latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 12/07/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Prikaz Procesing '22.

35. Međunarodni Kongres o procesnoj industriji, koji je organizovalo Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotheničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu – Katedrom za procesnu tehniku, održan je od 1. do 3. juna 2022, u hotelu Holiday Inn u Beogradu.

Ove godine je kao suorganizator bio uključen i Samit energetike Trebinje (SET) jedan od vodećih regionalnih skupova u oblasti energetike.

Kongres je svečano otvoren u sredu 1. juna 2022, u 9.30 h. Na otvaranju skupa učesnicima i gostima obratili su se prof. dr Aleksandar Jovović (predsednik Društva za procesnu tehniku SMEITS-a), prof. dr Dušan Todorović (predsednik Naučnog odbora) i prof. dr Miroslav Stanojević (predsednik Organizacionog odbora), koji su predstavili program Kongresa i aktivnosti Društva za procesnu tehniku.

 

Prof. dr Aleksandar Jovović, predsednik Društva za procesnu tehniku

 

Prof. dr Dušan Todorović, predsednik Međunarodnog naučnog odbora

 

Prof. dr Miroslav Stanojević, predsednik Organizacionog odbora


Nakon toga prisutnima su se obratili gosti skupa:

 

Prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog Fakulteta u Beogradu

 

Prof. dr Radoje Vujadinović, dekan Mašinskog fakulteta u Podgorici, Crna Gora

 

G. Mirko Aranđelović, predsednika Izvršnog odbora inženjera mašinske struke Inženjerske komore Srbije

 

G. Vladimir Milovanović, direktor kompanije „Beo čista energija“ iz Beograda

 

G. Aleksandar Branković, direktor Samita energetike Trebinje (SET-a), Bosna i Hercegovina

 

Prof. dr Bratislav Blagojević, predsednik Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, SMEITS-a

 

Skup je zvanično otvorio doajen procesne tehnike, prof. dr Martin Bogner

Po tradiciji, na otvaranju 35. Procesinga dodeljena su priznanja Društva za procesnu tehniku SMEITS-a za doprinos u oblasti procesne tehnike, za najbolje master radove u u 2021/2022. godini i za najbolje prijavljene radove. Žiri za dodelu priznanja je bio u sastavu: predsednik: prof. dr Aleksandar Jovović (Mašinski fakultet u Beogradu), članovi: prof. dr Dušan Todorović, prof. dr Miroslav Stanojević, prof. dr Mirjana Stamenić i prof. dr Dejan Radić.

Povelja za doprinos procesnoj tehnici dodeljena je dr Marku Obradoviću, vanrednom profesoru Mašinskog fakulteta u Beogradu, a Povelja za doprinos organizaciji Procesinga i radu Društva za procesnu tehniku u 2022. godini. uručena je Branislavu Todoroviću, dipl. inž. maš. Priznanja su uručili prof. dr Miroslav Stanojević i prof. dr Dušan Todorović.

 

Povelja za najbolji master rad. Marko Đurović, mas. inž. maš., Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, za rad „Idejno rešenje linije za filtraciju u postrojenju za pripremu pijaće vode kapaciteta 180 l/s“, mentor prof. dr Dušan Todorović.

 

Povelja za najbolji master rad. Danijela Babović, mas. inž. teh., Univerzitet u Beogradu Tehnološko-metalurški fakultet, za rad „Numerička analiza i optimizacija procesnih parametara granulacije u fluidizovanom sloju u proizvodnji farmaceutskog proizvoda RAPTEN DUO primenom neuronskih mreža“, mentor prof. dr Tatjana Kaluđerović Radoičić.

 

Povelja za najbolji master rad. Dušan Tojagić, mas. inž. maš., Fakulteta Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu, za rad „Prilog istraživanju uticaja projektnih odluka na radne karakteristike isparivača“, mentor doc. dr Đorđije Doder.

 

Povelja za najbolji rad na Procesingu'22 dodeljena je grupi autora: Alija Salkunić, Nikola Belobaba, Bajro Salkunić, Ljiljana Stanojević, Slavica Bogdanović, za rad „Priprema kompanije ELIXIR GROUP za uvođenje prekograničnog mehanizma za prilagođavanje ugljenika na granicama EU (CBAM)“.

 

G. Aleksandar Branković, direktor SET, Trebinje, uručio je zahvalnicu prof. dr Aleksandru Jovoviću, predsedniku Društva za procesnu tehniku

U Naučnom i Organizacionom odboru Procesinga'22 bili su uključeni predstavnici mašinskih i tehnoloških fakulteta u Srbiji (Beograda, Novog Sada, Niša, Leskovca, Kragujevca, Kraljeva, Zrenjanina i Aranđelovca) i zemalja regiona, u okviru kojih je oblast procesne tehnike zastupljena u nastavi.

Kongres je i ove godine okupio vodeće stručnjake u oblasti procesne tehnike iz zemlje i inostranstva, a tokom trodnevnog skupa predstavljeno je 52 rada (od kojih 5 u vidu postera) iz oblasti procesnih tehnologija; projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja procesnih postrojenja; osnovnih i pomoćnih operacija, aparata i mašina u procesnoj industriji; energije u procesnoj industriji; inženjerstva životne sredine i održivog razvoja; procesa i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji; sušenja i sušara; gasne tehnike; modelovanja i optimizacije procesnih i termoenergetskih postrojenja; merenja i upravljanja u procesnoj industriji; i menadžmenta kvaliteta i standardizacije u organizacijama. Autori radova su dostavili pripremljene prezentacije u jednobraznoj formi koja je bila definisana za skup.

U toku tri dana rada na Kongresu je bilo oko 265 učesnika (inženjera iz privrede, sa fakulteta, instituta) i jedan broj gostiju.

U okviru kongresa održana su i dva tematska okrugla stola.

Nova domaća zakonska regulativa u oblasti opreme pod pritiskom

Predsedavajući i uvodničari: prof. dr Aleksandar Petrović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu; Olga Antić, predstavnica Ministarstva rudarstva i energetike; Boško Aleksić, ocenjivač ATS-a i predavač na kursevima za IBR, dipl. inž. maš. i Radivoje Nikoličić, dipl. inž.maš., iz Akreditacionog tela Srbije – ATS.

 

Prof. dr Aleksandar Petrović, Boško Aleksić, Olga Antić-Miočinović, Radivoje Nikoličić

Okrugli sto je obuhvatio sledeće teme:

Tema 1. Zahtevi za obrazovanjem kadrova koji se bave opremom pod pritiskom, uvodna reč: Boško Aleksić, dipl. inž. maš., ocenjivač ATS-a, predavač na kursevima za IBR.

Tema 2. Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom, uvodna reč: Radivoje Nikoličić, dipl. inž. maš., Akreditaciono telo Srbije – ATS.

Diskusija je obuhvatila razgovor o minimalnom nivou potrebnog obrazovanja koja moraju da poseduju lica zaposlena u imenovanim telima i lica koja se bave ispitivanjem, održavanjem, i korišćenjem opreme pod pritiskom; o uvođenju sertifikacije u oblast opreme pod pritiskom; o nadležnostima kontrolnih tela i ispitnih laboratorija; o akreditacijama za potrebe imenovanja.

Tema 3. Inicijativa za ponovno udruživanje imenovanih tela i korisnika opreme pod pritiskom.

Predloženo je osnivanje Komiteta za opremu pod pritiskom u okviru Društva za procesnu tehniku, sa ciljem rešavanja aktuelnih probleme u primeni propisa, brige o unapređenju znanja, predlaganja poboljšanja o svim aktivnostima, donošenja preporuka za rad u ovoj oblasti.

Savremeni postupci termičkog tretmana otpada. Iskustva u primeni biomase kao goriva

Predsedavajući i uvodničari: prof. dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Milovanović, direktor preduzeća Beo čista energija, iz Beograda, prof. dr Filip Kokalj, sa Mašinskog fakulteta u Mariboru, Slovenija, Danijela Božanićekspertkinja u oblasti klimatskih promena i Nebojša Vraneš, predstavnik Privredne komore Srbije.

 

Prof. dr Aleksandar Jovović, Danijela Božanić, Nebojša Vraneš, prof. dr Filip Kokalj i Vladimir Milovanović

Na okruglom stolu je između ostalih učesnika, govorio Vladimir Milovanović, direktor Beo čiste energije, koji je predstavio projekat i prednosti energetskog iskorišćenja komunalnog otpada u elektrani čija gradnja je u završnoj fazi. Uz aktivnosti Grada Beograda na poboljšanju infrastrukture za upravljanje otpadom, efikasnija organizacija primarne separacije otpada i povećanje stopa ponovnog iskorišćenja određenih komponenti komunalnog otpada, projekat u Vinči će značajno doprineti da se prestonica Srbije svrsta u red glavnih gradova evropskih država koje nastoje da realizuju ciljeve cirkularne ekonomije i održivog razvoja po najvišim evropskim standardima.

Preduzeće Beo čista energija d.o.o je za učesnike Kongresa u petak, 3. Juna, organizovalo obilazak Centra za upravljanje otpadom u Vinči i svih postrojenja za tretman otpada koji će omogućiti da se beogradskim komunalnim otpadom upravlja na savremen način kojim se štiti životna sredina. Ova stručna poseta bila je dobra prilika da se učesnici Procesinga „na licu mesta“ upoznaju sa najsavremenijih tehnologijama i rešenjima u upravljanju otpadom i na taj način nadograde znanja iz ove oblasti.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ podržao je organizaciju ovog tradicionalnog skupa i obezbedio je autobuski prevoz učesnika za stručnu posetu novom Centru za upravljanje otpadom u Vinči.

Kongres Procesing '22 je organizovan prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora. Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova štampan je na srpskom i engleskom jeziku, a zbornik radova u celini biće objavljen na sajtu www.izdanja.smeits.rs. Jedan broj originalnih radova izloženih na Kongresu biće odabran za objavljivanje u časopisu „Procesna tehnika“, u izdanju SMEITS-a i dobijanje oznake DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Deset izabranih radova izloženih na Procesingu '22 i Samitu energetike Trebinje 2022 biće predložen za objavljivanje u časopisu „Thermal Science“ izdanju No. 4, Vol. 27, 2023. Gost urednik ovog izdanja je prof. dr Dejan Radić.

Sponzori Procesing-a 2022. bili su: Robert Bosch doo, Beograd; Wilo Beograd doo, Beograd; Grundfos Srbija, Beograd; Vupis doo, Ruma; APIS Beograd; Cim Gas, Subotica; GasTeh Inđija; Institut za nuklearne nauke „Vinča“, OVEX inženjering, Beograd; Božidarac digital, Beograd; Vodavoda, Mionica i Inženjerska komora Srbije.

U skladu sa programom, predstavili su se sponzori: Robert Bosch doo, Beograd; Wilo Beograd doo, Beograd; Grundfos Srbija, Beograd; APIS Beograd; Cim Gas, Subotica i Božidarac digital, Beograd.

Suorganizator Procesing-a 2022. bili su Univerzitet u Beogradu-Mašinski fakultet (Katedra za procesnu tehiku) i Samit energetike Trebinje (SET)

Održavanje 35. Procesinga finansijski je pomoglo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Programski pokrovitelji Procesing-a 2022. bili su: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu; Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; Departman za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; Fakultet organizaconih nauka Univerziteta u Beogradu; Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbija, Privredna komora Srbije i Beo čista energija, Beograd.

Ovogodišnji Procesing završio se druženjem učesnika kongresa u prijatnom ambijentu restorana Vinogradi u Grockoj.

Prikaz sastavio:
prof. dr Miroslav Stanojević,
predsednik Organizacionog odbora
Procesinga '22.Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH