latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 21/03/2023
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Društvo za automatizaciju

Predsednik Upravnog odbora Društva

 • Prof. dr Dragoljub Vujić (predsednik)

Članovi Upravnog odbora Društva

 • Prof. dr Goran Dikić (potpredsednik)
 • Dr Biljana Ilić
 • Dr Dejan Ivković
 • Dr Miloš Pavić
 • Dr Vladimir Vukmirica
 • Dr Aleksandar Rodić
 • Prof. dr Slobodan Simić
 • Prof. dr Vlado Đurković
 • Prof. dr Vera Petrović
 • Mr Slobodan Radojković 

Zapisnik 1. sednice Upravnog odbora Društva za automatizaciju

Prva sednica Upravnog odbora održana je 23. oktobra 2019. godine. Od devet članova Upravnog odbora, sednici je prisustvovalo njih šest. Osim članova UO, sednici su prisustvovali predsednik UO SMEITS-a, prof. dr Bratislav Blagojević i sekretar SMEITS-a Vladan Galebović. Sednica je imala sledeći

Dnevni red

 1. Izbor predsednika i potpredsednika Društva
 2. Razmatranje predloga plana rada Društva
 3. Finansiranje rada Društva
 4. Članovi Društva
 5. Razno

Na početku sednice prisutnima se obratio prof. dr Bratislav Blagojević koji je ukazao na značaj oživljavanja Društva i istakao važnost ponovnog pokretanja skupova pod nazivom HIPNEF.

Sednicom je predsedavao prof. dr Dragoljub Vujić koji se najpre zahvalio članovima UO na iskazanoj spremnosti da se uključe u rad Društva i podsetio na Odluku UO SMEITS-a iz jula ove godine o usvajanju predloga novih članova UO Društva. Ukratko je predstavio sve prisutne članove, kao i one koji su iz opravdanih razloga bili odsutni.

Po usvajanju predloženog dnevnog reda prešlo se na rad prema dnevnom redu. Predsedavajući je obrazložio svaku od tačaka dnevnog reda i nakon završene diskusije doneti su sledeći zaključci:

 • Za predsednika UO Društva izabran je prof. dr Dragoljub Vujić a za potpredsednika prof. dr Goran Dikić.
 • Kao prioritetne aktivnosti za 2020. godinu predvideti najmanje dva stručna predavanja u prvoj polovini godine i pripremiti prvu informaciju za organizovanje 33. međunarodnog kongresa pod nazivom HIPNEF u 2021. godini.
 • Razmotriti mogućnost da se jedno od stručnih predavanja održi u okviru odgovarajuće sesije na predstojećem Procesingu u junu sledeće godine.
 • Raditi na organizovanju prezentacija pojedinih kompanija iz zemlje i inostranstva, i na uspostavljanju saradnje sa društvima i kompanijama iz inostranstva.
 • Do kraja decembra 2019. godine Društvo za automatizaciju će Skupštini SMEITS-a dostaviti Plan rada Društva i Finansijski plan za 2020. godinu.

Zapisnik vodio predsednik UO Društva
Prof. dr Dragoljub VujićGeneralni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH