latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 11/02/2020 08:07:27
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

26. februara 2019. godine držana je 31. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2018. i plan rada za 2019. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.


Vesti

BIOGORIVA I OTPAD - JEDNO OD REŠENJA EKOLOŠKIH I ENERGETSKIH PROBLEMA

Predavanje Biogoriva i otpad - jedno od rešenja ekoloških i energetskih problema će se održati 16. marta od 13 do 15 časova u Domu inženjera Srbije u ulici Kneza Miloša 7a/III. Predavač Mr Dragoljub Dabić. Ulaz slobodan.

 

Električna energija je komforan i prihvatljiv energent za korišćenje, sa eko aspekta, ali ne i kod proizvodnje. Eko aspekt kod proizvodnje električne energije u funkciji je resursa koja se koriste u proizvodnji. Ne analizirajući potencijalne rizike u proizvodnji, sa eko aspekta prihvatljiva  i kao najčistia proizvodnja elekro enegije su: Hidro elektrane, elektrane na sunce i vetar, atomske centrale. Biomasa, kako se danas preporučuje za proizvodnju električne energije , biće najveći zagađivač, jer kod sagorevanja emituje najviše otrovnog NOx , čestica, koje su odgovorne za zdravlje ljudi i klimu.

Bez obzira na cenu električne energije, biće nezamenljiva energija, posebno u sredinama sa velikom gustinom naseljenosti.

Najviše primarne energije u svetu se koristi za grejanje, oko 40 %. Zbog toga će građevinski sektor imati presudnu ulogu da inovativnim rešenjima pojeftini gradnju i smanji specifičnu portošnju energije za grejanje.

Evropskom direktivom je 2002. god, a u primeni je od 2006.god,  propisano da se za grejanje ne može trošiti više od 30 Kw / m2 godišnje. Ako bi se ova ED ralizovala u R.Srbiji  ( naš novi zakon ne propisuje potrošnju energije za grejanje ), potrebna energija za grejanje smanjila bi se za 4 - 5 puta.Deo građana je došla do jeftinih stanova i za svoj račun, uz benefite države, treba da snosi trošak smanjenja potrošnje goriva za grejanje.

Električna energija koja se danas koristi za grejanje, takođe će se smanjiti u istom odnosu, a višak električne energije  mogao bi da se usmeti u sektor saobraćaja, tj. podstakao bi se razvoj elektro automobila.

Upravo, eko aspekti i konfor u korišćenju električne energije treba da utiču na pronalaženje alternativnih rešenja za jeftiniju proizvodnju električne energije, kao bi se zadovoljile rastuće potrebe i uključivanje  novih sektora potrošnje - SAOBRAĆAJA.

U predavanju će biti prikazana inovativna rešenja i zalaganja BUPA za čistiji način korišćenja biomase i otpada u proizvodnji električne energije.

Sve vesti | Naslovna

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH