latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 13/11/2014
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


SUŠENJE I SUŠARE

Prof. dr. Radivoje M. Topić, dipl. inž. maš.

undefined

 

"Sušenje i sušare popunjava prazninu i važnu potrebu i od neprocenjive vrednosti je. "
- izvod iz recenzije

Knjiga obrađuje osnovne pojmove u vezi sa definisanjem i izvođenjem procesa sušenja uz ispunjenje osnovnih zahteva, kao što su: maksimalni intenzitet ostvarivanja procesa, minimalna "potrošnju" energije i dobijanje proizvoda zahtevanog kvaliteta!

Saznajte sve što je važno o teoriji, tehnici i tehnologiji i praksi procesa sušenja različitih proizvoda i primeni procesa sušenja u različitim oblastima (dorada poljoprivrednih proizvoda, industrija keramike i građevinarstvo, hemijska, prehrambena, farmaceutska industrija! Pronađite detaljne informacije interdisciplinarnih oblasti.
Sušenje je jedna od najstarijih i najčešćih pojedinačnih operacija u različitim oblastima življenja. Do sada, međutim, nije bilo izvornih referenci na raspolaganju koje pokrivaju oblast teorije, tehnike, tehnologije i praktične primene procesa sušenja.

Ova jedinstvena knjiga pokušava da odgovori tim zahtevima.
Knjiga Sušenje i sušare kroz tri poglavlja obrađuje teoriju, tehniku i tehnologiju procesa sušenja i odgovarajuća rešenja za izvođenje toga procesa.
Autor je poseban naglasak stavio na:

  • osnove teorije procesa sušenja, koji se razmatra kao složen fizičko hemijski proces, daju se rezultati analitičkih i eksperimentalnih istraživanja, uopšteni u obliku osnovnih zakonitosti i računskih izraza, kao i opis načina i rešenja za sušenje i mogućnosti optimizacije rešenja i intenzifikacije procesa. 
  • • na načine inženjerskog proračuna postrojenja za sušenje i veliki broj podataka vezanih za racionalne načine i optimalne režime procesa sušenja različitih materijala u različitim postrojenjima. 
  • • na raznovrsnost prikazanih načina i rešenja za sušenje.

U knjizi Sušenje i sušare se na specifičan način, koncizno i jasno obrađuju pitanja vezana za proces sušenja, teoriju, tehniku i tehnologiju, što je od izuzetne važnosti ne samo za mlade inženjere i istraživače, već i za rešavanja problema u praksi i osvajanje novih rešenja uređaja i opreme u ovoj oblasti, imajući u vidu i aspekt održivog razvoja.

Sadržaj

Sušenje
Fizičko mehanički osnovi procesa sušenja
Osnovi teorije prenosa energije i vlage u procesu sušenja
Osnovi tehnike sušenja
Kratki pregled postrojenja za sušenje i osnove inženjerskog proračuna
Osnove pojava prenošenja i tehnike sušenja
Osnovni zakoni prenošenja vlage u vlažnim materijalima
Prenošenje toplote i vlage u vlažnim materijalima
Klasifikacija postrojenja za sušenje i osnovi inženjerskog proračuna
Proračun trakastih sušara
Proračun šahtnih sušara
Proračun dobošastih sušara
Proračun sušara sa fluidizovanim slojem
Proračun pneumatskih sušara
Proračun sušara sa raspršivanjem materijala
Proračun kombinovanih sušara
Proračun komornih sušara
Proračun tunelskih sušara
Projektovanje uređaja i postrojenja za sušenje
Specijalne tehnike i tehnologije procesa sušenja
Načini izdvajanja vlage i klasifikacija načina termičkog 
sušenja prema energetskim karakteristikama
Termoradijaciono sušenje
Kontaktno sušenje 
Molekularno sušenje (sušenje materijala sublimacijom)
Sušenje u električnom polju struje visoke i supervisoke frekvencije 
Sušenje u akustičnom, ultrazvučnom polju
Sušenje procesom osmoze 
Korišćenje Sunčeve energije za sušenje
Korišćenje toplotne pumpe u procesima sušenja
Indirektno sušenje 
Sušenje voća i povrća korišćenjem solarne energije
Specijalne tehnologije procesa sušenja i nova rešenja Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH