latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 11/02/2020 08:07:27
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

26. februara 2019. godine držana je 31. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2018. i plan rada za 2019. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.


Vesti

ODREDJIVANJE HIDROPOTENCIJALA MHE SA OSVRTOM NA JABLANIČKI OKRUG , UKLJUČUJUĆI EKOLOŠKI ASPEKT

Predavanje Snežane Petrović sa temom korišćenje hidropotencijala za mini hidroelektrane održaće se 23.12.2010. godine u Leskovcu u 12.oo časova u zgradi Narodnog muzeja.

 Rezime: U radu je izložen način procene hidropotencijala mini hidroelektrana u Srbiji sa osvrtom na Katastar MHE i oblike njegove inovacije (Master planove). Posebna pažnja je posvećena Jablaničkom okrugu, čiji razvojni planovi predviđaju investiranje u obnovljive izvore energije( OIE). Istaknut je značaj podataka o hidropotencijalu kao važnom energetskom obnovljivom izvoru sa ciljem njegove racionalne upotrebe. Dat je uporedni pregled katastarskih i inoviranih podataka na više lokacija u Srbiji sa ocenom uočenih razlika i predlogom daljih aktivnosti.

Istaknut je značaj podataka o hidropotencijalu, kao polaznoj informaciji koja je neophodna investitorima, zainteresovanim za ulaganje u ovu oblast. Utvrđivanjem ovih  podataka, direktno se podstiče investiranje i razvoj lokalne zajednice kao prateće korisne  posledice.

U drugom delu rada je izložen ekološki aspekt izgradnje MHE.

Poštujući osnovni princip održivog razvoja , potrebno je planirati, graditi i koristiti objekte ne narušavajući  prirodni ambijent. U tom smislu je potrebno proceniti uticaj planiranog objekta na životnu sredinu i utvrditi i obezbediti uslove kojima  bi se taj uticaj učinio prihvatljivim/dozvoljenim.

Mini hidroelektrane po pravilu manje nepovoljno utiču na životnu sredinu od hidroelektrana većih kapaciteta, ali ipak njihova izgradnja i korišćenje izazivaju izvestan uticaj na životnu sredinu koji treba oceniti i predložiti potrebne mere u cilju očuvanja životne sredine.

Procenom uticaja utvrdjuju se  pravila i metode  kao i ostale potrebne mere, kako bi se negativan uticaj male hidroelektrane na okolnu životnu sredinu minimizirao i sveo  na praktično zanemarljiv i prihvatljiv nivo. Takođe, neophodno je i tokom ekspoloatacije  male hidroelektrane pridržavati se  utvrdjenih kriterijuma i pravila kako se ne bi pojavili negativni efekti na životnu sredinu. Na ovaj način, izgradnja i eksploatacija MHE  u najmanjoj mogućoj meri remeti postojeće stanje životne sredine predmetne oblasti uz postizanje dodatnih pozitivnih efekata.

Autor:

Prof. Dr. Snežana M. Petrović, dipl.inž.maš.,
Izvršni direktor Ekoenergo inženjering, Beograd

Sve vesti | Naslovna

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH