latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 01/09/2023 12:56:04
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Vesti - Društvo za automatizaciju

Predavanje iz oblasti "Energetska efikasnost"
Predavanje iz oblasti "Energetska efikasnost" održaće se 14.02.2012. u 13 časova,
u Domu inženjera Srbije u Beogradu, Kneza Miloša 7a, III sprat sa temom Moderno upravljanje poslovnim prostorima i prezentacija opreme za "Pametne zgrade". Predavač Miloš Arsenijević, vodeći inženjer razvoja iz firme Projektomontaža A.D.
Dalje ...

OSNIVAČKA KONFERENCIJA DRUŠTVA ZA AUTOMATIZACIJU

ZAPISNIK

Sa osnivačke
konferencije Društva za automatizaciju, održane 04.10.2011. u sali Doma inženjera Srbije, Kn. Miloša 7a/III

Konferenciji prisustvuje 17 pozvanih aktivista bivše Sekcije za automatizaciju i SMEITS-a,
među njima predsednik SMEITS-a Milovan Živković i sekretar SMEITS-a Radoje Kremzer.

Konferencije predsedava Predsednik SMEITS-a Milovan Živković.

Pošto je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad osnivačke konferencije, prema Pravilniku o radu stručnih društava SMEITS-a, predsedavajući Milovan Živković je predložio
sledeći

Dnevni red za rad osnivačke
konferencije Društva za automatizaciju

1. Izbor radnog predsedništva
2. Informacija o dosadašnjem radu Sekcije za automatizaciju
3. Izbor Upravnog odbora Društva
4. Izbor predsednika i potpredsednika Društva
5. Predlog programa rada Društva u 2011/12.godini
6. Razno

Predlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

1. U radno predsedništvo jednoglasno su izabrani: Milorad Rančić, Radoje Kremzer i Milovan Živković.

2. Milovan Živković izložio je informaciju o dosadašnjem radu Sekcije za automatizaciju,
kako ima dugu tradiciju, u radu učestvuju i mašinci i električari, nije se
reorganizovala perma važećem Pravilniku o radu stručnih društava u SMEITS-u,
izgubila je legitimitet, pa je SMEITS pristupio njenom reorganizovanju.

3. Milovan Živković i Vučeta Mandić izneli su predloge za ukupno 11 članova Upravnog odbora novog Društva za automatizaciju. To su:

1. Vučeta Mandić,
2. Jovan Jović,
3. Ljubomir Jacić,
4. Dragoljub Vujić,
5. Branislav Milojević,
6. Aleksandar Mišić,
7. Andrej Škorc,
8. Miloš Arsenijević.
9. Branimir Kiković,
10 Branislava Radisavljević i
11 Petar Dimitrijević.

Predloženi kandidati su jednoglasno usvojeni.

4. Na predlog predsedavajućeg Milovana Živkovića za Predsednika Društva za Automatizaciju izabran je Vučeta Mandić, a za Potpredsednika .Jovan Jović.

5. Novoizabrani Predsednik Društva za Automatizaciju Vučeta Mandić predstavio se detaljnije
Konferenciji, a za rad Društva u neposrednoj budućnosti predloženo je: sastanak
Upravnog odbora - u naredne dve nedelje, nastavak rada Društva u dve komisije - za mašinsku i elektro struku, redovno održavanje stručnih predavanja, rad na organizaciji kongresa HIPNEF, početkom iduće godine.

6. Predsedavajući Milovan Živković obavestio je prisutne o pripremama za proslavu 60 godina
SMEITS-a, narednog meseca. Stevan Šamšalović je obavestio članove Društva o mogućnostima za organizovanje različitih školovanja i obuka u okviru SMEITS-a, a za potrebe struke.

Zapisničar                                                                                          Predsedavajući

R. Kremzer s.r.                                                                                     M. Živković

Dalje ...Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH