latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 06/06/2016
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


O obnovljivim izvorima električne energije u Sava centru

U beogradskom Sava centru, 15. i 16. oktobra 2015. godine, održana je 3. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije.

3. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije

Konferenciju je organizovalo Društvo za obnovljive izvore električne energije (DOIEE) pri SMEITS-u. Nakon svečanog otvaranja i veoma dobrog plenarnog predavanja, prof. dr Nikole Rajakovića, saopšteno je ukupno dvadeset sedam, od trideset, radova iz Srbije, Austrije i Ukrajine. Radovi su bili podeljeni u šest tematskih grupa. Cilj Konferencije bila je analiza prednosti i nedostataka savremenih rešenja u oblasti obnovljivih izvora električne energije, koja se primenjuju u svetu u kod nas, kao i obezbeđenje plodotvorne razmene mišljenja i ideja vezanih za razvoj i primenu ovih izvora. Učesnici skupa su dobili štampanu knjigu apstrakta  kao i zbornik prijavljenih radova u digitalnoj formi. Konferenciji je prisustvovalo oko 160 inženjera različitih struka: elektrotehnike, mašinstva, arhitekture, građevine.

Učesnici konferencije, članovi Inženjerske komore Srbije, pridržavajući se prethodno objavljene procedure, mogli su da dobiju po 5, a predavači po 10 bodova shodno propisima o kontinualnom usavršavanju licenciranih inženjera, članova IKS. Nakon završenih predavanja, kao što je bilo i predviđeno, održana je konferencija Društva za OIEE.

Imajući u vidu da se ova konferencija održava svake druge godine i da je prošlo svega šest godina od kako je mr Stevan Šamšalović, dipl. inž. maš., izneo i realizovao ideju o osnivanju DOIEE, pokazalo se da ova oblast ima svoju, sve rastuću publiku. To potvrđuje broj učesnika, kvalitet radova, mesto održavanja, kao i pokrovitelji koji veruju u rad SMEITS-a. Da je ovaj savez mašinske i elektrostruke pravo mesto okupljanja i rada stvaralaca i vizionara, potvrđuju i ostale njegove brojne aktivnosti. To potvrđuju poznati, a nama odani programski i finansijski pokrovitelji, izlagači na pratećim izložbama skupova koje organizujemo, autori radova, kao i verno članstvo.

I pored toga postoje pokušaji da se naš rad omalovaži, da se posle 64. godine uspešnog rada SMEITS-a pojavljuju neki niotkuda i nisačim. Nakon i ovog uspešnog skupa sve njih pozivamo prve nedelje decembra na 46. međunarodni kongres o KGH, na kojem će, takođe, biti reči i o obnovljivim izvorima energije.

3. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije 

3. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije 

Zoran Nikolić

Konferenciju je otvorio dr Zoran Nikolić, iz Instituta tehničkih nauka SANU, predsednik Društva za obnovljive izvore električne energije pri SMEITS-u.

Zahvalio se autorima i pokroviteljima. Generalni pokrovitelj konferencije bila je Elektroprivreda Srbije iz Beograda a pokrovitelji su bili: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, Inženjerska komora Srbije. Programski pokrovitelji su bili: Elektrotehnički fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Institut tehničkih nauka SANU.

Sponzori skupa, Energy Net, Polytechnik i Zodax, predstavili su se kasnije, prema programu Konferencije.

(Video snimak)

Nikola Tanić

Zatim je govorio prof. dr Nikola Tanić, pomoćnik ministra za nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje je finansijski pomoglo održavanje Konferencije.

G. Tanić je istakao veliki značaj nauke i struke u uvođenju i širenju održive upotrebe obnovljivih izvora za Srbiju. Zdrava i održiva proizvodnja energije predstavlja strateški interes naše zemlje. Učesnici 3. Konferencije imaju zadatak da odgovore na sve izazove koje postavljaju nove tehnologije.

Rekao je da će Ministarstvo rado podržavati skupove kao što je 3. Konferencija, jer imaju velikog značaja za naučnu i stručnu javnost.

(Video snimak)  

Zlatan Stojković

Prof. dr Zlatan Stojković, prodekan za nauku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, pozdravio prisutne. Rekao je da su obnovljivi izvori energije jedina budućnost, o čemu govore teme 3. Konferencije o obnovljivim izvorima električne energije. Elektrotehnički fakultet ima sve više predmeta vezanih za obnovljive izvore električne energije.

(Video snimak)  

 

 

 

 

 

 

 Zoran Stević, Nikola Rajaković, Milovan Živković

Prof. dr Zoran Stević, prof. dr Nikola Rajaković, dr Milovan Živković  

Plenarno predavanje, pod nazivom: Varijabilni obnovljivi izvori u srbiji i potrebe za skladištenjem električne energije (The Need for Electricity Storage and Variable Renewable Energy Sources in Serbia) održao je prof. dr Nikola Rajaković, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

(Video snimak)  

U okviru prve tematske grupe pod nazivom: Obnovljivi izvori električne energije i energetska politika izloženo je šest radova koji su govorili o iskustvima primene podsticajnih mera za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u republici Srbiji sa predlogom novog modela razvoja, stanju i perspektivama korišćenja obnovljivih izvora električne energije, smanjenjenju zagađenja životne sredine primenom obnovljivih izvora energije, poboljšanju procesa proizvodnje električne i toplotne energije u TE-TO Novi sad sa aspekta ekonomske i enegretske efikasnosti i smanjenja emisije u produktima sagorevanja, kao i o tome kako doći do sopstvene fotonaponske elektrane.

Tri rada u tematskoj grupi pod nazivom Kogeneracija, razmatrali su sekundarne sirovine iz poljoprivrede u proizvodnji biogoriva, prikazan je primer iz prakse; upotreba pilanskog otpada za proizvodnju toplotne i električne energije sa organskim Rankin ciklusom za potrebe pilane tvrdog drveta i objašnjen je organski Rankinov ciklus za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora - biomase.

Energiji sunca bila je tema pet radova u okviru treće tematske grupe. Detaljnije je objašnjen uticaj temperature na monokristalni solarni panel, prikazani su primeri primene fotonaponskih ćelija u projektovanju arhitektonskih formi, neprekidno napajanje električnom energijom ostrvskih potrošača male vršne snage korišćenjem hibridnih (PV i GA) izvora, zatim eliminacija efekta delimičnog osunčanja u string-invertor fotonaponskim sistemima i patentirani koncentrator sunčeve energije u proizvodnji toplotne i električne energije.

O energiji vetra, u četvrtoj tematskoj grupi, bio je samo jedan rad o korišćenju 3D modela verovatnoće sudara ptice i vetroturbine buduće farme vetrogeneratora "Šušara polja". Samo jedan rad u ovoj grupi govori o stanju u Srbiji u vezi sa energijom vetra.

Drugi dan Konferencije, petak 16. oktobar, otvorila je peta tematska grupa - Hidroenergija. U tri rada je bilo reči o značaju termovizije u preventivnom održavanju malih hidroelektrana, o maloj hidroelektrani na toku rashladne vode termoelektrane „Nikola Tesla B" kao i o uticaju klimatskih promena na optimizaciju hibridnog sistema.

Najveća, šesta tematska grupa bila je posvećena novim tehnologijama. Prikazan je GREE fotonaponski full DC invertor multi VRF sistema, zatim analiza efikasnosti sistema APU-a u distributivnim mrežama sa distribuiranim izvorima energije, uticaj novih tehnologija proizvodnje energije iz geotermalnih resursa, transport elektrona u Bi2(Te2.88Se0.12) monokristalu, bakar u obnovljivim izvorima električne energije, karakterizacija elektrodnih materijala sistema za skladištenje električne energije, nova tehnologija određivanja parametara superkondenzatora u sistemima za rekuperaciju kinetičke energije, modeliranje procesa gasifikacije za demo CHP postrojenje, ekonomična raspodela snaga u mikromrežama, izbor režima rada u cilju povećanja energetske efikasnosti procesa dobijanja staklokeramike i mogućnosti korišćenja otpadnog sumpora u betonima i njihova primena.

Osim kvalitetnih predavanja, za koja su zaslužni autori i članovi Naučno-stručnog odbora, kvalitetu Konferencije su doprineli i učesnici svojim diskusijama nakon svakog predavanja.

Posle sekcijskih izlaganja održan je okrugli sto na temu „Mesto obnovljivih izvora električne energije u energetskoj politici Srbije". Moderator je bio prof. dr Zoran Stević. Skup je pratilo dvadesetak stručnjaka. Nakon korisne diskusije, dogovoreno je da se sledeće izmene i dopune Strategije o energetici dostave nadležnima. 

  • posebno istaći i konkretizovati učešće OIEE
  • stvoriti povoljnu investicionu klimu za OIEE
  • mikro hidroelektrane prebaciti u nadležnost lokalnih samouprava
  • ukinuti kvote za solarne elektrane
  • obezbediti povoljne kredite
  • maksimalno uključiti domaće znanje u ovoj oblasti
  • formirati nacionalni Centar za OIEE 

Godišnja konferencija Društva za obnovljive izvore električne energije pri SMEITS-u održana je nakon toga. Jednoglasno je prihvaćen je godišnji izveštaj o radu Društva za obnovljive izvore energije i potvrđen sastav Upravnog odbora Društva.

Po završetku Konferencije svi gosti su nastavili druženje uz prigodan ručak u restoranu Sava centra.

dr Zoran Nikolić,
predsednik Organizacionog odbora
3. MKOIEE

dr Zoran Stević,
predsednik Naučnog odbora
3. MKOIEE

Prezentacije održanih predavanja 

Plenarno predavanje 

undefined

VARIJABILNI OBNOVLJIVI IZVORI U SRBIJI I POTREBE ZA SKLADIŠTENJEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

The Need for Electricity Storage and Variable Renewable Energy Sources in Serbia
Nikola RAJAKOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Zoran STEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; i Ilija BATAS BJELIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 

 

Sesija 1 Obnovljivi izvori električne energije i energetska politika

undefined

ISKUSTVA PRIMENE PODSTICAJNIH MERA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLЈIVIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI SA PREDLOGOM NOVOG MODELA RAZVOJA

Experience of Implementation of Incentive Measures for Renewable Energy Power Production in Republic of Serbia with Proposal of New Model for Development
Rastislav KRAGIĆ, Republika Srbija, Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd; Tomislav PERUNIČIĆ, JP Elektroprivrda Srbije, Beograd 

undefined

STANJE I PERSPEKTIVE KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Status and Perspectives of the Renewable Electricity Use
Dušan NIKOLIĆ, Entura, Hobart, Tasmania, Australia; Zoran NIKOLIĆ; Institut tehničkih nauka SANU, Beograd 

undefined

SMANJENJE ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE PRIMENOM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Reducing the Environmental Pollution by Using Renewable Energy Resources
Nada ŠTRBAC, Aleksandra MITOVSKI, Dragana ŽIVKOVIĆ, Ljubiša BALANOVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Milanče MITOVSKI, RTB-Bor Grupa, Bor 

undefined

POBOLJŠANJE PROCESA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE U TE-TO NOVI SAD SA ASPEKTA EKONOMSKE I ENEGRETSKE EFIKASNOSTI I SMANJENJA EMISIJE U PRODUKTIMA SAGOREVANJA

Improving the Process of Electricity and Heat in Power Plant Novi Sad from the Aspect of Economic and Efficiency Stimulate the Energy and Emissions Reductions in the Exhaust Gas
Slobodan STEVANOVIĆ, Zoran ŠUŠNJEVIĆ, Miloš SARAMANDIĆ, Dragan TOMIĆ, JP EPS ogranak Panonske TE-TO, Novi Sad 

undefined

KAKO DO SOPSTVENE FOTONAPONSKE ELEKTRANE U REPUBLICI SRBIJI

How to Get Your Own Photovoltaic Power Plant
Neven Katanić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 

 

Sesija 2 Kogeneracija 

undefined

SEKUNDARNE SIROVINE IZ POLJOPRIVREDE U PROIZVODNJI BIOGORIVA

Raw Materials for Agriculture in the Production of Biofuels
Predrag PETROVIĆ, Marija PETROVIĆ, Institut „Kirilo Savić", Beograd 

undefined

UPOTREBA PILANSKOG OTPADA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE SA ORGANIC RANKINE CIKLUSOM ZA POTREBE PILANE TVRDOG DRVETA, PRIMER IZ PRAKSE

Case Study; Sawmill Residue Use for the Production of Heat and Electricity Using the Organic Rankine Cycle Within a Hard Wood Sawmill
Lukas SCHIRNHOFER, Bernhard BRENNER, Viktor RADIĆ, Polytechnik Biomass Energy 

undefined

ORGANSKI RANKINOV CIKLUS ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVOG IZVORA - BIOMASE

Organic Rankine Cycle for the Production of Electricity from Renewable Energy Sources - Biomass
Radoje KREMZER, Beograd

 

 

 Predstavljanje sponzora 

Polytechnik, Austrija
Zodax, Beograd 

 

Sesija 3 Energija sunca 

undefined

UTICAJ TEMPERATURE NA MONOKRISTALNI SOLARNI PANEL

Effect of Temperature on a Mono-Crystalline Solar Panel
Zoran STEVIĆ, Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Marijana PANTOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd; Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd 

undefined

PRIMERI PRIMENE FOTONAPONSKIH ĆELIJA U PROJEKTOVANJU ARHITEKTONSKIH FORMI 

Examples of Photovoltaic Cells Application in Designing of Architectural Forms 
Milovan ŽIVKOVIĆ, Cappoto Build, Beograd; Budimir S. SUDIMAC, Anđela DUBLJEVIĆ, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 

undefined

NEPREKIDNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM SNAGOM OSTRVSKIH POTROŠAČA MALE VRŠNE SNAGE (DO 4kW) KORIŠĆENJEM HIBRIDNIH (PV I GA) IZVORA

The Uninteruptable Electric Power Supply of Island Low Peak Power Consumers (up to 2.5 kW) by Using the Hybrid (Pv and Ga) Sources
Žarko ŠEVALJEVIĆ, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Beograd; Zoran NIKOLIĆ, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd 

undefined

ELIMINACIJA EFEKTA DJELIMIČNOG OSUNČANJA U STRING-INVERTOR FOTONAPONSKIM SISTEMIMA

Elimination of the Partial Shading Effect in String-Inverter Photovoltaic Systems
Miodrag FORCAN, Želјko ĐURIŠIĆ, Jovan MIKULOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 

undefined

PATENTIRANI KONCENTRATOR SUNČEVE ENERGIJE U PROIZVODNJI TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE

Patented Concentrator of Solar Energy in Production of Thermal Energy and Electricity
Stanko KOVAČEVIĆ, Samuel MRAVIK, Elektromobili d.o.o., Pančevo; 
Aleksandar RODIĆ, Željko DESPOTOVIĆ, Ilija STEVANOVIĆ, Miloš JOVANOVIĆ, 
Institut „Mihajlo Pupin" d.o.o. Beograd 

 

Sesija 4 Energija vetra

undefined

KORIŠĆENJE 3D MODELA VEROVATNOĆE SUDARA PTICE I VETROTURBINE BUDUĆE FARME VETROGENERATORA "ŠUŠARA POLJA"

Use of 3D Probability Model of a Bird - Wind Turbine Collision for the Purpose of the Future Wind Farm "Šušara Fields"
Đorđe KLISIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; Nikola BEŽANIĆ, Ivan POPOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Petak, 16. oktobar 2015. 

Sesija 5 Hidroenergija 

undefined

TERMOVIZIJA U PREVENTIVNOM ODRŽAVANJU MALIH HIDROELEKTRANA

Infrared Thermography in Preventive Maintenance of Small Hydropower Plants
Marijana PANTOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd; Zoran STEVIĆ, Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ, Milena JEVTIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor 

undefined

MALA HIDROELEKTRANA NA TOKU RASHLADNE VODE TERMOELEKTRANE „NIKOLA TESLA B"

Small Hydro Power Plant at The Cooling Water Stream of the Thermal Power Plant "Nikola Tesla B" 
Zoran STOJANOVIĆ, Nemanja BANJALIĆ, JP Elektroprivreda Srbije, ogranak Termoelektrane „Nikola Tesla", Obrenovac; Vladimir STEVANOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 

undefined

UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA OPTIMIZACIJU HIBRIDNOG SISTEMA

Climate Change Impact of the Hybrid System Optimization
Milan TOMOVIĆ, Miroljub JEVTIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica 

 

Sesija 6 Nove tehnologije 

undefined

FOTONAPONSKI FULL DC INVERTER MULTI VRF SISTEM KOMPANIJE GREE

Gree Fotovoltaic Full DC Inverter Multi VRF System
Branislav SERDAR, Energy Net, Kać 

undefined 

 

 

ANALIZA EFIKASNOSTI SISTEMA APU-A U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SA DISTRIBUIRANIM IZVORIMA ENERGIJE

Analysis of the Automatic Reclosing System Efficiency in Distribution Networks with Distributed Generation
Miodrag FORCAN, Želјko ĐURIŠIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd  

undefined

MULTIAPLIKATIVNI UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ENERGIJE IZ GEOTERMALNIH RESURSA

A Multiapplication Impact of New Technologies of Production an Electricity Power from Geothermal Resources
Njegoš DRAGOVIĆ, Milovan VUKOVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor 

 

TRANSPORT ELEKTRONA U BI2(TE2.88SE0.12) MONOKRISTALU

Electronic Transport in BI2(TE2.88SE0.12) Single Crystal
Emina POŽEGA, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor; Svetlana IVANOV, Zoran STEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Lidija GOMIDŽELOVIĆ, Ana KOSTOV, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor; Đorđe VELJOVIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu; Milan RADOVANOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad 

undefined

BAKAR U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 

Copper in Renewable Energy Sources 
Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ, Zoran STEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Sanja PETROVIĆ, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor; Vesna GREKULOVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor 

undefined

KARAKTERIZACIJA ELEKTRODNIH MATERIJALA SISTEMA ZA SKLADIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Characterization of Electrode Materials In Electrical Power Storage Systems
Zoran STEVIĆ, Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ, Vesna FAJNIŠEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor, Marijana PANTOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd, Sanja PETROVIĆ, IRM, Bor; Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd 

 

NOVA TEHNOLOGIJA ODREĐIVANJA PARAMETARA SUPERPROVODNIKA U SISTEMIMA REKUPERACIJE KINETIČKE ENERGIJE

Improved Technology of Determination of Supercapacitor`s Parameters for the Kinetic Energy Recovery Systems
Victor BUSHER, Valeriy SYTNIKOV, Victorija JARMOLOVICH, Odessa National Polytechnic University, Ukrajina 

undefined

MODELIRANJA PROCESA GASIFIKACIJA U OGLEDNOM CHP POSTROJENJU

Modelling of Gasification Process in demo CHP Plant
Aleksandar DEDIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; Srbislav GENIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Nenad ĆUPRIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu 

undefined

EKONOMIČNA RASPODELA SNAGA U MIKROMREŽAMA PRIMENOM HARMONIJSKOG ALGORITMA (Prvi deo: Formulacija problema)

Economic Dispatch in Microgrids - Part I: Problem Formulation
Jordan RADOSAVLJEVIĆ i Miroljub JEVTIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica 

undefined

EKONOMIČNA RASPODELA SNAGA U MIKROMREŽAMA PRIMENOM HARMONIJSKOG ALGORITMA (Drugi deo: Metod rešavanja problema)

Economic Dispatch in Microgrids - Part II: Problem Solution
Jordan RADOSAVLJEVIĆ i Miroljub JEVTIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica 

 

IZBOR REŽIMA RADA U CILJU POVEĆANJA EFIKASNOSTI PROCESA DOBIJANJA STAKLOKERAMIKE

Operating Mode Selection in Order to Increase the Energy Efficiency of the Glass-Ceramic Materials Production
Mira COCIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Mihovil LOGAR, Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu;Viša TASIĆ, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Snežana DEVIĆ, Institut za ispitivanje materijala, Beograd 

undefined

MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OTPADNOG SUMPORA U BETONIMA I NJIHOVA PRIMENA

Possibilities of Using Sulfur for Concrete Production and its Application
Milica VLAHOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd; Aleksandar SAVIĆ, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Sanja MARTINOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd; Tatjana VOLKOV-HUSOVIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd  Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH