latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 23/12/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


36. Međunarodni kongres o procesnoj industriji

Procesing '23 je trideset šesti Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, a suorganizator je Mašinski fakultet u Beogradu – Katedra za procesnu tehniku.

Procesing '23 održaće se 1–2. juna 2023.

Organizatori 

 

 

undefined

Društvo za procesnu tehniku, 
pri SMEITS-u
 Katedra za procesnu tehniku 
Mašinskog fakulteta u Beograd

Datumi i rokovi

 • Prijava teme do 1. marta 2023.
 • Autori će do 10. marta 2023. biti obavešteni o prihvatanju teme.
 • Autori koji učestvuju sa celim radom, rad za recenziju treba da dostave do 25. aprila 2023.
 • Prezentaciju rada treba dostaviti najkasnije do 25. maja 2023.

Prijavu, rad i prezentaciju treba poslati na procesing@smeits.rs.


Okrugli sto

Na Procesingu su u prethodnom period bili organizovani Okrugli stolovi na kojima su razmatrane aktuelne teme: Savremeni postupci termičkog tretmana otpada; Iskustva u primeni biomase kao goriva; Cirkularna ekonomija – alat za održivost industrije; Tretman voda u industriji – iskustva i buduće potrebe; Gasovi u procesnoj industriji – primeri dobre prakse; Obaveze industrije prema propisima u oblasti klimatskih promena i dr.

Posebna tema koja se odnosi na aktuelnosti vezane za opremu podpritiskom (novoj regulativi, razmeni iskustava, problemima i zapažanjima) planira se i na Procesingu '23.

Najava tema okruglih stolova Procesinga '23 sa imenima predsedavajućih i uvodničara biće objavljena u II informaciji.

Tematske oblasti

1. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji

Korišćenje energije u procesnim postrojenjima; energetska efikasnost procesnih postrojenja; primena obnovljivih izvora energije; korišćenje otpadne toplote procesa.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika

Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Hidraulički i pneumatski transport

Transport sitnozrnastih i praškastih čvrstih materijala cevima; Transport tečnih i gasovitih fluida cevima.

10. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

11. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

12. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Sistemi menadžmenta kvaliteta i srodni, standardizovani sistemi menadžmenta – životna sredina, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu, sigurnost informacija, rizici i dr.; Integracija sistema menadžmenta organizacije; Metode, tehnike i alati u planiranju, upravljanju, poboljšavanju i obezbeđivanju kvaliteta, i srodnim sistemima menadžmenta organizacije; Standardizacija, metrologija i kontrola kvaliteta; Akreditacije, provere, ocene i sertifikacije sistema menadžmenta organizacije; Kultura kvaliteta i strategije kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Organizacioni odbor

 • Dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (predsednik),
 • Dr Nikola Karličić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (potpredsednik),
 • Dr Dušan Todorović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
 • Zoran Simić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,
 • Dr Jelena Ruso, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,
 • Dr Milica Karanac, Envico doo, Beograd,
 • Dr Marta Trninić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika,
 • Branislav Todorović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
 • Aleksandar Branković, SET Trebinje, Bosna i Hercegovina,
 • Jelena Salević, SMEITS, Beograd,
 • Vladan Galebović, SMEITS, Beograd

Izlaganje i objavljivanje rada

Procesing '23 se organizuje prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora.

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova na srpskom i engleskom jeziku biće objavljen u štampanom izdanju.

Zbornik radova u celini biće objavljen na sajtu SMEITS-ovih izdanja, imaće svoj CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Jedan broj radova biće predložen za objavljivanje u časopisu "Procesna tehnika" (M53).

Izabrani radovi izloženi na Procesingu '23 mogu biti predloženi od strane recenzenata za objavljivanje u časopisima "Thermal Science" i "Hemijska industrija". Uz poštovanje pravila objavljivanja naučnih radova i saglasnost autora, u zborniku radova Procesinga '23. takvi radovi će biti predstavljen imenima autora, naslovom i apstraktom.

Autori mogu prijaviti i izlagati radove na sledeći način:

 • Izlaganje u okviru programa i objava kompletnog rad u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Izlaganje na posteru i objava kompletnog rada u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Prezentacija u okviru programa.

Zvanični jezici

Zvanični jezici Procesinga '23 su engleski i srpski. Izlaganje i prezentacija mogu biti na srpskom jeziku.

Kotizacija

Puna kotizacija za Procesing '23 iznosi 12.000 dinara, a za članove SMEITS-a 9.600 dinara (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, kafe-pauze, oproštajni ručak i drugo.

Učesnici bez kotizacije mogu da prate program, ali nemaju pravo na kongresni materijal ni prisustvo društvenim događajima.

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije.

Studentski program

Na Procesingu '23 studenti mogu izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i biće proglašen autor najboljeg rada.

Poziv na sponzorstvo

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga '23 i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi ostvarili mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju:

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće objavljeni na odgovarajućem, upadljivom, mestu u pozivu za učešće na skupu i konačnom programu skupa.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće objavljen u zborniku radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika“ u 2023. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u program skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.


Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH