latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 31/08/2018
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


 

Fotonaponski sistemi u gradovima

Proučavanje, projektovanje i primeri izvođenja
fotonaponskih sistema u gradovima

12. oktobar 2018,
Dom inženjera „Nikola Tesla"
Kneza Miloša 9/III

Očigledna potreba za širenjem znanja o fotonaponskim panelima, zakonskim okvirima njihove primene, načinu povećanja energetske efikasnosti, povezivanju sa elektrodistributivnom mrežom u gradovima - podstakla je autore da pripreme ovaj seminar.

Seminar je održan nekoliko puta u Beogradu i Bajinoj Bašti i diskusije učenika srednjih škola, studenata, inženjera i projektanata ukazale su autorima koje detalje treba naglasiti.

Ovoga puta na seminar zovemo nastavnike osnovnih i srednjih škola koji će, nakon odslušanih predavanja, dobiti precizniju sliku o potrebi negovanja održivog razvoja i zaštite životne sredine. Saznaće koje se sve tehnologije koriste u te svrhe i kako na to gleda naše zakonodavstvo. Nastavnici će znatno lakše planirati i realizovati nastavu iz ove oblasti, a koristiće stečena znanja i u opštem obrazovanju svojih đaka.

U poslednjoj prezentaciji nastavnici će aktivno učestvovati, što će dodatno podići nivo poznavanja ove materije.

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije odobrio je ovaj seminar i on je objavljen ovde.  

Kotizacija

Kotizacija iznosi 800 (osam stotina) dinara (bez PDV) i obuhvata sledeće.

  • potvrdu o odslušanom seminaru,
  • knjigu „Tehnika i tehnologija u funkciji zaštite životne sredine" (izdanje SMEITS-a),
  • blok i olovku,
  • osveženje u pauzi.

Četiri i više učesnika iz jedne organizacije imaju pravo na 20% popusta na ukupan iznos.

Seminar se održava u okviru 6. Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije (11. i 12. oktobra 2018) i pozivamo nastavnike da bez plaćanja kotizacije za taj skup, učestvuju u radu prvog dana Konferencije.

Program seminara

11.30–12.00

Prijavljivanje učesnika

12.00–12.45

Zakonski okviri i politika u oblasti obnovljivih izvora električne energije,

Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije

Ključne reči: Pojam i značaj obnovljivih izvora električne energije. Klimatske promene kao osnovni pokretač savremene primene obnovljivih izvora energije. Strateški i regulatorni okviri primene obnovljivih izvora električne energije u Evropi i Srbiji. Dalja očekivanja.

12.45–13.30

Proučavanje i projektovanje mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

dr Zoran Nikolić, Institut tehničkih nauka SANU

Ključne reči: Energija sunca. Fotonaponska konverzija i površinska snaga zračenja. Merenje i proračun mogućeg potencijala sunčevog zračenja na određenoj lokaciji. Pojam autonomnih i mrežom povezanih fotonaponskih sistema. Osnovne karakteristike i primeri primene ovih sistema.

13.30–14.00

Pauza uz kafu

14.00–14.45 

Monitoring i skladištenje energije kod fotonaponskih sistema u gradovima

prof. dr Zoran Stević, profesor Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Primena energetske elektronike kod fotonaponske konverzije: invertori, ispravljači, regulatori i kontroleri. Hemijski izvori energije kao skladišta električne energije. Olovne baterije s mogućnošću dubokog pražnjenja i ostale vrste baterija. Dimenzionisanje baterija u sistemima sa fotonaponskim panelima. Primena kondenzatora kao skladišta električne energije. Energija vodonika i gorivne ćelije. Električna vozila. Novi smerovi razvoja.

14.45–15.30

Implementacija mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

Žarko Ševaljević, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Primeri praktičnog korišćenja osnovnih komponenata fotonaponskih sistema: Fotonaponski paneli, baterije, invertori, ispravljači, rezervno napajanje. Održavanje komponenata fotonaponskih sistema. Zaštita na radu.

Metoda rada

Metoda usmenog izlaganja, uz korišćenje video projektora u kombinaciji sa pitanjima za prva tri dela, a deo 4 uz prikazivanje osnovnih komponenata fotonaponskih sistema.


Ranije održani seminari

Drugi u nizu seminara o fotonaponskim sistemima u gradovima održan je 6. juna 2018. godine u hotelu "Zepter hotel Drina" u Bajinoj Bašti, neposredno pred svečano otvaranje Procesinga '18. Seminar su osmislili i organizovali članovi Društva za obnovljive izvore električne energije pri SMEITS-u: dr Zoran Nikolić, prof. dr Zoran Stević, Rastislav Kragić i Žarko Ševaljević. Moderator će biti dr Zoran Nikolić, predsednik Društva za OIEE.


Vreme

6. juna 2018. godine sa početkom u 12 časova.

Mesto

"Zepter hotel Drina", Bajina Bašta.

Cilj

Učesnici seminara će steći osnovna znanja o fotonaponskim panelima, zakonskim okvirima njihove primene, načinu povećanja energetske efikasnosti, povezivanju sa elektrodistributivnom mrežom u gradovima i biće spremni za rad sa ovom vrstom energetskog izvora.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen profesionalcima koji se bave osnivanjem i projektovanjem fotonaponskih izvora električne energije. Može pomoći inženjerima i tehničarima arhitekture, građevinarstva i mašinstva a posebno iz oblasti elektrotehnike koji se bave izvorima napajanja.

Zadaci seminara

  • Upoznavanje učesnika seminara sa zakonskim okvirima primene fotonaponskog napajanja.
  • Razvijanje svesti o održivom razvoju i zaštiti životne sredine.
  • Prikazivanje i objašnjenje osnovnih karakteristika i mogućnosti fotonaponskog napajanja.
  • Upoznavanje sa sistemima za monitoring i skladištenje električne energije.
  • Razumevanje značaja primene fotonaponskih panela za elektroenergetski sistem.
  • Prikazivanje i objašnjenje realizovanih sistema autonomnih, hibridnih i mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima.

Prikaz prvog seminara

Prvi u nizu seminara o fotonaponskim sistemima u gradovima održan je 27. marta 2018. godine u maloj sali na trećem spratu Doma inženjera i tehničara Srbije u Beogradu. Seminar su osmislili i organizovali članovi Društva za obnovljive izvore električne energije pri SMEITS-u: dr Zoran Nikolić, prof. dr Zoran Stević, Rastislav Kragić i Žarko Ševaljević. Moderator je bio dr Zoran Nikolić, predsednik Društva za OIEE.

 

Marjan Ivanov, prof. dr Zoran Stević, Jasna Ristić, Žarko Ševaljević,
dr Zoran Nikolić, Rastislav Kragić i Ivan Đajić

Prvo izlaganje imao je g. Rastislav Kragić, iz Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, koji je govorio o zakonskim okvirima i politici u oblasti obnovljivih izvora električne energije (prezentaciju možete preuzeti ovde).

O proučavanju i projektovanju mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima govorio je dr Zoran Nikolić, iz Instituta tehničkih nauka SANU, predsednik Društva za OIEE pri SMEITS-u (prezentaciju možete preuzeti ovde).

Prof. dr Zoran Stević, sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, izložio je problematiku monitoringa i skladištenja energije dobijenih fotonaponskim sistemima u gradovima (prezentaciju možete preuzeti ovde).

Na kraju seminara g. Žarko Ševaljević, sa beogradskog Elektrotehničkog fakulteta izložio je primere implementacije mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima, a nakon izlaganja prikazao je kako ti sistemi rade na uređajima koje je preduzeće Andreja d.o.o. iz Temerina, specijalno za ovu priliku, postavilo u sali: pretvarače, kontrolere, baterije, fotonaponski panel, vetrogenerator… (prezentaciju možete preuzeti ovde).

 

Učesnici seminara u sali Doma inženjera i tehničara Srbije

Pored dvadesetak učesnika iz preduzeća širom Srbije, u gostima su bili učenici Elektrotehičke škole „Nikola Tesla“ iz Beograda, na koje je koleginica Jasna Ristić, profesor u toj školi, sa pravom ponosna, jer ne samo da su pažljivo pratili izlaganja, već su i aktivno učestvovali u diskusiji.

Medijski sponzor

Energetski portal

Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH