latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 11/02/2020 08:07:27
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

26. februara 2019. godine držana je 31. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2018. i plan rada za 2019. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.


Vesti

Revizija podataka i jednačina za koeficijent trenja pri strujanju kroz cevi

Nastavnim planom i programom Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu, na dan 28. marta 2019. predviđeno je dvočasovno predavanje studentima Revizija podataka i jednačina za koeficijent trenja pri strujanju kroz cevi. Predavanje će održati prof. dr Srbislav Genić.

Nastavnim planom i programom Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu, na dan 28. marta 2019. predviđeno je dvočasovno predavanje studentima Revizija podataka i jednačina za koeficijent trenja pri strujanju kroz cevi. Predavanje će održati prof. dr Srbislav Genić.

Sa željom da studente upoznamo sa SMEITS-om i njegovim Društvom za procesnu tehniku, dobili smo odobrenje od Prodekana za nastavu da ova dva časa održimo u Domu inženjera i tehničara Srbije. Ovim putem mu se zahvaljujemo.

Rezime predavanja je sledeći.

1. Pregled jednačina i eksperimentalnih podataka za koeficijent trenja pri strujanju fluida u cevima na osnovu dostupne literature.

2. Analiza kvantitativnih i kvalitativnih parametara jednačina iz literature (Kolbruk, Altšul, Haland, .....).

3. Moguća poboljšanja jednačina iz literature na osnovu objavljenih eksperimentalnih podataka uz statističku analizu.

4. Nova jednačine za praktične potrebe inženjera koje pokrivaju laminarno, kritično i turbulentno strujanje – ove jednačine, pored jednostavnosti, zadovoljavaju statističke kriterijume na bolji način od prethodno objavljenih jednačina.

Ključne reči: strujanje u cevima, koeficijent trenja, statistička analiza


 Dalje... 

Sve vesti | Naslovna

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH