latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 08/03/2017
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


ČLANSTVO u društvu KGH

Članstvo u Drustvu je dobrovoljno. Članovi Društva mogu biti individualni i kolektivni.

Individualni članovi mogu biti: redovni, vanredni, počasni i zaslužni.

Redovni članovi su inženjeri i tehničari mašinske i elektrotehničke struke.

Vanredni članovi Društva/SMEITS-a mogu biti stručnjaci, kao i studenti i učenici srednjih škola mašinske i elektrotehničke struke, ili srodnih struka, angažovanih na realizaciji instalacija za grejanje, hlađenje i klimatizaciju.

SMEITS bira i proglašava za počasne i zaslužne članove - stručnjake ili dr. fizička lica koja su izuzetno dopinela razvoju i ugledu struke KGH ili privrednom i naučnom razvoju uopšte.

Kolektivni članovi Društva/SMEITS-a mogu biti pravna lica (preduzeća, institucije i sl.) koja izraze želju i potrebu da sa Društvom za KGH SMEITS-a ostvaruju ciljeve i zadatke od zajedničkog interesa, kao i da svojim materijalnim doprinosom pomažu aktivnosti i rad Društva za KGH.

Međusobna prava i obaveze sa svakim kolektivnim članovima regulišu se posebnim ugovorom.

Više o prednostima i uslovima članstva u Društvu za KGH možete pročitati ovde.  

Pristupnica za članstvo u Društvo za KGH

U Društvo se možete učlaniti preko ovog sajta , ili lično, u prostorjiama SMEITS-a, Kneza Miloša 7a/II, u Beogradu.

Godišnja članarina je 500 dinara.


Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH