latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 28/05/2017
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.


27. PROCESING '14
Beograd, 22-24. septembar 2014.

Generalni pokrovitelj

 

Messer Tehnogas, Beograd

PROGRAM PROCESINGA '14

Procesing '14 se održava u krugu fabrike
Messer Tehnogas u Beogradu,
Banjički put 62.

Ljubazni domaćini obezbediće osveženje i lagani ručak
u pauzama između sesija.

Pogledajte na mapi gde se održava
Procesing '14
 

 

Prisustvo Procesingu '14 je bez kotizacije, 
ali uz prethodnu obaveznu elektronsku prijavu Organizatoru
U prijavi obavezno navedite svoje ime, prezime i preduzeće. 

 

Program Procesinga '14

PONEDELJAK, 22. SEPTEMBAR 2014.

09.30-10.00 h     Prijavljivanje učesnika i uručivanje kongresnog materijala

10.00-10.45 h     Otvaranje 27. kongresa - Procesinga 2014

  • Uvodna reč, predsednika Organizacionog odbora
  • Obraćanje počasnih gostiju, predstavnika pokrovitelja
  • Zvanično otvaranje Kongresa
  • Dodela povelja:
    1. za najbolji diplomski rad u 2014.
    2. za doprinos u oblasti procesne tehnike 

10.45-11.00 h   Pauza

11.00-12.30 h   Okrugli sto „Preventivna i interventna reparatura metalizacijom"

12.30-12.45 h   "Istorijat postrojenja za razlaganje vazduha", Ilija Trujić, Messer Tehnogas AD

12.45-13.00 h   Predstavljanje nove knjige "Svojstva procesnih fluida"
                               S. Genića, B. Jaćimovića, M. Jarića i N. Budimira

13.00-13.15 h   Predstavljanje nove knjige "Sušenje i sušare"
                               Radivoja M. Topića

13.15-13.30 h  1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta
Predsedavajući: prof. dr Miroslav Stanojević 

1.     Praktičan primer metodologije veštačenja eksplozije kotla za etažno grejanje
lija Đinović, Miloš Milošević, Petar Kolendić, Srbislav Genić

13.30-15.00 h   2. Procesne tehnologije
Predsedavajući: prof. dr Aleksandar Jovović

2.     Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim TE značajna za primenu
u industriji građevinskog materijala
N. Karličić, M. Stanojević, D. Radić, M. Bajić

3.     Primena konvencionalne i kriogene tehnologije rashladnih sistema u procesnoj industriji
Damjan Karlovčan

4.     Mogući procesi za preradu rude zlata u Srbiji
Branislav Grbović, Greg Henderson

6.     Životni ciklus projekta tehnologije proizvodnje i usluga sa različitim procesnim postrojenjima
Zoran Radojević, Darko Radojević, Ivan Radojević

7.     Novi ekološki softver za ispitivanje prenosa toplote i pada pritiska
u vertikalnom termosifonskom reboileru
Sonja Stefanov

8.     Krive neravnomjernosti distribucije vode u vlažnim rashladnim tornjevima
Sanja Stijačić, Davor Milić, Dušan Golubović, Novica Stijačić, Stojan Simić, Mirko Dobrnjac

15.00-16.00 h   Pauza za ručak

16.00-17.30 h   3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i
                               održavanje procesnih postrojenja
Predsedavajući: prof. dr Srbislav Genić

9.     Osnovi sistema za automatsko upravljanje industrijskog kotla na biomasu
Milijana Paprika, Branislav Repić, Dragoljub Dakić, Milica Mladenović,
Aleksandar Erić, Dejan Đurović

10.  Rešenјe za eliminisanјe buke iz postrojenјa za klimatizaciju
Miloš Mihailović, Petar Kolendić, Ilija Đinović

11.  Problemi u radu cilindričnog toplovodnog kotla i otklanjanje uzroka oštećenja
Titoslav Živanović, Dragan Tucaković, Goran Stupar

12.  Uporedna analiza proračuna ciklusa gasnih turbina sa vazduhom hlađenim lopaticama
Milana Guteša, Vojin Grković

13.  Primena plana eksperimenta (DOE) na reparaciju ubrizgača goriva
Dejan Janković, Mileta Ristivojević

14.  Rekonstrukcija upravljačkog sistema mašine za urezivanje navoja navrtki
Stanko Stankov, Nikola Danković

UTORAK, 23. SEPTEMBAR 2014.

09.15-10.30 h   3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i
                               održavanje procesnih postrojenja (nastavak)
Predsedavajući: prof. dr Dejan Radić

15.  Regulacija elektromotornih pogona na srednjem naponu
Stanko Stankov, Nikola Danković

16.  Napajanje individualnih potrošača hibridnim sistemima
Stanko Stankov

17.  Modeliranje sistema za baždarenje industrijskih vodomera
Stanko Stankov

18.  Tehnološki elementi projektovanja deponija
Milica Karanac, Marina Mihajlović, Ana Dajić, Dimitrije Stevanović,
Jovan Jovanović, Mića Jovanović

19.  Upravljanje deponijskim gasom
Milica Karanac, Marina Mihajlović, Ana Dajić, Dimitrije Stevanović,
Jovan Jovanović, Mića Jovanović

10.30-10.45 h   Pauza

10.45-12.15 h   4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme
Predsedavajući: prof. dr Aleksandar Petrović

20.  Zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva tokom izgradnje
postrojenja za separaciju vazduha
Radomir Jovičić, Aleksandar Sedmak, Radica Prokić Cvetković,
Olivera Popović, Meri Burzić, Katarina Jovičić

21.  Procedura i tok generalnog servisa razmenjivača toplote
Milan Rikalović

22.  Nelinearna analiza 3D modela posude pod pritiskom opterećene unutrašnjim pritiskom
M. Balać, A. Petrović, A. Grbović, N. Mitrović, M. Milošević

23.  Ispitivanje transmisije i semeringa i određivanje težišta traktora
sa priključnim oruđem (agregatiranje)
Lazar Mandić

24.  Trodimenzijski model za predviđanje dvofaznog strujanja sa generacijom pare
oko cevi u snopu u isparivačima i generatorima pare
Blaženka Maslovarić, Vladimir Stevanović, Sanja Milivojević, Milan M. Petrović

25.  Tehnologija zavarivanja kao deo tehničke dokumentacije opreme pod pritiskom
Igor Martić, Stevan Budimir, Saša Mladenović

26.  Emisije štetnih materija iz malih postrojenja za sagorevanje biomase
Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Miroslav Stanojević, Marko Obradović, Dušan Todorović

27.  Sagorevanje gasovitih goriva niske toplotne moći u gorionicima sa poroznim inertnim slojem
Mirjana Stamenić, Branislav Jaćimović, Srbislav Genić, Goran Jankes,
Tomislav Simonović, Nikola Tanasić, Marta Trninić

12.15-12.30 h   Pauza

12.30-13.45 h   5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj
Predsedavajući: doc. dr Jelena Janevski

28.  Upotreba otpadnih gorivih materijala u cementnoj industriji
Aleksandar Tomović, Miroslav Stanojević, Aleksandar Jovović, Nikola Karličić

29.  Tehnologija korišćenja različitih otpadnih goriva sagorevanjem u fluidizovanom sloju
Milica Mladenović, Dragoljub Dakić, Stevan Nemoda, Milijana Paprika,
Aleksandar Erić, Branislav Repić

30.  Istraživanje mogućnosti korišćenja u energetske svrhe otpadnog materijala
iz procesa obrade baznih ulja aktivnom glinom
Stojan Simić, Branko Despotović, Miroslav Stanojević, Zoran Petrović

31.  Razmatranje mogućnosti iskorišćenja otpadnog kondenzata u cilju
racionalizacije potrošnje energije u rafinerijama
Stojan Simić, Miroslav Stanojević, Željko Džudželija

32.  Novine u Zakonu o patentima
Jelena Popović

13.45-15.00 h   Pauza za ručak

15.00-16.30 h   5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj (nastavak)
Predsedavajući: doc. dr Zoran Janjuš

33.  Procjena produkcije komunalnog otpada na području Grada Doboja
Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović, P. Ilić, B. Arsenović

34.  Model proračuna prizemnih koncentracija
Slavko N. Đurić, Mirjana B. Ćeranić, Tijana R. Kosanić, Saša D. Brankov, Milan M. Milotić

35.  Izdvajanje organskih materija iz otpadnih gasova kriogenom kondenzacijom
sa tečnim azotom prilikom reciklaže rashladnih uređaja
Nemanja Jović, Zoran Jurić, Zvezdan Živković

36.  Obnovljivi izvori energije u Srbiji - malo urbano postrojenje u Nišu
Jelena N. Janevski, Branislav V. Stojanovic, Dejan M. Mitrović, Milica B. Stojanović

37.  Obnovljivi izvor energije - hidroelektrane sa malim padom
Živojin Stamenković, Jasmina Bogdanović Jovanović, Dragan Svrkota

38.  Primena mikroreaktorskih sistema u zaštiti životne sredine: obezbojavanje otpadnih voda
Ana Dajić, Dimitrije Stevanović, Milica Karanac, Marina Mihajlović,
Jovan Jovanović, Dušan Mijin, Mića Jovanović

SREDA, 24. SEPTEMBAR 2014.

09.00-10.30 h   6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji
Predsedavajući: doc. dr Nenad Mitrović

39.  Razvoj sistema za kontinualno uvođenje malih bala kod kotlova koji koriste baliranu biomasu
Branislav Repić, Dragoljub Dakić, Dejan Đurović, Aleksandar Erić, Milica Mladenović

40.  Tehnički i ekonomski aspekti proizvodnje i korišćenja biogasa iz stajnjaka
u kogenerativnom postrojenju na farmi za uzgoj svinja „VIZELJ"
Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Goran Jankes, Miroslav Stanojević,
Mirjana Stamenić, Marta Trninić, Nikola Petković

41.  Prednosti sistema za gasifikaciju biomase u cilju spregnute proizvodnje
toplotne i električne energije u Srbiji
Goran Jankes, Tomislav Simonović, Marta Trninić, Nikola Tanasić,
Mirjana Stamenić, Miroslav Stanojević

42.  Karakteristike pepela poljoprivrednih biljnih ostataka
Marta Trninić, Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Mirjana Stamenić,
Goran Jankes, Miroslav Stanojević, Aleksandar Jovović

43.  Logistika snabdevanja energetskog postrojenja biomasom
Damir Đaković, Branka Gvozdenac Urošević, Goran Vasić

44.  Pad pritiska vazduha pri strujanju kroz sloj pšenične slame - diskusija
eksperimentalno dobijenih rezultata
Đorđije Doder

10.30-10.45 h   Pauza

10.45-11.45 h   7. Sušenje i sušare
Predsedavajući: prof. dr Radivoje Topić

45.  Energetski bilansi sušenja u industriji prerade žitarica
Jasna Tolmač, Dragiša Tolmač, Slavica Prvulović

46.  Matematičko modeliranje sile loma na istezanje masivnog drveta
produženog sa zupčastim vezom
Atif Hodžić, Redžo Hasanagić

47.  Grafoanalitički prikaz i uopštavanje krivih statike procesa sušenja
Radivoje M. Topić, Nenad Lj. Ćuprić, Goran R. Topić

48.  Sušenje bioloških materijala u kombinovanoj solarnoj sušari
Radivoje M. Topić, Dragomir M. Aćimović, Jelena R. Topić

12.00-13.00 h Konferencija Društva za procesnu tehniku SMEITS-a

                              Zatvaranje Kongresa 

undefined

Generalni pokrovitelj  
49. kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
49. kongresa o KGH