latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 17/03/2023
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


План и програм рада СМЕИТС-a У 2023. години

 • Појачање активности СМЕИТС-ових друштава кроз стручна предавања и учешће на скуповима.
 • Одржавање 36. седнице Скупштине СМЕИТС-а, 16. марта 2023.
 • Одржавање 36. Процесинга, 1. и 2. јуна 2023.
 • Одржавање испитних рокова у складу са уговорима са Министарством рударства и е-нергетике.
 • Одржавање 12. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енер-гије, у Београду, половином октобра.
 • Одржавање 54. међународног конгреса и изложбе о КГХ, 6–8. децембра 2023.
 • Организоваће се једнодневни семинари, трибине, вебинари, округли столови у оквиру активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама.
 • Часопис „КГХ“ ће излазити тромесечно и редовном поштом ће бити достављан члано-вима Друштва за КГХ. Електронско издање ће бити објављивано на сајту издања СМЕИТС-а. По-једини текстови могу добијати ознаку DOI.
 • Електронско издање часописа „Процесна техника“ биће објављивано на сајтовима СМЕИТС-а и издања СМЕИТС-а. Поједини текстови могу добијати ознаку DOI.
 • Скупове ће пратити електронски зборник радова. Поједини текстови могу добијати ознаку DOI.

План и програм рада СМЕИТС-a У 2022. години

 • Појачање активности СМЕИТС-ових друштава кроз стручна предавања и учешће на скуповима.
 • Одржавање 34. седнице Скупштине СМЕИТС-а, почетком марта 2022.
 • Одржавање 35. Процесинга, почетком јуна 2021.
 • Одржавање испитних рокова према Закону о енергетици.
 • Одржавање 10. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енер-гије, у Београду, половином октобра.
 • Одржавање 53. међународног конгреса и изложбе о КГХ, 30.11–2.12. 2022.
 • Организоваће се једнодневни семинари, трибине, вебинари, округли столови у оквиру активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама.
 • Часопис „КГХ“ ће излазити тромесечно и редовном поштом ће бити достављан члано-вима Друштва за КГХ. Електронско издање ће бити објављивано на сајту издања СМЕИТС-а. По-једини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Електронско издање часописа „Процесна техника“ биће објављивано на сајтовима СМЕИТС-а и издања СМЕИТС-а. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Сваки скуп ће пратити зборник резимеа радова са пратећим диском са комплетним ма-теријалима. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Видео-снимци скупова биће објављивани на СМЕИТС-овом каналу YouTube.

План и програм рада СМЕИТС-a У 2021. години

 • Обележавање 70 година рада СМЕИТС-а
 • Обележавање 50 година рада Друштва за КГХ
 • Обележавање 50 година излажења часописа „КГХ“
 • Појачање активности СМЕИТС-ових друштава кроз стручна предавања и учешће на скуповима.
 • Одржавање 33. седнице Скупштине СМЕИТС-а, почетком марта 2021.
 • Одржавање 34. Процесинга, почетком јуна 2021.
 • Одржавање испитних рокова према Закону о енергетици.
 • Одржавање 9. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енерги-је, у Београду, половином октобра.
 • Одржавање 52. међународног конгреса и изложбе о КГХ, 1–3. децембра 2021.
 • Организоваће се једнодневни семинари, трибине, вебинари, округли столови у оквиру активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама.
 • Часопис „КГХ“ ће излазити тромесечно и редовном поштом ће бити достављан члано-вима Друштва за КГХ. Електронско издање ће бити објављивано на сајту издања СМЕИТС-а. По-једини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Електронско издање часописа „Процесна техника“ биће објављивано на сајтовима СМЕИТС-а и издања СМЕИТС-а. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Сваки скуп ће пратити зборник резимеа радова са пратећим диском са комплетним ма-теријалима. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Видео-снимци скупова биће објављивани на СМЕИТС-овом каналу YouTube.

План и програм рада СМЕИТС-a у 2020. години

 • Појачање активности СМЕИТС-ових друштава кроз стручна предавања и учешће на скуповима.
 • Одржавање 33. Процесинга, 4. и 5. јуна 2020.
 • Одржавање испитних рокова према Закону о енергетици.
 • Oдржавање 8. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енерги-је, у Београду, половином октобра.
 • Одржавање 51. међународног конгреса и изложбе о КГХ, 2-4. децембра 2020.
 • Организоваће се једнодневни семинари, трибине, округли столови у оквиру активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама.
 • Часопис „КГХ“ ће излазити тромесечно у тиражу од 1.500 примерака и биће достављан члановима Друштва за КГХ.
 • Електронско издање ће бити објављивано на новој платформи. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Електронско издање часописа „Процесна техника“ биће објављивано на новој платформи. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Сваки скуп ће пратити зборник резимеа радова са пратећим диском са комплетним ма-теријалима. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Видео-снимци скупова биће објављивани на СМЕИТС-овом каналу YouTube.

План и програм рада СМЕИТС-а у 2019. години 

 • Појачање активности СМЕИТС-ових друштава кроз стручна предавања и учешће на скуповима.
 • Одржавање 31. изборне седнице Скупштине СМЕИТС-а, крајем фебруара или почетком марта 2019.
 • Одржавање 32. Процесинга, 30. и 31. маја 2019. 
 • Одржавање испитних рокова према Закону о енергетици. 
 • Одржавање Седме међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, у Београду, половином октобра. 
 • Одржавање 50. међународног конгреса и изложбе о КГХ, 4–6. децембра 2019. 
 • Организоваће се једнодневни семинари, трибине, округли столови у оквиру активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама.
 • Часопис „КГХ“ ће излазити тромесечно у тиражу од 1.500 примерака и биће достављан члановима Друштва за КГХ. Електронско издање ће бити објављивано на новој платформи. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Електронско издање часописа „Процесна техника“ биће објављивано на новој платформи. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Сваки скуп ће пратити зборник резимеа радова са пратећим диском са комплетним материјалима. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Видео-снимци скупова биће објављивани на СМЕИТС-овом каналу YouTube. 

План и програм рада СМЕИТС-а у 2018. години

 • Обележавање 150 година рада инжењерске организације у Србији.
 • Појачање активности СМЕИТС-ових друштава кроз стручна предавања и учешће на скуповима.
 • Одржавање 30. седнице Скупштине СМЕИТС-а, 28. марта 2018.
 • Одржавање испитних рокова према Закону о енергетици. 
 • Одржавање 31. Процесинга, 6, 7. и 8. јуна 2018. 
 • Одржавање Шесте међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, у Београду, 11. и 12. октобра 2018. 
 • Одржавање 49. међународног конгреса и изложбе о КГХ, 5–7. децембра 2018. 
 • Организоваће се једнодневни семинари, трибине, округли столови у оквиру активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама.
 • Часопис „КГХ“ ће излазити тромесечно у тиражу од 1.500 примерака и биће достављан члановима Друштва за КГХ и СМЕИТС-а. Електронско издање ће бити објављивано на новој платформи. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Електронско издање полугодишњег часописа „Процесна техника“ биће објављивано на новој платформи. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Сваки скуп ће пратити зборник резимеа радова са пратећим диском са комплетним материјалима. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Видео-снимци скупова биће објављивани на СМЕИТС-овом каналу YouTube. 

План и програм рада СМЕИТС-а у 2017. години 

 • Појачање активности СМЕИТС-ових друштава кроз стручна предавања и учешће на скуповима.
 • Одржавање 29. седнице Скупштине СМЕИТС-а, крајем фебруара или почетком марта 2017.
 • Одржавање јубиларног 30. Процесинга, 1. и 2. јуна 2017.
 • Одржавање испитних рокова према Закону о енергетици.
 • Одржавање Пете међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, у Београду, 12. и 13. октобра.
 • Одржавање 48. међународног конгреса и изложбе о КГХ, 6–8. децембра 2017.
 • Организоваће се једнодневни семинари, трибине, округли столови у оквиру активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама.
 • СМЕИТС, као издавач, учланио се у CrossRef. Упоредо са уобичајеним начинима објављивања, сва своја издања поставља и на новој платформи која омогућава стандардизовано претраживање текстова преко интернета.
 • Часопис „КГХ“ ће излазити тромесечно у тиражу од 1.500 примерака и биће достављан члановима Друштва за КГХ. Електронско издање ће бити објављивано на новој платформи. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Електронско издање часописа „Процесна техника“ биће објављивано на новој платформи. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Сваки скуп ће пратити зборник резимеа радова са пратећим диском са комплетним материјалима. Поједини текстови ће добијати ознаку DOI.
 • Видео-снимци скупова биће објављивани на СМЕИТС-овом каналу YouTube.
 • Очекујемо да се у Нишу и Ужицу формирају удружења машинских и електроинжењера и да, по утврђеној процедури, постану чланице СМЕИТС-а и СИТС-а.

План и програм рада СМЕИТС-a у 2016. години   

 • Одржавање 28. седнице Скупштине СМЕИТС-а, 3. марта 2016.
 • Одржавање Процесинга '16 - 2. и 3. јуна 2016. у Сава центру у Београду.
 • Одржавање испитних рокова према Закону о енергетици.
 • Спровођење електронског курса о Ф-гасовима и пратећој регулативи.
 • Одржавање 4. међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије 17. и 18. октобра, у Сава центру у Београду.
 • Одржавање 47. међународног конгреса и изложбе о КГХ, 30. новембра до 2. децембра, у Сава центру у Београду.
 • Организоваће се једнодневни семинари, трибине, округли столови у оквиру активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама.
 • Часопис „КГХ" ће излазити тромесечно у тиражу од 1.500 примерака и биће достављан члановима Друштва за КГХ.
 • Електронско издање часописа „Процесна техника" биће објављивано на сајту СМЕИТС-а.
 • Сваки скуп ће пратити зборник резимеа радова са пратећим диском са комплетним материјалима.
 • Билтен ће наставити да излази редовно. 

Друштво за процесну технику

Друштво за процесну технику ће у 2016. години наставити да редовно издаје електронски часопис „Процесна техника" и организоваће 29. међународни конгрес о процесном инжењерству, Процесинг '16, у 2. и 3. јуна у Сава центру у Београду. 

Потпредседник 
Друштва за процесну технику,
Проф. др Мирослав Станојевић 

Друштво за обновљиве изворе електричне енергије

Управни одбор Друштва за обновљиве изворе електричне енергије донело је одлуку да
МКОИЕЕ постане годишњи скуп. Зато ће у 2016. години организовати Четврту међународну конференцију о обновљивим изворима електричне енергије, 17. и 18. октобра, у Сава центру у Београду. Осим тога, организоваће и једнодневне семинаре са темама из свог делокруга. 

Председник Друштва за обновљиве 
изворе електричне енергије,
др Зоран Николић, дипл. инж. ел. 

Српско друштво за осветљење

За 2016. годину у плану су следеће активности Српског друштва за осветљење.

 • Одржавање 36. годишње скупштине, и једног стручног предавања, у марту.
 • У мају одржавамо 46. Дан Светлосне технике на сајму технике у Београду.
 • У јуну ћемо организовати једно стручно путовање у иностранство.
 • За новембар планирамо саветовање „Oсветљење 2016".
 • У децембру је наше традиционално вече дружења у позоришту.
 • Набавка стручне литературе
 • Публицистичка делатност кроз информације, преводе стручних итд.
 • Прикупљање средстава за реализацију програма рада:
  • путем појединачне чланарине,
  • путем колективне чланарине,
  • путем донаторства за реализацију појединих стручних активности.
 • Рад у Српском комитету за осветљење и CIE. 
Мр Небојша Радовановић
председник ДОС-а 

Друштво форензичара и судских вештака машинске и електроструке 

На седници Управног одбора Друштва одржаној 22. јануара 2016. усвојен је план рада за 2016. годину. Планом су предвиђене следеће активности.

Организовање предавања у Дому инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а, са темом пригодном за студенте са циљем приближавања проблематике ове осетљиве струке студентима, приказивање основних појмова и процедура, уз занимљиве детаље из праксе форензике у МУП-у.

Унапређење стране ДФСВ-а у оквиру сајта СМЕИТС-а. Ажурирање постојећих и додавање нових информација о друштву (органима, чланству, активностима,... итд.) као и постављање корисних текстова (изводи из закона, правилника или других правних аката) у циљу промоције ДФСВ-а и послова судског вештачења и форензике. Чланови ДФСВ и ове године ће активно учествовати у организацији и раду Процесинга '16. Наставак активности на промоцији Друштва као и активности које оно обавља; активирању нових чланова. Повезивање са радом Центра за форензичко машинство Машинског факултета Универзитета у Београду.

Организовање Округлог стола о положају вештака у судству. 

Председник Друштва
доц. др Небојша Манић 

Друштво за КГХ

Друштво за КГХ ће у 2016. години наставити да редовно издаје часопис „КГХ" и организоваће 47. међународни конгрес и изложбу о КГХ.

Одржаће два састанка Управног одбора Друштва и два састанка Редакционог одбора часописа „КГХ".

У циљу наставка успешне сарадње са UNEP-ом, ASHRAE-ом, REHVA-ом, IIR-ом и другим сродним организацијама у земљи и свету, организоваће се следеће активности. 

 • У оквиру програма истакнутих предавача ASHRAE-а у Београду ће говорити један од стручњака ове организације.
 • У Београду ће бити организовано предавање директора ASHRAE-а.
 • Делегација Друштва боравиће на годишњој скупштини REHVA-е у Алборгу, Данска. Том приликом ће учествовати и на састанку Редакционог одбора REHVA-иног часописа. Проф. др Марија Тодоровић организоваће у Алборгу један семинар.
 • Организоваће се три предавања ван Београда.
 • Делегација Друштва учествоваће са предавањима у раду АIIR-а у Темишвару, Румунија.
 • Посебна пажња биће посвећена решавању статуса Републике Србије у чланству IIR-а - међувладине организације чији је један од оснивача била Србија, почетком 20. века. 

Друштво ће предано радити на обнови чланства. 

Председник Друштва за КГХ
проф. др Бранислав Тодоровић 

ПЛАН РАДА РЕГИОНАЛНИХ КОЛЕКТИВНИХ ЧЛАНИЦА СМЕИТС-а

 

Удружење инжењера и техничара Општине Параћин
друштaва - колективних чланова 

Чланице Удружења инжењера и техничара oпштине Параћин и Друштва колективних чланова су: 

 • Друштво машинских и електротехничких инжењера и техничара и енергетичара
 • Друштво грађевинских и архитектонских инжењера и техничара
 • Друштво за заштиту животне средине
 • Друштво наставника техничког и информатичког образовања
 • Друштво за иновације и техничко-технолошки развој 

1. Реализација циљева и задатака по чл. 9 Статута Удружења и Друштва: 

 • омасовљење организације-наставак активности на учлањење у Друштва и колективних чланова у Удружење.
 • спровођење Етичког кодекса инжењера и техничара
 • сарадња са привредом и локалном самоуправом
 • учешће у раду научно - стручних скупова струковних организација и др.
 • подстицање иновација и проналазаштва
 • активности у области екологије 

2. Гасификација општине Параћин

Наставак радова на траси гасовода ГМРС (Фабрика стакла) - МРС болница. Сарадња са Удружењем са гас Србије и Србијагасом. Ради се о замени дела гасовода са Ø100 на Ø200 мм.

3. Пловни пут Дунав-Морава-Вaрдар-Егејско море

Изградња хидроелектрана од ушћа реке Црнице у Велику Мораву до ушћа Велике Мораве у реку Дунав - укупно 7 хидроелектрана. Наставак сарадње са електропривредом Србије. Јавна трибина.

4. Сарадња са Општином

Преузимање идејног пројекта хидроелектране Забрега - Параћин од Електропривреде Србије који се састоји из 6 свезака. Пројекат је предат ради реализације и изградње па је потребно да се обно-ви сарадња на овом пројекту.

Досадашњи контакти са ЕПС-ом на преузимању пројекта нису дали позитивне резултате па је потребно наставити започету сарадњу.

5. Покретање иницијативе за израду елабората микро локације

Истраживање хидропотенцијала река за изградњу акумулација и малих хидроелектрана.

6. Сарадња са фабриком цемента Поповац - Србија

Истраживање могућности примене обновљивих облика енергије и горива енергетске ефикасности. Руководилаца секције дала је фабрика цемента. Контакти су остварени и настављају у овој години.

7. Наставак започете сарадње са инистарством рударства и енергетике

Сарадња на уградњи фотонапонских панела на згради Машинско-електротехничке школе која има раван кров површине 1000 м2. Уградњом фотонапонских соларних панела унапређује се енергет-ска ефикасност школског комплекса, Дома технике, других - суседних објеката и решава проблем равног крова школе као што је то учињено у Кули, Варварину и Београду.

Упућен је захтев 2015 год. који су потписали Удружење, Гимназија, Машинско-електро-техничка школа и локална самоуправа.

8. Трећа фаза адаптације Дома технике

Адаптација приземља и подрумских просторија није реализована пошто су 3 организације које користе просторије Дома технике оспориле право јавне својине општине Параћин, и ако је при доде-ли тих просторија Скупштина општине 1971 г. исте доделила на трајно бесплатно коришћење Народ-ној техници и финансирала програме рада.

Ова приватизација дела Дома технике остварена уз непоштовање самоуправног споразума о удруживање у Наградну технику.

У овој години замолити председника општине госп. Сашу Пауновића дипл. инж. ел. да се радови наставе на основу програма који је сачињен у сарадњи са Дирекцијом за изградњу општине.

9. Сарадња са Буџетским фондом за заштиту животне средине Општине

Сарадња на плану очувања животне средине - стратегија одрживог развоја до 2020. год. и предлози за допуну стратегије, кроз едукацији и стручна предавања.

10. Стручна предавања из области грађевинарства (енергетска ефикасност зграда),
енергетике, грејања и расхладне технике

У плану је одржавање научно-стручног скупа на тему: Извори енергије и енергетска ефикасност у Параћину.

Организатор: СМЕИТС (Друштво за КГХ, Друштво за обновљиве изворе електричне енергије), Удружење инжењера и техничара општине Параћин. Предавачи су из Београда.

11. Помоћ Друштву наставника техничког и информатичког образовања

Удружење и друштва ће активно помоћи Друштву наставника техничког и информатичког образовања на реализацији програма рада, и подизања нивоа техничке културе младих од малих ногу - у основном образовању и помоћи - организацију свих облика такмичења.

Осам основних и четири средњих школа ће добити по 4 ком. CD о нашем ненадмашеном генију Николи Тесли - са обавезом да сваке године одрже школски час за све ученике у циљу популаризаци-је науке и технике.

Добра сарадња са музејом „Никола Тесла" - Београд и поклон књиге „Моји изуми" - превод са енглеског језика су такође поклон музеја који се уручује школама, Радио телевизији Параћин и теле-визији канал „М".

Поклон је и публикација „Никола Тесла, 100 људи који су променили свет".
Комплет од 4 CD-а о нашем генију Николи Тесли уручен је делегатима и гостима на седници скупштине и свим организацијама које су потписале уговор о донацији - спонзорству.

12. Сарадња са фондацијом „Милутин Миланковић"

Договорено је са фондацијом „Милутин Миланковић" да се одржи изложба о нашем научнику Милутину Миланковићу и приказу филмови са 2 ком. CD у Дому технике.

13. Обележавање 160 год. од рођења нашег и светског генија, Николе Тесле
Ове године се слави 160 година од рођења Николе Тесле, па ће и Удружење инжењера и техничара Општине Параћин дати свој допринос овом јубилеју.

14. Обележавање јубилеја друштава

Обележавање јубилеја 65 год. од формирања и рада Друштва инжењера и техничара Срспке фабрике стакла, индустрије текстила Бранко Крсмановић, Фабрике цемента Поповац као и јубилеј 60 година формирања Народне технике и Дома технике у Фабрици цемента Поповац и формирање На-родне технике 1954 год. у Параћину.

Народну технику у Поповцу је формирало Друштво инжењера и техничара фабрике цемента Поповац а Народну технику у Параћину спајањем општине Поповац са Параћином 1962 год. форми-рала је Народна техника Поповац, и Друштва инжењера и техничара Фабрике цемента Поповац, Срп-ске фабрике стакла и Индустрије текстила. Од 2011 год. наследник Народне технике је Клуб технике Никола Тесла.

15. Сарадња са Машинско-електротехничком школом

Сарадња са Машинско-електротехничком школом се наставља. По договору, Бошко Иванковић, дипл. инж. одржаће предавање у сали амфитеатра школе за све ученике четврте године.

Тема: Организација техничког одржавања машина и уређаја. Превентивно и планско одржавање

16. Наставак сарадње са фондацијом „Младен Селак" - Михајло Пупин

Досадашња сарадња са Фондацијом била је врло плодотворна и наставиће се на обострано за-довољство.

17. Сарадња са локалном самоуправом и привредом

Година 2016. проглашена је годином привреде, па ће се са локалном самоуправом и привредним организацијама појачати сарадња.

18. Реализација заједничких програма

Реализација програма рада СИТ-а Србије и струковних организација у 2016 год., СМЕИТС-а, У-ГИС, и Удружења Архитеката Србије.

Програм рада за 2016. год. је усвојен на седници Управног одбора Удружења инжењера и техничара Општине Параћин дана 26.01.2016. год.

Председник Удружења инжењера и
техничара Општине Параћин
Бошко Иванковић, дипл. инж.

ДИТ Машинске и електроструке Лесковац

Организовање саветовања, семинара, трибина по темама које су од значаја за Град Лесковац и Јабланички округ уз помоћ СМЕИТС-а .

Учествовање чланова удружења у пружању стручне и финансијске помоћи идеји друштва "Торањ Николе Тесле" , за изградњу торња у Лесковцу.

Учествовање у пројекту враћања достојанства струци односно да практична стручна сазнања значе развој друштва промовисањем достигнућа Николе Тесле у основним и средњим школама Јабланичког округа месечним презентацијама за различите узрасте све док то не преузму да раде школе.

Залагање да чланови Удружења са верификованим знањем врше пројектовање, надзор, вештачење и увођење најновијих европских и светских стандарда у предузећима и установама.

Учествовање на конкурсима међународних и домаћих институција пројектима, које ћемо презентовати самостално или у сарадњи СМЕИТС-ом и другим организацијама.

Промовисање значаја постојања СИТ-а Србије и СМЕИТС-а за струку и науку.
Сарадња УИТ-а Лесковац са Регионалном привредном комором Лесковац, привредним организацијама и установама, као и са невладиним организацијама и Општином Лесковац у циљу професионалног ангажовања стручног потенцијала УИТ-а Лесковца,

Издавање стручних часописа, монографија и других стручних публикација

Слободан Ђорђевић дипл. инж. маш.

ДИТ МЕС - Лознице , Крупња, Малог Зворника и Љубовије „Никола Тесла'' 

 • Периодично одржавање састанака Управног одбора.
 • Одржавање редовне Скупштине.
 • Учествовање у раду органа и тела СДИТ-а, СИТС-а и СМЕИТС-а.
 • Расписивање 13. литерарног и 13. ликовног конкурса на теме из живота и рада Николе Тесле.
 • Обележавање 3. фебруара - Дана инжењера и техничара Србије.
 • Припрема, организовање и одржавање 4-5 стручних трибина, на актуелне теме и уз ангажовање еминентних предавача.
 • Учествовање у раду семинара, Конгреса и других стручних инжењерско-техничарским манифестацијама а које организују СДИТ, СИТС и СМЕИТС.
 • Организовање посете Музеју „Никола Тесла'' у Београду и другим стручним сајмовима и изложбама у Републици Србији.
 • Свечано обележавање 10. јула - дана рођења Николе Тесле и 15. јула - дана ДИТ МЕС-а.
 • Организовање једне стручне екскурзије.
 • Набавка награда за ученике најбољих литерарних и ликовних радова са 13. конкурса.
 • Набавка и штампање пропагандног материјала.
 • Набавка канцеларијског и другог материјала.
 • Набавка стручне литературе и претплата на стручне часописе.
 • Покретање предлога и иницијатива.
 • Предлагање појединаца и предузећа за награде и признања.
 • Обилазак оболелих и пензионисаних инжењера и техничара.
 • Сарадња са другим инжењерско-техничарским организацијама и другим организацијама из општина субрегиона и Републике Србије. 
Председник ДИТ МЕС-а
Проф. мр Горан Живанчевић


Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH