latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 28/05/2015
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


 

undefined28. međunarodni kongres 
o procesnoj industriji

PROCESING '15


4–5. jun 2015.

 

 

For English click here. 

Generalni pokrovitelj

gasteh  

Kongres se održava u Inđiji,
Sala Dijamant, Novosadski put BB

 

Pokrovitelji

 

 Grb Srbije

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije

 undefinedMašinski fakultet
Univerziteta u Beogradu

Opština Inđija

Opština Inđija

 

Privredna komora Srbije

 

Inženjerska komora Srbije

 

Prisustvo Procesingu '15 je bez kotizacije,
Elektronskom prijavom do 23. maja 
obezbedite svoj primerak
štampanog zbornika rezimea radova CD sa zbornikom radova.
Učesnici koji se prijave posle tog datuma
moći će da kupe CD sa zbornikom radova
po ceni od 400,00 dinara.

U prijavi obavezno navedite svoje ime, prezime i preduzeće.
 
Mapa Procesinga 2015
 

 

Uvodna reč

Novi pristup u organizaciji kongresa Procesing ‘14 i podrška generalnog pokrovitelja Messer Tehnogas doprineli su da se u radu kongresa, pored redovnih, pojavio i značajan broj novih učesnika i kompanija.

Po ocenama učesnika ovakva organizacija kongresa se pokazala uspešnom, tako da se planira slična koncepcija narednog kongresa tj. da se sa vodećim kompanijama u zemlji, koje godinama pokazuju interesovanje i učestvuju u radu kongresa, uspostavi sličan vid saradnje. 

Procesing ’15 će se održati u Inđiji, 4. i 5. juna 2015.

U programu Kongresa planiraju se predavanja po pozivu domaćih i stranih predavača. Jedan broj radova će biti odabran za obljavljivanje u časopisu Procesna tehnika.

Inženjerska komora Srbije uvrstila je Procesing '15 u svoj program kontinuirane obuke. Više informacija možete naći ovde.  

Program Procesinga 2015. obuhvata sledeće oblasti:

 • projektovanje i razvoj procesa i postrojenja procesne i drugih industrija; 
 • konstruisanje mašina, aparata i uređaja; 
 • pripremu i vođenje izgradnje i montaže industrijskih postrojenja;
 • industrijska i laboratorijska merenja; 
 • ispitivanje i atestiranje materijala, proizvoda, mašina i aparata;
 • istraživanje i razvoj nove opreme i industrijskih sistema.

Ovaj dvodnevni kongres se održava u Inđiji i završiće se Konferencijom Društva za procesnu tehniku. 

 

Glavni sponzori

Messer Tehnogas AD, Beograd

undefined

Robert Bosch, Beograd 

undefined

Wilo, Beograd

 undefined

Institut za nuklearne nauke "Vinča",  
Beograd 

 undefined

Panledi , Pančevo 

Sponzori

undefined

Eurocons-Group – Munters,  Vršac 

undefined

Airtrend,  Beograd 

undefined

BM ART,  Sremski Karlovci 

 undefined

Kryooprema , Pančevo 


 Program Procesinga 2015.

ČETVRTAK, 04. JUNI 2015. 

8.00–10.00 h Prijavljivanje učesnika i uručivanje kongresnog materijala

10.00–11.00 h Otvaranje 28. kongresa - Procesinga '15

 • Uvodna reč predsednika Organizacionog odbora
 • Obraćanje počasnih gostiju, predstavnika pokrovitelja
 • Zvanično otvaranje Kongresa
 • Dodela povelja:
  1. za najbolji diplomski rad u 2015.
  2. za doprinos u oblasti procesne tehnike
 • Predstavljanje nove knjige u izdanju SMEITS-a
  „Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva" grupe autora

11–11.15 h Pauza

11.15–13.15 h 1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta 

 1. Značaj tehničkih regulativa u procesnoj tehnologiji čvrstih biogoriva
  The importance of technical regulations in process technology of solid biofuels
  Predrag Petrović, Marija Petrović, Milica Sovrlić
 2. Occupational health and safety concerns in coal-fired power plant workers
  Stefan Mandić-Rajčević, Milica Karanac, Ana Dajić, Marina Mihajlović, Mića Jovanović
 3. Eksplozija kotla grejne instalacije
  lija Đinović, Petar Kolendić, Dragan Knežević, Branka Radanov 
 4. Od idejnog projekta do gotovog proizvoda: tehnička dokumentacija, deklaracija o usaglašenosti, srpski znak usaglašenosti kroz prizmu tehničkog zakonodavstva RS novog i globalnog pristupa
  Zoran Bakić

2. Procesne tehnologije 

 1. Tečna biogoriva dobijena iz biomase
  Biomass to Liquid fuels as biofuels
  Sabina Begić, Vladan Mićić, Zoran Petrović
 2. Biogoriva dobijena iz lignoceluloznih sirovina
  Biofuels from lignocellulosic feedstocks
  Sabina Begić, Vladan Mićić, Selma Tuzlak
 3. Primena komprimovanog prirodnog gasa i mešanog gasa (kao alternativno gorivo) u fabrici konditorskih proizvoda
  Application of compressed natural gas and mixed gas (as an alternative fuel) in the factory of confectionery products
  Vanja Grnović, Jovan Grubiša, Momir Antonić, Marko Jovičin
 4. Obezbojavanje otpadnih voda iz tekstilne industrije korišćenjem cevnih mikroreaktora
  Ana Dajić, Dušan Mijin, Branimir Grgur, Marina Mihajlović, Mića Jovanović
 5. Poboljšanje rada sistema procesnog i skladišnog grejanja u fabrici za proizvodnju margarina
  Srbislav Genić, Branislav Jaćimović, Nikola Budimir, Marko Jarić, Miloš Ivošević, Mirjana Stamenić
 6. Obezvodnjavanje mulja dobijenog iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz fabrike sladoleda
  Dragoljub Kos
 7. Procena uticaja otpadnog katalizatora iz fcc postrojenja kao mineralnog dodatka u cementnim sistemima
  Impact assessment of the waste catalysts from the existing fcc unit as a mineral supplement in a cement systems
  Aleksandra Aleksić, Radoslav Mićić, Dragiša Tolmač
 8. Razmatranje mogućnosti optimizacije rada rafinerijske cevne peći
  Consideration of the possibility of optimization of refinery tube furnace
  Stojan Simić, Miroslav Stanojević, Predrag Vujičić
 9. Iskorišćenje otpadne toplote pomoću toplotne pumpe u Rafineriji ulja Modriča
  The heat recovery heat pump the Modrica oil refinery
  Stojan Simić, Željko Džudželija, Darko Ganilović 

Predstavljanje sponzora:

GasTeh, Messer Tehnogas AD, WILO, Kriooprema 

14.15–15.00 h Pauza

15.00–17.30 h 3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja 

 1. Uticaj centralne i lokalne regulacije u sistemima daljinskog grejanja na poboljšanje energetskih performansi objekata (tematska oblast: racionalno korišćenje energije)
  Davor Andrašić
 2. Optimizacija rada klimatizacionih postrojenja - praktičan pristup
  Hvac optimization - a practical approach
  Alojz Tovarović, Dušan Golubović
 3. The possibilities for using Nano-Encapsulated Phase Change Materials Slurry for cooling applications
  Dorin Lelea, Ioan Laza, Eveline David
 4. Sistem za mešanje permeatnog i rastvorenog gasa za snabdevanje kogeneracionih postrojenja na objektu Velebit
  System for mixing permeat gas and dissolved gas for supplying cogenerators on site Velebit
  Jovan Grubiša, Vanja Grnović, Dragan Glušica, Nenad Gaković, Nenad Čađen 
 5. Tehno-ekonomska analiza ekonomajzera vrelovodnog kotla na osnovu merenja ostvarene toplotne snage na toplani Konjarnik
  Thermal performance evaluation and techno-economic analysis of hot water boiler economizer at district heating plant Konjarnik
  Vladimir Tanasić, Marko Mladenović, Nikola Tanasić
 6. Kontrola promaje (podpritiska) u dimnom kanalu uređaja male snage za sagorevanje peleta
  Control of draught in flue gas duct of small scale pellet combustion appliance
  Milan Forđarini, Martina Balać, Sanja Petrović Bećirović, Dragoslava Stojiljković, Nebojša Manić
 7. Dogorevanje dimnih gasova iz višeetažne peći za regeneraciju granulisanog aktivnog uglja primenom tehničkog kiseonika
  Combustion of waste gases from the miltiple hearth furnace for  regeneration of granulated activated carbon using oxygen
  Dalibor Mirković, Marko Malović, Nemanja Jović  

4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme 

 1. Projektovanje, montaža i ispitivanje sejalice IMT-634.778
  Mandić Lazar
 2. Neka iskustva u primeni legure ALMg 4,5mn na procesnoj opremi i cisternama
  Radomir Jovičić, Radica Prokić Cvetković, Olivera Popović, Meri Burzić, Katarina Jovičić Bubalo
 3. Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja sastava prirodnog gasa gasnim hromatografima "Daniel" koji se nalaze na gasovodnom sistemu JP SRBIJAGAS-a
  Maja Nikolić Simić, Milena Dubajić
 4. Tehno-ekonomska analiza mogućnosti korišćenja deponijskog gasa u Srbiji
  Dimitrije Stevanović, Milica Karanac, Marina Mihajlović, Jovan Jovanović, Mića Jovanović
 5. Modeli za procenu stvaranja deponijskog gasa
  Milica Karanac, Dimitrije Stevanović, Stefan Mandić-Rajčević, Mića Jovanović, Jovan Jovanović
 6. Eksperimentalno ispitivanje procesa pirolize drvne biomase
  Tijana Kosanić, Slavko Đurić, Mirjana Ćeranić, Saša Brankov
 7. Boce za komprimovani prirodni gas
  Cylinders used for compressed natural gas
  Irena Todorović, Aleksandar Petrović, Nenad Mitrović
 8. Ispitivanje drvenih lameliranih nosača
  Testing wood laminated beams
  Salah-Eldien Omer, Minka Ćehić 

17.30 h Ručak

PETAK, 05. JUNI 2015.

9.00–10.00 h Obilazak fabrike GasTeh

10.00–11.45 h 5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj 

 1. The importance of soil remediation technology in large process systems
  Sonja Ketin, Rade Biocanin
 2. Tehnička i ekonomska opravdanost zamene postojećih kotlova na mazut novim kotlom na biomasu u okviru sistema grejanja Instituta „Vinča"
  Dejan Đurović, Dragoljub Dakić, Branislav Repić, Milijana Paprika
 3. Emisija azotnih oksida pri sagorevanju biomase
  Milica MladenovićDragoljub Dakić, Stevan Nemoda, Milijana Paprika, Branislav Repić, Goran Živković
 4. Air dispersion modeling in order to evaluate the stacks characteristics
  Dušan Todorović, Aleksandar Jovović, Olga Petrov, Dejan Radić, Marko Obradović, Nikola Karličić, Miroslav Stanojević
 5. Sanacija jalovišta i deponija za odlaganje rudničkog otpada i uticaj na zivotnu sredinu - case study
  Remediation of the tailing dump facilities and mining waste dump sites and  environmental impact - case study
  Milica Sovrlić, Dragoljub Urošević, Stanislav Glumac, Jelena Ćuk
 6. Zaštita i unapređenje životne sredine sa aspekta upravljanja otpadom u opštini Lazarevac
  Environmental protection and improvement in the terms of waste management in the municipality of Lazarevac
  Nataša Ćalić Pintović, Goran Stupar, Mira Trbić
 7. Energetski pregled kao instrument za poboljšanje energetske efikasnosti
  Energy audit as instrument for energy efficiency improvement
  Mirjana Stamenić, Nikola Tanasić, Goran Jankes, Tomislav Simonović
 8. Uticaj malih ugaonih odstupanja od fokusne ravni na promenu snage kod sunčevih paraboličnih podužnih kolektora
  The influence of small angle deviation from the focal plane on the power of the solar parabolic trough collectors
  Tomislav Simonović, Mirjana Stamenić, Vuk Adžić, Marta Trninić, Nikola Tanasić
 9. Uticaj buke saobraćaja na životnu sredinu grada Banja Luka
  The noise impact of transport on environment city of Banja Luka
  Zoran Janjuš, Vanja Ćetojević, Slobodanka Pavlović, Saša Čekrlija, Predrag Ilić
 10. Generatori buke u opštini Kotor Varoš
  Generators noise in Kotor Varoš municipality
  Zoran Janjuš, Dragana Bogdanić, Slobodanka Pavlović, Saša Čekrlija, Predrag Ilić  

Predstavljanje sponzora

Bosch, Eurocons Group – Munters

12.00–12.15 h Pauza

12.15–13.00 h Okrugli sto

 

GasTeh
Primena komprimovanog prirodnog gasa, mešanje gorivih gasova,
kogeneraciona postrojenja

 

13.00–15.30 h 6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji 

 1. Modeliranje procesa pirolize biomase
  Marta Trninić, Aleksandar Jovović, Dragoslava Stojiljković, Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Miroslav Stanojević
 2. Uticaj faktora permeabilnosti pepela niskovrednih ugljeva na odvijanje pneumatskog transporta
  Impact of low-grade coal fly ash permeability factor on conditions of pneumatic transport
  Nikola Karličić, Miroslav Stanojević, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Marko Obradović, Dušan Todorović
 3. Uklanjanje ukusa i mirisa iz vode za piće
  Miodrag Stanojević
 4. Dinamika i regulacija rada akumulatora pare
  Milan Petrović, Sanja Milivojević, Vladimir Stevanović
 5. Primena ugljen-dioksida za neutralizaciju alkalnih otpadnih voda kao pred-tretman pre ispuštanja u gradsku kanalizaciju
  Zoran Jurić, Slaviš Vujičić, Srđan Krstić
 6. Termijske analize fizičko-hemijskih promena u  aktivnom uglju tokom njegove regeneracije
  Thermal analysis of physical-chemical changes in the activated carbon during its regeneration
  Dejan Radić, Miroslav Stanojević, Marko Obradović, Aleksandar Jovović 

7. Sušenje i sušare 

 1. Savremene tehnološke linije za sušenje žitarica i uljarica
  Đorđe Maljković
 2. Povećanje energetske efikasnosti na konvektivnoj sušari sa pneumatskim transportom materijala
  Increasing the energy efficiency of the convective dryer with pneumatic material transport
  Jasna Tolmač, Dragiša Tolmač, Slavica Prvulović, Zlatko Košut
 3. Specifičnosti i karakteristike dijagrama sistema vlažan materijal - okolina
  Specifics and characteristics of chart system wet material - environment and specifics and characteristics of drying
  Radivoje Topić, Milovan Živković, Jelena Tasić, Dragomir Aćimović
 4. Kinetika sušenja bioloških materijala u kombinovanoj solarnoj sušari
  Drying kinetics of biological materials in a combined solar dryer
  Radivoje Topić, Dragomir Aćimović, Nenad Ćuprić, Goran Topić
 5. Eksperimentalna analiza vještačkog sušenja sa stanovišta načina vođenja procesa sušenja
  Experimental analysis of artificial drying from the standpoint of drying process
  Atif Hodžić, Fadil Islamović, Redžo Hasanagić 

15.30–16.00 h Konferencija Društva za procesnu tehniku SMEITS-a

16.00 h Ručak 

*  *  * 

Važne informacije

Novi pristup u organizaciji kongresa Procesing ‘14 i podrška generalnog pokrovitelja Messer Tehnogas doprineli su da se u radu kongresa, pored redovnih, pojavio i značajan broj novih učesnika i kompanija.

Po ocenama učesnika ovakva organizacija kongresa se pokazala uspešnom, tako da se planira slična koncepcija narednog kongresa tj. da se sa vodećim kompanijama u zemlji, koje godinama pokazuju interesovanje i učestvuju u radu kongresa, uspostavi sličan vid saradnje. 

Procesing ’15 će se održati u Inđiji, 4. i 5. juna 2015.

U programu Kongresa planiraju se predavanja po pozivu domaćih i stranih predavača. Jedan broj radova će biti odabran za obljavljivanje u časopisu Procesna tehnika.

Inženjerska komora Srbije uvrstila je Procesing '15 u svoj program kontinuirane obuke. Više informacija možete naći ovde.  

Program Procesinga 2015. obuhvata sledeće oblasti:

 • projektovanje i razvoj procesa i postrojenja procesne i drugih industrija; 
 • konstruisanje mašina, aparata i uređaja; 
 • pripremu i vođenje izgradnje i montaže industrijskih postrojenja;
 • industrijska i laboratorijska merenja; 
 • ispitivanje i atestiranje materijala, proizvoda, mašina i aparata;
 • istraživanje i razvoj nove opreme i industrijskih sistema.

Ovaj dvodnevni kongres se održava u Inđiji i završiće se Konferencijom Društva za procesnu tehniku.

Tematske oblasti

1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta

2. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; tehnički gasovi; prerada uglja; crna i obojena metalurgija i prerada nemetalnih minerala; industrija građevinskih materijala; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; duvanska industrija; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; proizvodnja papira i celuloze; tekstilna industrija ; gumarska industrija; proizvodnja masti i ulja. 

3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; sistemi automatskog upravljanja; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; primena informacionih tehnologija.

4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme

Konstruisanje procesne opreme; zavarivanje; izrada i montaža procesne opreme; ispitivanje metodama bez razaranja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine, racionalno korišćenje energije,  obnovljivi izvori energije.

6. Osnovne operacije, aparati i mašine u  procesnoj industriji

Toplotne, difuzione, mehaničke, hidromehaničke i biohemijske i hemijske operacije; aparati i mašine; pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje itd.).

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare u prehrambenoj industriji, za sušenje drveta, u industriji nemetala i dr.

 

Organizacioni odbor 

 • Momir Antonić, GasTeh, Inđija
 • Srbislav Genić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Đorđe Maljković, ATI inženjering, Beograd
 • Nenad Mitrović, Mašinski fakultet, Beograd (zamenik predsednika)
 • Marko Obradović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Zoran Radibratović, Messer Tehnogas, Beograd (predsednik Odbora)
 • Miroljub Sadžaković, GasTeh, Inđija
 • Zoran Stojanović, TE "Nikola Tesla", Obrenovac
 • Dragomir Šamšalović, SMEITS, Beograd

 Naučno-stručni odbor  

 • Dr Slavko Đurić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • Dr Dušan Golubović, Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Dr Atif Hodžić, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 • Dr Branislav Jaćimović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Jelena Janevski, Mašinski fakultet, Niš
 • Dr Zoran Janjuš, Fakultet za ekologiju, Banja Luka, BiH
 • Dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Beograd (zamenik predsednika)
 • Dr Rade Karamarković, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
 • Dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija
 • Dr Mirjana Kujevčanin, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd
 • Dr Dorin Lelea, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • Dr Zoran Markov, Mašinski fakultet Univerziteta Svetog Ćirila i Metodija, Skopje, Makedonija
 • Dr Sanda Midžić Kurtagić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
 • Dr Vojislav Novaković, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška
 • Dr Milan Pavlović, Tehnički fakultet „Mihailo Pupin“, Zrenjanin
 • Dr Dejan Radić, Mašinski fakultet, Beograd (urednik časopisa Procesna tehnika)
 • Dr Stojan Simić, Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet, Beograd (predsednik)
 • Dr Radivoje Topić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Igor Vušanović, Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Olga Petrov, M.Sc., PhD. Can.,  University of British Columbia, British Columbia Institute of Technology, Canada
 • Prof. dr Mića Jovanović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 
 • Prof. dr Dragiša Tolmač, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin

Poziv na sponzorstvo

Procesing 2015. ima jednog generalnog pokrovitelja, a može imati više glavnih sponzora i sponzora. Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga 2015. i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi se ostvarila mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.
 
Generalni pokrovitelj Procesinga ‘15 je GasTeh i u vreme kongresa organizovaće susrete svojih poslovnih prijatelja. To je jedinstvena prilika sponzorima Procesinga ‘15 da svoje poslovanje predstave stručnjacima iz zemlje i sveta. 
 
Prava sponzora obuhvataju:
 1. Naziv firme sponzora i njen logotip biće štampani na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu i pozivu za učešće na skupu.
 2. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 3. Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolor oglas na jednoj strani, biće štampan i u zborniku rezimea radova i časopisu „Procesna tehnika“.
 4. Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 5. Iz kolektiva sponzora pravo besplatnog učešća imaju tri stručnjaka.
 6. Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u štampani program skupa. Prezentacije sponzora biće na CD-u koji je sastavni deo materijala skupa.
 7. Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.

Okrugli sto

U okviru Procesinga ‘15 održaće se Okrugli sto na kome će se govoriti o primeni komprimovanog prirodnog gasa, o mešanju gorivih gasova, kao i o kogeneracionim postrojenjima.

Prijava rada

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) treba poslati organizatoru do 3. aprila 2015.
 • Autori će do 10. aprila 2015. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena, kao i o formi u kojoj treba da rukopis bude pripremljen.
 • Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 8. maja 2015.
 • Prezentacije radova treba dostaviti najkasnije do 29. maja 2015.

Važne napomene

Prijava rada treba da sadrži:
 1. naziv predložene teme;
 2. spisak autora sa osnovnim kontakt podacima;
 3. rezime (apstrakt) od najviše 1000 slovnih mesta. 
Autorima čiji predlog teme bude prihvaćen, biće poslato uputstvo za pripremu rukopisa rada i njegovo izlaganje.
Svi učesnici kongresa dobiće sertifikat o svom učešću na kongresu.
Učesnici kongresa dobijaju zbornik rezimea radova i CD sa kompletnim materijalom skupa koji će imati svoj ISBN broj.

I na kraju...

 • Potpuni program kongresa (drugu informaciju o kongresu), sa prijavom učešća, organizator će distribuirati dve nedelje pre kongresa.
 • Obaveštenja o skupu mogu se naći na web stranici SMEITS-a www.smeits.rs.
 • Za sva obaveštenja obratiti se na adresu organizatora.

Organizator

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera 
i tehničara Srbije (SMEITS), 
Društvo za procesnu tehniku
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd. 
Tel. 011/3230‑041, 3031‑696, faks 3231‑372. 
office@smeits.rs • www.smeits.rs

Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH