesnoj industriji   

16.

 

Mogućnosti za korišćenje drvne biomase za sagorevanje i gasifikaciju u regionu Bajine Bašte

Possibilites of wood biomass utilization for combustion and gasification in Bajina Bašta region 

     

Aleksandar DEDIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; Milan MILENKOVIĆ, Geografski institut "Jovan Cvijić", SANU, Beograd; Jelena JANEVSKI, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu; Duško SALEMOVIĆ, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

(Rad po pozivu)

17.

Simulacija rada solarnog sistema za zagrevanje vode

Simulation of a solar water heating system

   

Milan GOJAK, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Filip LJUBINAC, Pollino Cold Storage System, Beograd

18.

Projekat razvoja bioenergetskog sela Kostojevići

Project of bioenergy village development in Kostojevići

     

Miodrag GLUŠČEVIĆ, Stalna konferencija gradova i opština; Dejan IVEZIĆ, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, Slobodan JEROTIĆ, JKP „Toplana Šabac“, Dragana IVANOVIĆ, Opština Bajina Bašta

19.

Standardni i savremeni pristupi u određivanju energetskih karakteristika velikih i malih hidroelektrana

Standard and contemporary approaches in determining the energy characteristics of large and small hydropower plants

     

Ivan BOŽIĆ, Radiša JOVANOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

(Rad po pozivu)

20.

Primena metoda veštačke inteligencije u obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti

Application of artificial intelligence methods in renewable energy sources and energy efficiency

     

Radiša JOVANOVIĆ, Ivan BOŽIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

(Rad po pozivu)

21.

Utjecaj revitalizacije postojećih i izgradnje novih hidroelektrana na neometanu penetraciju OIE: regionalni slučaj zemalja JI Europe

Impact of revitalization of existing and building of new hydropower plants on unconstrained penetration of OIE: regional case of SE European countries 

     

Ivan RAJŠL, Ivan KLENKAR, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

(Rad po pozivu)

22.

Razmatranje mogućnosti optimizacije potrošnje toplotne energije u industriji i energetici

Consideration of opportunities for optimization of heat energy consumption in industry and energetics

Stojan SIMIĆ, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo, BiH

23.

Standardizacija u oblasti obnovljivih izvora energije
Standardization in the field of renewable energy sources 

     

Mirjana MIRKOVIĆ-ĐORĐEVIĆ, Aleksandra VUKIĆEVIĆ, Ivana TOPALOVIĆ, Marijana PETKOVIĆ; Institut za standardizaciju Republike Srbije, Beograd 

13.20–13.40 h Predstavljanje sponzora

 • Henkel-Loctite inovativne tehnologije lepljenja - hibridni lepkovi,
  Vlastimir ĐORĐEVIĆ, Henkel Srbija, Beograd
     

13.40–15.00 h Pauza

15.00–15.20 h Predstavljanje sponzora

 • WILO rešenja u water management-u,
  Milan KOSTIĆ, WILO Beograd
     

15.20–17.00 h Izlaganje radova 5. tematske grupe

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji 

24.

Ekonomski indikatori održivosti u elektroenergetskom sistemu
The economic indicators of the suistainability in the electric power system

Mirjana JOKANOVIĆ, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje; Dušan GOLUBOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu; Blagoje ŠUPIĆ, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje; Aleksandra KOPRIVICA, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

25.

Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa cementom za uklanjanje As(V) iz vodenih rastvora
Fly ash modified by cement as adsorbent for As(V) removal

     

Milica KARANAC, Maja ĐOLIĆ, Zlate VELIČKOVIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ, Dragan POVRENOVIĆ, Vladimir PAVIĆEVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ; Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

26.

Upotreba biološkog monitoringa u cilju zaštite životne sredine
The use of biological monitoring in environmental protection

     

Zoran LAPČEVIĆ1, Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ2, Mića JOVANOVIĆ3; 1 Javno komunalno preduzeće „Obrenovac”; 2 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu; 3 Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu i Akademija inženjerskih nauka, Beograd

27.

Potreba i razvoj informacionog sistema za praćenje i predviđanje oslobađanja deponijskog gasa sa komunalnih deponija

Defining the needs and developing an informational system for the monitoring and assessment of landfil gas for municipal landfils

     

Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ1, Ana DAJIĆ1, Alempije VELJOVIĆ2, Mića JOVANOVIĆ3; Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu; 2 Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu; 3 Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu i Akademija inženjerskih nauka

28.

Difuzija vazduha u biološkom reaktoru otpadnih voda: blokiranje i odzračivanje

Air diffusion in biological wastewater reactor: blocking phenomena and aeration performances

Diego CINGOLANI, Alessia FOGLIA, Giulia CIPOLLETTA, Nicola FRISON, Anna Laura EUSEBI, Francesco FATONE, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy

29.

Uticaj vrste plastifikatora na mehaničke karakteristike i propustljivost vodene pare polisaharidnih filmova

The influence of the plasticizer on the mechanical properties and water vapor permeability of polysaccharide films

Pavle SPASOJEVIĆ, Sanja ŠEŠLIJA, Vesna PANIĆ; Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragijevcu

30.

Ispitivanje barijernih i mehaničkih svojstava filmova na bazi modifikovanog pektina

The investigation of barrier and mechanical properties of modified pectin based films

Sanja ŠEŠLIJA, Pavle SPASOJEVIĆ, Vesna PANIĆ, Ivanka POPOVIĆ; Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerzitet u Beogradu, Beograd

31.

Amino-funkcionalizovane lignin mikrosfere: sinteza i karakterizacija adsorbenta visokih performansi za efikasno uklanjanje nikl(II) jona

Amino-functionalized lignin microspheres: synthesis and characterization of high-performance adsorbent for effective nickel(II) ion removal

Ana POPOVIĆ, Jelena RUSMIROVIĆ, Steva LEVIĆ, Aleksandra BOŽIĆ, Tihomir KOVAČEVIĆ, Tatjana STEVANOVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

32.

Planiranje bezbednosti vodosnabdevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim zajednicama istočne Evrope

Water and sanitation safety planning in rural communities of Eastern Europe

Bistra MIHAYLOVA, Claudia WENDLAND, Aleksandra JELIC, WECF, München, Germany; Monica ISACU, Aquademica, Romania, Mihaela VASILESCU, Bucharest University, Romania, Natasa DOKOVSKA, JHR, Macedonia

33.

Načini smanjenja emisija otpadnih gasova iz rafinerijskih postrojenja

Methods of reducing emissions of waste gases from refining plants

Stojan SIMIĆ1, Goran ORAŠANIN1, Miroslav STANOJEVIĆ2
1Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, BiH
2Mašinski fakultet Beograd

34.

Optimizacija postrojenja za desalinizaciju vode sa ejektorskim rashladnim sistemom

Optimization of water desalination plant with ejector refrigeration cycle

     

Andrija PETROVIĆ1, Jovan FILIPOVIĆ2, Aleksandar PETROVIĆ1
1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2 Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

17.00–17.20 h Pauza

17.20–18.00 h Izlaganje radova 6. tematske grupe

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji 

35.

Automatizacija vodozahvata i mehaničkog prečišćavanja vode u fabrici vode ,,MEDIANA 2"

Automating of water cathment and mechanical purification of water in water factory „MEDIANA 2”

     

Stanko P. STANKOV, Nikola B. DANKOVIĆ, Milutin P. PETRONIJEVIĆ; Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

36.

Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora

Jovana PERENDIJA, Jelena RUSMIROVIĆ, Maja ĐOLIĆ, Milica KARANAC, Milena MILOŠEVIĆ, Milka VIDOVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ; Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu


20.00 h Svečana večera za učesnike sa kotizacijom

Petak, 8. juni 2018.

9.00–10.30 h Izlaganje radova 7. 9. i 10. tematske grupe

7. Sušenje i sušare

37.

Strujno-termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u A.D. Kikindski mlin, Kikinda

Flow-thermal calculation of vertical dryer for drying grain materials in A.D. Kikinda Mill, Kikinda

     

Duško SALEMOVIĆ, Matilda LAZIĆ, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu; ALEKSANDAR Dedić, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Dragan HALAS, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin

38.

Prednosti liofilizacije kao savremenog načina sušenja

Advantages of lyophilization as a modern method of drying

     

Snežana STEVANOVIĆ, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

39.

Visokofrekfentni generator sistema za sušenje drveta

High-frequency VT generator for wood drying system

     

Zoran STEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Vojkan NIKOLIĆ, Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd; Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

40.

Analiza parametara sušenja na pneumatskoj sušari za skrob

Analysis of the drying parameter on the pneumatic dryer for starch

Jasna TOLMAČ1, Slavica PRVULOVIĆ1, Valentina Emilia BALAS2, Dragiša TOLMAČ3; 1 Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin; 2 Faculty of Engineering, Aurel Vlaicu University of Arad, Romania; 3 FAM – Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

41.

Određivanje protoka fluida kroz cilindričnu cev merenjem brzine u osi cevi

Determination of the fluid flow through the cylindrical tube by measuring of the speed in the pipe axis

 

Milan MARKOVIĆ1, Srbislav GENIĆ2, Branislav JAĆIMOVIĆ2, Nenad ĆUPRIĆ3, Miloš MIHAILOVIĆ1, Saša MARKOVIĆ1;
1 Tehnikum Taurunum, Beograd, 2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 3 Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

10. Tehnička regulativa, standardizacija i sistem kvaliteta 

42.

Standardizovani sistemi menadžmenta kvaliteta u vazduhoplovstvu

Standardized aerospace quality management systems

Milan DRONJAK, Vazduhoplovni zavod "Moma Stanojlović", Mladen ĐURIĆ, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

43.

Senzorska merenja u procesnoj industriji: Od obezbedjivanja kvaliteta do kontrole kvaliteta

Sensor measurement in processing industry: From quality assurance to quality control

Tamara JAKOVLJEVIĆ, Međunarodna postdiplomska škola "Jozef Stefan", Ljubljana, Slovenija

44.

Analiza znanja i kompetencija potrebnih za menadžere kvaliteta u praksi

Analysis of knowledge and competence necessary for quality managers

Milica BARJAKTAREVIC, Arsen NOVAKOVIĆ, Maja GLOGOVAC, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

45.

Izbor tipa i rasporeda protivpožarnih aparata

Тhe choice and distribution of fire extinguishers

     

Ivan ARANĐELOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Radenko RAJIĆ, Visoka tehnička škola Tehnikum Taurunum Zemun

46.

Menadžment rizika i znanja kao osnova sistema menadžmenta kvaliteta u telekomunikacionoj kompaniji

Risk management and knowledge management as a basis of the quality management system in the telecommunication company

Stana DŽUDOVIĆ, Mladen ĐURIĆ, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beogra, Ilija SMILJANIĆ, Jugoinspekt, Beograd

10.30–10.45 h Predstavljanje Nemačko-srpske privredne komore (video)

10.45–11.00 h Pauza 

11.00–13.00 h Okrugli sto

 

Oprema pod pritiskom – razmena iskustava, problemi i zapažanja 
(Više informacija o Okruglom stolu možete pogledati ovde)

 • Sadašnja situacija u oblasti opreme pod pritiskom,
 • Direktiva o opremi pod pritiskom (PED 2014/68/EU), 
 • Domaći pravilnici i standardizacija. 

Moderatori 

 • prof dr Aleksandar Petrović, dipl. maš.inž.
 • Bogdan Gnjatović, dipl. maš.inž.
 • dr Sanja Petronić, dipl. maš.inž. 

Poster sesija

7. Sušenje i sušare   

47.

Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i matematičko modelovanje kinetike sušenja

Industrial sawn timber drying: experiment and mathematical modeling of drying rate kinetics

Branislava G. NIKOLOVSKI1, Biljana M. MILJKOVIĆ2, Sanja A. JAGODIĆ1, Momčilo Đ. SPASOJEVIĆ2, Milan N. SOVILJ1; 1 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad; Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

48.

Načini i rešenja za sušenje biomase od drveta različitih oblika i namene

Models and solutions for drying biomass from wood of different forms and purposes 

Radivoje M. TOPIĆ1, Nenad ĆUPRIĆ2, Goran TOPIĆ3, Milovan ŽIVKOVIĆ4, Jelena Tasić5;
1 Mašinski fakultet, Beograd, 2 Šumarski fakultet, Beograd, 3 Srbijagas, Beograd, 4 Cappoto Build, Beograd, 5 Energoprojekt, Beograd 

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja 

49.

Modelovanje i simulacija procesa pirolize pšenične slame

Modeling and simulation of pyrolysis of wheat straw

Biljana MILJKOVIĆ1, Branislava NIKOLOVSKI2, Ivan PEŠENJANSKI1; 1 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad; 3 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

13.00 h Svečano zatvaranje Procesinga ’18

Petak 8. juni 2018.

Seminar Instituta za standardizaciju Srbije
SRPS ISO 45001 – Izmene u odnosu na SRPS OHSAS 18001

 

JP Nacionalni park Tara, zgrada Uprave, Milenka Topalovića 3, Bajina Bašta

Prijavljivanje na seminar

Prijavljivanje na seminar vrši se preko veb-stranice Instituta, na adresi: www.iss.rs (rubrika „Seminari i obuke”).

Naknada za seminar

Naknada za seminar iznosi 10.350,00 din. (uključuje dvojezičnu verziju standarda SRPS ISO 45001:2018, materijal za obuku, potvrdu o pohađanju seminara i osveženje za vreme pauze). Za članove Instituta naknada se umanjuje za 25%. Za članove komisija Instituta naknada se umanjuje za 15%. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika odobrava se popust od 10% visine naknade.

Program seminara 

09:30 – 10:00

Prijavljivanje učesnika

10:00 – 10:15

 

 

Uvodne napomene (upoznavanje, kratak pregled rada Komisije ISS-a CASCO, Ocenjivanje usaglašenosti i menadžment kvalitetom)

10:15 – 10:45

Novine u strukturi, terminologiji i konceptu ISO 45001 (uporedni pregled izmena, usaglašavanje terminologije u standardima sistema menadžmenta sa Prilogom SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 2)

10:45 – 11:30

Pregled zahteva ISO 45001:2018 (poređenje sa zahtevima OHSAS 18001 i preporuke za primenu)

11:30 – 11:45

Pauza

11:45 – 13:30

Pregled zahteva ISO 45001:2018 – nastavak (poređenje sa zahtevima OHSAS 18001 i preporuke za primenu)

13:30 – 14:00

Pauza

14:00 – 15:30

Pregled zahteva ISO 45001:2018 – nastavak (poređenje sa zahtevima OHSAS 18001 i preporuke za primenu)

15:30 – 16:00

Diskusija i evaluacija seminara


(Više informacija o seminaru možete pogledati ovde


Fun Time 

Petak, 8. jun. 

Nakon radnog programa, kafe pauze, i ručka (u hotelu ili restoranu Vrelo u Perućcu), organizovan je obilazak Bajine Bašte i okoline (destilerija „BB Kleke“, Nacionalni park – centar za posetioce, kućica na Drini) sa vodičem, večera.

Subota, 9. jun.

Nakon doručka predviđeno je krstarenje jezerom Perućac i kanjonom Drine uz ručak na brodu, po ceni od 35 € za one koji se posebno prijave.   


 Produženje roka za prijavu rada

Organizacioni odbor odlučio je da rok za prijavu rada produži do 20. aprila 2018. Autori će do 30. aprila 2018. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena. Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti najkasnije do 10. maja 2018. Obaveštenje o prihvatanju rada autori dobijaju do 15. maja 2018. 

Tematske oblasti Procesinga ’18

1. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji

Energetska efikasnost u tehnološkim procesima; obnovljivi izvori energije.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; cirkularna ekonomija u zaštiti životne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije GHG iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika

Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

10. Tehnička regulativa, standardizacija i sistem kvaliteta

Naučni odbor Procesinga 2018

 • Mr Dragomir Aćimović, Viša poslovno tehnička škola, Užice
 • Dr Marjan Arsović, SafBon Water Technology, Inc., Tampa, Florida, USA
 • Dr Gordana Bakić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr David Bolzonella, Department of Biotechnology, University of Verona, Italy
 • Dr Ivan Božić, Katedra za hidraulične mašine i energetske sisteme, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Adrian Ciobala, Facultatea de Mecanica, Universitatea Politehnica Timisoara, Romania
 • Dr Nenad Ćuprić, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Aleksandar Dedić, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Katarina Dimić Mišić, School of Chemical Engineering, Aalto University, Finland
 • Dr Mirko Dobrnjac, Mašinski fakultet, Banja Luka, BiH
 • Dr Damir Đaković, Katedra za procesnu tehniku, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
 • Dr Maja Đolić, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Francesco Fatone, Marhe Polytechnic University, Italy
 • Dr Nicola Frison, Department of Biotechnology, University of Verona, Italy
 • Dr Srbislav Genić, Katedra za procesnu tehniku, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Milan Gojak, Katedra za termomehaniku, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Dragan Govedarica, Tehnološki fakultet, Univerzitet Novi Sad
 • Dr Atif Hodžić, Tehnički fakultet Bihać, BiH
 • Dr Goran Jankes, Katedra za procesnu tehniku, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Aleksandra Jelić, WECF, Munich, Germany
 • Dr Radomir Jovičić, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Aleksandar Jovović (predsednik), Katedra za procesnu tehniku, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Evina Katsou, College of Engineering, Design and Physical Sciences, Brunel University London, England, United Kingdom
 • Dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija
 • Dr Dorin Lelea, Facultatea de Mecanica, Universitatea Politehnica Timisoara, Romania
 • Dr Terese Løvås, Department of Energy and Process Engineering, NTNU, Trondheim, Norway
 • Dr Ljiljana Medić Pejić, Universidad Politécnica de Madrid Madrid, Spain
 • Dr Branislava Nikolovski, Tehnološki fakultet, Novi Sad
 • Dr Vojislav Novaković, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
 • Dr Marko Obradović, Katedra za procesnu tehniku, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Goran Orašanin, Mašinski fakultet Katedra za termoenergetiku i procesno mašinstvo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Dr Dejan Radić, Katedra za procesnu tehniku, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Jelena Rađenović, Catalan Institute for Water Research Foundation (ICRA), Spain
 • Dr Ivan Rajšl, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • Dr Jelena Rusmirović, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Niko Samec, Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija
 • Dr Stojan Simić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Dr Pavle Spasojević, Fakultet Tehničkih Nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu
 • Dr Vladimir Stevanović, Katedra za termoenergetiku, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Dragiša Tolmač, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
 • Dr Igor Travar, Sollentuna, Sweden
 • Dr Milovan Živković, Cappoto Build, Beograd

Organizacioni odbor

 • Dr Martina Balać, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Mladen Đurić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Vladan Galebović, SMEITS
 • Miloš Ivošević, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Jelena Janevski, Mašinski fakultet, Niš
 • Dr Rade Karamarković, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
 • Milica Karanac, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd
 • Nikola Karličić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Mirjana Kijevčanin, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Ilija Kovačević, ProIng, Beograd
 • Miloš Mihailović, Tehnikum Taurunum, Zemun
 • Dr Biljana Miljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Nenad Mitrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Sanja Petronić, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd
 • Dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Miroslav Stanojević (predsednik), Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Nikola Tanasić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Dušan Todorović, Mašinski fakultet, Beograd

Počasni odbor 

 • Momir Antonić, Gasteh, Inđija
 • Martin BognerMašinski fakultet, Beograd
 • Aleksandra Boričić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
 • Rade Ćulibrk, Tehnika KB, Beograd
 • Stefan Čubrović, WILO Beograd, Beograd
 • Dragan Domazet, Univerzitet Metropolitan, Beograd
 • Rade DoroslovačkiFakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dušan Durković, Grundfos Srbija, Beograd
 • Branislava Duvančić, Robert Bosch, Beograd
 • Radomir Filipović, Opština Bajina Bašta
 • Dušan GolubovićMašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Vladan Đokić, Arhitektonski fakultet, Beograd
 • Vladimir Ilić, Termomehanika, Beograd
 • Goran JankesMašinski fakultet, Beograd
 • Željko KamberovićInovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd
 • Ilija KovačevićProIng, Beograd
 • Ana Lapčević, Regionalna privredna komora Srbije, Užice
 • Milica Marčeta-Kaninski, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd
 • Darko Marinković, TDM, Beograd
 • Radivoje MitrovićMašinski fakultet, Beograd
 • Nenad PavlovićMašinski fakultet, Niš
 • Vladimir Radulović, Henkel Srbija, Beograd
 • Slavko Radovanović, Tehnosam, Subotica
 • Radenko Raić, Tehnikum Taurunum, Beograd
 • Đorđe Staničić, Stalna konferencija gradova i opština, Beograd
 • Bojan SretenovićOVEX INŽENJERING, Beograd
 • Mladen StojiljkovićMašinski fakultet, Niš
 • Milija SuknovićFakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Nada ŠtrbacTehnički fakultet, Bor, Univerziteta u Beogradu, Bor
 • Radivoje TopićMašinski fakultet, Beograd
 • Milija Zečević, Evropski univerzitet, Beograd

Program Procesinga '18

Sreda, 6. jun.

U popodnevnim časovima, koktel dobrodošlice sa prigodnim kulturno umetničkim programom, svečano otvaranje skupa i večera.

Četvrtak, 7. jun.

Doručak. Radni program, uz kafe pauzu, traje pre i posle ručka, a uveče je svečana večera sa muzikom.

Petak, 8. jun.

Doručak. Nakon radnog programa, kafe pauze, i ručka (u hotelu ili restoranu Vrelo u Perućcu), organizovan je obilazak Bajine Bašte i okoline (destilerija „BB Kleke“, Nacionalni park – centar za posetioce, kućica na Drini) sa vodičem, večera.

Subota, 9. jun.

Nakon doručka predviđeno je krstarenje jezerom Perućac i kanjonom Drine uz ručak na brodu, po ceni od 35 € za one koji se posebno prijave.

Cepter hotel Drina

Kompletan aranžman počinje koktelom 6.6.2018. i završava se doručkom 9.6.2018 i obuhvata tri puna pansiona sa koktelom i svečanom večerom, kongresni materijal, i obilazak Bajine Bašte i okoline 8.6.2018. Autori i učesnici treba da preuzmu ovaj obrazac, popune ga i pošalju organizatoru na procesing(a)smeits.rs, nakon čega će dobiti potvrdu prijave i uputstvo za plaćanje.

Autori i učesnici koji uplate kompletan aranžman oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Broj mesta je ograničen. Blagovremena prijava i uplata garantuju izabrani tip sobe.

Cene kompletnog aranžmana od 6. do 9. juna 2018.

 • Standardna soba 20 m2 jednokrevetna 190 €
 • Standardna soba 20 m2 dvokrevetna ili trokrevetna (po osobi) 160 €
 • Deluks soba 30 m2 jednokrevetna 220 €
 • Deluks soba 30 m2 dvokrevetna (po osobi) 200 €

Kompletan aranžman (od koktela 6. juna zaključno sa doručkom 9. juna), krstarenje sa ručkom, plaćaju se hotelu „Cepter hotel Drina“, u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.

Kotizacija za skup plaća se Organizatoru i ona obuhvata štampani zbornik rezimea radova, prisustvo koktelu dobrodošlice 6. juna, prisustvo svečanoj večeri 7. juna, organizovan obilazak Bajine Bašte.

Prijava učešća nalazi se ovde.

U ovu cenu nisu uračunati boravišna taksa i osiguranje u iznosu od 110 dinara po noćenju, što se plaća dodatno.

Krstarenje kanjonom Drine sa ručkom na brodu, u subotu posle doručka, košta 35 € po osobi. Broj mesta na brodu je ograničen, a krstarenje će biti organizovano ukoliko se prijavi dovoljan broj osoba.

Nemačko-srpska privredna komora

U redovnom programu Procesinga '18 Nemačko-srpska privredna komora (AHK) predstaviće sledeće svoje projekte:

 • Nemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana iz sektora metaloprerade, elektroindustrije, proizvodnje delova za autoindustriju, prerade plastike i proizvodnje plastičnih delova.
 • Izvozna inicijativa za energetiku Ministarstva za ekonomiju i energetiku SR Nemačke (oblasti: obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost).

Predstavnici domaćih preduzeća mogu da zakažu sastanak sa kolegama iz AHK i predstave svoje proizvode i usluge. Ti sastanci će biti organizovani u posebnom terminu u hotelu "Cepter hotel Drina", u okviru Procesinga '18.

Pozivamo preduzeća iz Srbije da popune ovaj obrazac i pošalju ga Organizatoru najkasnije do 15. maja 2018. Sva prijavljena preduzeća biće istaknuta na ovom sajtu na sledeći način:

 • Preduzeća koja su sponzori Procesinga '18 biće predstavljena logotipom sa vezom do odgovarajućeg sajta i, pored ostalih sponzorskih pogodnosti, imaće prednost pri zakazivanju susreta.
 • Preduzeća koja nisu sponzori Procesinga '18 biće navedena samo imenom na ovom sajtu.

Za sve informacije obratite se Organizatoru.

Sastanak B2B zakazali su kolege iz preduzeća Perfom, d.o.o., Knjaza Miloša 165, 31210 Požega.

Kotizacija

Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, 6. juna; prisustvo svečanoj večeri, 7. juna; obilazak Bajine Bašte i okoline (destilerija BB Kleke, Nacionalni park – centar za posetioce, kućica na Drini) sa vodičem, 8. juna; kafe pauze u toku radnog dela skupa. Kotizaciju od 60 € bruto (u dinarskoj protvvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate) treba uplatiti Organizatoru.

Obrazac za prijavu nalazi se ovde.

Autori i učesnici koji su uplatili kompletan aranžman u hotelu „Cepter hotel Drina“ oslobođeni su plaćanja kotizacije.

 

Autobuski prevoz

Autobuski prevoz organizovan je u sredu, 6. juna 2018. u 7.00 h ih Beograda, a povratak je u subotu, 9. juna, popodne. Za više informacija, obratite se Organizatoru.

Obaveštenje autorima

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova razvrstanih u deset tematskih oblasti biće štampan na srpskom i engleskom jeziku.

Zbornik radova u celini će nakon Procesinga ’18 dobiti CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Jedan broj originalnih radova izloženih na Kongresu biće predložen za objavljivanje u časopisima: „FME Transactions“ – naučnom časopisu Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji se nalazi na Web of Science (WoS), Emerging Sources Citation Index (ESCI) listi i časopisu „Procesna tehnika“ (M53), uz mogućnost dodeljivanja DOI broja.

Prijava rada treba da sadrži:

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) na srpskom i engleskom;
 • Spisak autora sa afilijacijama na engleskom i srpskom i kontakt podacima;
 • Rezime (apstrakt) od najviše 1000 slovnih mesta na engleskom i srpskom;
 • CV prvog autora.

Rad treba prijaviti na ovom obrascu i poslati organizatoru na procesing(a)smeits.rs.

Datumi i rokovi

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) na ovom obrascu treba poslati organizatoru na procesing(a)smeits.rs do 20. aprila 2018.
 • Autori će do 30. aprila 2018. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena, kao i o formi u kojoj treba da rukopis bude pripremlјen.
 • Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti na recenziju najkasnije do 10. maja 2018.
 • Obaveštenje autorima o prihvatanju rada ili potrebi za izmenama autori dobijaju najkasnije do 15. maja 2018.
 • Prezentacije radova treba dostaviti najkasnije do 30. maja 2018.

Važne napomene

Zvanični jezici

Zvanični jezici 31. Procesinga su engleski i srpski. Poželjno je da radovi budu dostavljeni i izloženi na engleskom jeziku. Simultano prevođenje nije predviđeno.

Poziv na sponzorstvo

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori 31. Procesinga i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi se ostvarila mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju:

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće štampani na odgovarajućem, upadlјivom, mestu u definitivnom programu skupa.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavlјen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće štampan i u zborniku rezimea radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika" u 2018. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u program skupa, a prezentacije i video-snimci izlaganja biće objavljeni na veb-strani skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala učesnicima kongresa.

Medijski sponzor

Energetski portal

I na kraju...

 • Potpuni program kongresa (drugu informaciju o kongresu), Organizator će objaviti do 20. maja 2018.
 • Za sva obaveštenja obratiti se organizatoru na procesing(a)smeits.rs ili 011 3230 041.

Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH