latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 21/05/2020 14:40:45
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Milovanu Živkoviću, dipl. maš. inž.


Vesti

KURS ZA RUKOVAOCE INDUSTRIJSKIM HLADNJAČAMA

U topku marta meseca 2013. godine počeće održavanje kursa za rukovaoce industrijskim hladnjačama sa amoinijakom kao rashladnim fluidom.

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) svojim programom i
planom rada za tekuću godinu predvideo je da nastavi sa održavanjem  kurseva iz mašinske i elektrotehničke struke saglasno Zakonu o energetici, Zakonu o planiranju i izgradnji, Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu kao i preporukama Evropske unije.

U narednom periodu održaće se kursevi za rukovaoce industrijskih, privrednih i energetskih postrojenja. Prvi u nizu je kurs za rukovaoce industrijskim hladnjačama, koji će biti realizovan
u Beogradu. 
Polaznici ovog kursa dobiće osnovna znanja potrebna za rukovanje i održavanje postrojenja za
hlađenje u hladnjačama. Pored upoznavanje sa funkcijom rashladne instalacije u hladnjačama, polaznici će biti upoznati sa najnovijim propisima iz oblasti bezbednog rukovanja i održavanja instalacija.  

Kurs će trajati 50 školskih časova (po 45 minuta), u vremenskom intervalu od 15 dana. Predavanja i praktičnu nastavu obaviće eminentni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u
izvođenju instalacija i u rukovanju instalacijama u hladnjačama.

Osnovno obrazovanje za polaznike je KV i VKV mašinske ili elektro struke i srednja i viša škola
odgovarajućeg profila.  

Cena kursa je 55,000.00 dinara po jedenom učesniku, bez PDV-a.

U cenu su uračunate potrebna litetartura, prevoz i boravak na objektu gde se izvodi praktična
nastava. Detaljan program sa rasporedom časova, polaznici će dobiti 10 dana pre početka kursa. Prijave će se primati zaključno sa 15. martom o.g.

Nakon završetka kursa i provere stečenog znanja rukovaocima hladnjača izdaje se potvrda o uspešno završenom kursu.

Broj polaznika je ograničen

Sve vesti | Naslovna

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH