latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 19/06/2023
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Prikaz Procesinga '23 

36. Međunarodni Kongres o procesnoj industriji, koji je organizovalo Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) u suorganizaciji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu (Katedrom za procesnu tehniku) i SET – Samitom energetike Trebinje (jednim od vodećih regionalnih skupova u oblasti energetike), održan je od 1. do 2. juna 2023. u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu.

Generalni pokrovitelj kongresa ove godine bila je kompanija Elixir Group, regionalni lider u proizvodnji mineralnih đubriva i fosforne kiseline u fabrikama u Šapcu i Prahovu. Razvojne aktivnosti kompanije usmerene su na uvođenju novog poslovnog modela sa ciljem racionalizacije potrošnje prirodnih resursa, povećanja energetske efikasnosti i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Kompanija Elixir Group nije samo formalno bila pokrovitelj već je uzela učešće u kreiranju programa Procesinga i predložila teme, moderatore i učesnike dva okrugla stola iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadnim materijalima i rešenjima za smanjenje emisije gasova staklene bašte iz procesne industrije.

Kongres je svečano otvoren u četvrtak 1. juna 2023, u 10 h.

Na otvaranju skupa učesnicima i gostima obratili su se: prof. dr Aleksandar Jovović,predsednik Društva za procesnu tehniku i prof. dr Marko Obradović,predsednik Međunarodnog naučnog odbora skupa, koji su predstavili program Kongresa.

undefined 

Prof. dr Aleksandar Jovović 

undefined 

Prof. dr Marko Obradović

Zatim su se prisutnima obratili gosti skupa: prof. dr Bratislav Blagojević,predsednik SMEITS-a, Mirko Aranđelović,predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije inženjera mašinske struke Inženjerske komore Srbije i prof. dr Mirjana Kijevčanin,prodekan Tehnološko-metalurškog fakulteta iz Beograda.

undefined 

Prof. dr Bratislav Blagojević

undefined 

Prof. dr Mirjana Kijevčanin

undefined 

Mirko Aranđelović

Učesnicima se obratio i dr Stefan Komazec,direktor Elixir Zorke, Generalnog pokrovitelja i zvanično proglasio kongres otvorenim.

undefined 

Stefan Komazec, direktor Elixir Zorke

Po tradiciji, na otvaranju 36. Procesinga dodeljena su priznanja Društva za procesnu tehniku SMEITS-a: za doprinos u oblasti procesne tehnike, za najbolje master radove u u 2022/2023. godini i za najbolje prijavljene radove. Žiri za dodelu priznanja je bio u sastavu: predsednik: prof. dr Dejan Radić, članovi: prof. dr Marko Obradović i prof. dr Dušan Todorović,(Mašinski fakultet u Beogradu).

Povelja za doprinos procesnoj tehnici dodeljena je:

Mašinskom fakultetu Univerziteta u Mariboru, (jednoj je od vodećih naučnoistraživačkih i visoko-obrazovnih institucija u oblasti procesne tehnike i zastite životne sredine u regionu i Evropi) i v. prof. Radetu Karamarkoviću (šefu Katedre za energetiku i zaštitu životne sredine na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu).

undefined 

Povelju Mašinskom fakultetu Univerziteta u Mariboru preuzeo je prof. dr Filip Kokalj

undefined 

Prof. dr Rade Karamarković

Najbolji radovi na Procesingu 2023. su:

Karakterizacija zapaljivosti biomase i mešavina uglja, (Flammability characterizacion of biomass and coal mixtures) autora: David León1,2,*, Isabel Amez1,2, Nebojsa Manic3, Dragoslava Stojiljkovic3, Ljiljana Medic1,2, Blanca Castells1,2, (1Department of Energy and Fuels, E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, Universidad Politécnica de Madrid, Spain, 2TECMINERGY – Laboratorio Oficial Madariaga, LOM (UPM Technical University of Madrid, Spain), 3 University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Fuel and Combustion Laboratory, Belgrade, Serbia.

Energetska uporedba solarnog apsorpcionog hlađenja sa klasičnim sistemom hlađenja (Energy comparison of solar absorption cooling with classical cooling system) grupe autora: Lejla Ramić, Sandira Eljšan, Izet Alić, Meliha Sabanović, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

undefined 

Prof. dr Ljiljana Medić-Pejić

undefined 

U ime grupe autora, priznanje je preuzeo prof. dr Jasmin Fejzić 

Zahvalnicu kompaniji Elixir Group, generalnom pokrovitelju Procesinga ’23, uručio je prof. dr Dejan Radić.

undefined 

Stefan Komazec, direktor Elixir Zorke, preuzima zahvalnicu generalnom pokrovitelju

Najbolji MSc radovi u protekloj godini su:

Vuk Marović, mas. inž. maš., Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za energetiku i procesnu tehniku. Naslov master rada: Analiza različitih metoda sušenja drveta sa stanovišta korišćenja energije (mentor: prof. Damir Đaković ), i

Aleksa Miladinović, mas. inž. teh., Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Naslov master rada: Simulacija i numerička analiza pirolitičke peći u procesu proizvodnje etilena (mentor: v. prof. Mirko Stijepović ).

undefined 

Vuk Marović

undefined 

Aleksa Miladinović

Snimak svečanog otvaranja objavljen je ovde.


U Naučnom i Organizacionom odboru Procesinga '23 bili su uključeni predstavnici mašinskih, tehnoloških i drugih fakulteta u Srbiji (Beograda, Novog Sada, Niša, Leskovca, Kragujevca, Kraljeva, Zrenjanina i Aranđelovca) i zemalja regiona, u okviru kojih je oblast procesne tehnike zastupljena u nastavi.

Kongres je i ove godine okupio vodeće stručnjake u oblasti procesne tehnike iz zemlje i inostranstva, a tokom dvodnevnog skupa predstavljeno je 66 radova (od kojih 12 u vidu postera) iz oblasti procesnih tehnologija; projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja procesnih postrojenja; osnovnih i pomoćnih operacija, aparata i mašina u procesnoj industriji; energije u procesnoj industriji; inženjerstva životne sredine i održivog razvoja; procesa i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji; sušenja i sušara; gasne tehnike; modelovanja i optimizacije procesnih i termoenergetskih postrojenja; merenja i upravljanja u procesnoj industriji; i menadžmenta kvaliteta i standardizacije u organizacijama. Autori radova su dostavili pripremljene prezentacije u jednobraznoj formi koja je bila definisana za skup.

U toku dva dana rada na Kongresu je bilo oko 250 učesnika (inženjera iz privrede, sa fakulteta, instituta, studenata) i jedan broj gostiju.

U okviru kongresa održana su i četiri tematska okrugla stola, dva u četvrtak i dva u petak.

1. Monitoring emisija i kvalitet ambijentalnog vazduha

Moderator: dr Slobodan Tošović,specijalista ekotoksikologije,

Panelisti: dr Igor Dragičević,Zavod za javno zdravlje, Šabac, Milenko Jovanović,Nacionalna ekološka asocijacija i prof. dr Dušan Todorović,Katedra za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu.

undefined 

Teme ovog okruglog stola bile su: Kakav vazduh dišemo i šta možemo da uradimo da ga poboljšamo; Pobijanje mitova; Uspostavljanje monitoringa koji odražava uticaj svih zagađivača (industrija, saobraćaj, individualna ložišta i ostali); Uticaj industrijskih emisija na okruženje; Proširenje sistema za monitoring i modernizacija opreme za praćenje kvaliteta vazduha u Šapcu.

Snimak okruglog stola objavljen je ovde.


2. Primena modela, standarda i alata za menadžment kvaliteta i životne sredine u procesnim industrijama

Moderator: prof. dr Mladen Đurić

Panelisti: mr Dušan Stokić,rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost – PKS; Dragana Petrović,direktorka Victoria Consulting d.o.o.; Riccardo Quaggiato,ekspert za IPPC postrojenja i zaštitu životne sredine.

undefined 

Teme ovog okruglog stola bile su:

O primeni glavnih standarda za sisteme menadžmenta kvaliteta i životne sredine (ISO 9001, ISO 14001) širom lanaca snabdevanja hemijske industrije, kao i u srodnim granama.

Neka od najznačajnijih pitanja u vezi sa modelima, konceptima i alatima, kao što su IPPC, EMAS, LCA, koji su naročito važni za zaštitu životne sredine.

Problematika raznih „pratećih“ standardizovanih sistema menadžmenta, poput onih za sigurnost informacija (ISO 27001), delovanje protiv korupcije (ISO 37001) ili usklađenost poslovanja (ISO 37301), i njihov značaj u procesnim industrijama.

Snimak okruglog stola objavljen je ovde.    


3. Dekarbonizacija industrije u Srbiji

Moderator: dr Hristina Čarapina,Fakultet zaštite životne sredine, EDUCONS, Sremska Kamenica.

Panelisti: Sandra Lazić,načelnica odeljenja u Ministarstvu zaštite životne sredine, Snežana Lekić,ekspert u oblasti životne sredine, Jadranka Radosavljević,tehnolog projektant i Riccardo Quaggiato,ekspert za industrijsko zagađenje.

undefined 

Teme ovog okruglog stola bile su: Na šta su se zemlje Zapadnog Balkana obavezale potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agenda; Na koji način se može izvršiti dekarbonizacija industrije; Otpad kao sirovina; Upravljanje opasnim otpadom sa posebnim naglaskom na termički tretman i izgradnju. energane na otpad u Srbiji; Cirkularna ekonomija; Značaj izračunavanja ugljeničnog otiska: Mapa puta dekarbonizacije u industriji na primeru kompanije Elixir Group.

Snimak okruglog stola objavljen je ovde. 


4. Oprema pod pritiskom

undefined 

Teme ovog okruglog stola bile su:

Primena Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (SG RS 49/21), Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti (SG RS 20/23) i Uredbe o znaku usaglašenosti (SG RS 04/22), Uvodničar: Ilija Kovačević.

Problem o tumačenju obima akreditacije u praksi, Uvodničar: Dejan Simonović.

Primena zakonske regulative u oblati opreme pod pritiskom na sigurnosnu opremu – ventili sigurnosti, Uvodničar: Dejan Ćirić.


Drugog dana skupa za učesnike je organizovana poseta kompaniji Elixir Zorka povodom obeležavanja 85 godina od osnivanja. Prikazana je izložba posvećena istorijatu nekadašnje HI Zorka Šabac, održana je prezentacija Elixir Zorka – održiva rešenja za budućnost i organizovan obilazak fabričkog kompleksa.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ podržao je organizaciju ovog tradicionalnog skupa i obezbedio autobuski prevoz učesnika oba dana od Beograda do Šapca.

Kongres Procesing '23 je organizovan prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora. Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova štampan je na srpskom i engleskom jeziku, a zbornik radova u celini biće objavljen na sajtu www.izdanja.smeits.rs. Jedan broj originalnih radova izloženih na Kongresu biće odabran za objavljivanje u časopisu „Procesna tehnika“, u izdanju SMEITS-a i dobijanje oznake DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Jedan broj izabranih radova izloženih na Procesingu '23 nakon uradjenih posebnih recenzija biće predložen za objavljivanje u časopisima „Thermal Science“ (M23) i „Hemijska industrija“ (M23).

Programski pokrovitelji Procesing-a 2023. bili su: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu; Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Sponzori Procesing-a 2023. bili su: Wilo Beograd doo, Beograd; Grundfos Srbija, Beograd; Kazantrade Beograd, Cim Gas, Subotica, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, i Inženjerska komora Srbije.

U skladu sa programom, predstavili su se sponzori: Wilo Beograd doo, (Stevan Galić); Grundfos Srbija, Beograd (Jasminka Savić) i Kazantrade Beograd (Dejan Dotlić).

Snimak sponzorskih izlaganja objavljen je ovde.  


Održavanje 36. Procesinga finansijski je pomoglo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Plejlista snimaka Procesinga '23 objavljena je ovde.   

 

Prikaz sastavio:
prof. dr Miroslav Stanojević,
predsednik Organizacionog odbora
Procesinga '23.

 Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH